Poslanci připravili regulaci pro kratom a CBD konopí

0
733
CBD
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Vláda projedná novelu zákona o návykových látkách ještě o prázdninách. Důvod je, že na českém trhu se prodávají psychoaktivní látky, které nepodléhají žádné kontrole a regulaci. Jde o látky, jako je například kratom nebo CBD konopí.

Riziko takové látky představují hlavně pro děti. Přístup k nim v tuto chvíli neomezuje věk ani místo prodeje. To proto, že nespadají do kategorie omamných a psychotropních látek [OPL] podle mezinárodních úmluv a evropských předpisů. Skupina poslanců napříč politickým spektrem proto iniciovala novelu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. A 3. srpna návrh novely [sněmovní tisk 504/0] doputoval k vládě kvůli vyjádření stanoviska. Informaci potvrdila předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS PČR Zdenka Němečková Crkvenjaš [ODS].

„Není možné, aby si tyto látky v neomezeném množství legálně kupovaly děti. Aby si je kupovaly v automatech bez jakékoli kontroly nebo v podstatě v jakékoli prodejně. To je to hlavní, co musí vyřešit novela, která jednoznačně stanoví zákaz prodeje podobných látek nezletilým nebo z automatů,“ vysvětlila Němečková Crkvenjaš.

Uvedené psychoaktivní látky zůstanou podle jejích slov v prodeji, ale jen na k tomu určených místech a ne kdekoli, jako je tomu dnes. Novelu zákona předložila skupina poslanců ve složení Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp [KDU-ČSL], Věra Adámková [ANO], Michaela Šebelová [STAN], Martina Ochodnická [TOP 09], Klára Kocmanová [Piráti] a David Kasal [ANO].

Co obsahuje novela zákona o návykových látkách

Novela cílí na regulaci nabídky a prodej psychoaktivních látek, respektive regulovaný trh, který by se v první fázi nejspíš týkal kratomu a takzvaného nízkopotentního konopí s obsahem THC [tzv. CBD konopí] do jednoho procenta. Tyto látky se totiž podle poslanců nyní nachází v regulačním vakuu. Novela tak vyřeší problémy s uváděním na trh významné části CBD konopí a produktů z něj. Především těch, které jsou určeny k rekreační spotřebě.

„Návrh má za cíl snížit rizika vyplývající z toho, že se nové psychoaktivní látky dostávají na trh, aniž by podléhaly jakékoliv regulaci [sběratelské předměty aj.], ale na druhou stranu je cílem nepodrobovat tyto látky trestněprávní prohibici jako nelegální drogy,“ stojí ve zprávě
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Kratom a HHC vláda nezakáže, ale zreguluje jejich prodej

Psychomodulační látky budou moci být uváděny na trh jen v jednotkovém balení. Novela dále omezí jejich množství v balení a koncentraci účinných látek. Zakáže i obsah cizorodých látek stanovením chemických a mikrobiologických limitů. Spotřebiteli zaručí přístup ke všem relevantním informacím o daných produktech. Včetně zdravotního a bezpečnostního varování. Počítá se také se zavedením spotřební daně z psychomodulačních látek [PL].

Co obsahuje novela zákona o návykových látkách:
  • Zákaz prodeje PL nezletilým.
  • Prodej PL výhradně ve specializovaných prodejnách zaměřených na prodej těchto látek a souvisejícího sortimentu.
  • Zákaz prodeje prostřednictvím prodejních automatů.
  • Povinnost prodejce ověřit věk kupujícího PL.
  • Zákaz přeshraničního prodeje látek při prodeji na dálku.
  • Povinnost povolení pro vývoz těchto látek.
  • Vývoz je možný výhradně v režimu povolení.

Kromě kategorie psychomodulačních látek zavádí novela i novou kategorii látek, takzvané psychoaktivní látky. Jde o látky s předpokládanou psychoaktivitou, ale s neznámým rizikem pro zdraví. S takovými látkami nebude možné nakládat jinak než pro výzkumné účely. Zákon zakáže jejich uvádění na trh. Oba nové seznamy, tj. seznam psychomodulačních látek a seznam nových psychoaktivních látek, stanoví vláda nařízením. Proto nyní nelze uvést kompletní seznam těchto látek.

Novela se skládá ze sedmi částí

Návrh zákona se skládá ze sedmi částí, které obsahují novelizace zákona o návykových látkách. Jde o zákon o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání, trestního zákoníku, zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Dále pak jde o zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Výrobu a distribuci marihuany halil do obchodu s CBD

Návrh právní úpravy připravovala déle než rok odborná pracovní skupina ustanovená pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku. Poté se návrhu na základě koaliční dohody ujala skupina poslanců „napříč politickými stranami“.

„Děkuji všem, kdo novelu zákona podpořil nebo na ní pracoval. Věřím, že tento urychlený proces dokáže vyřešit podle mě v tuto chvíli ten nejpalčivější problém s neomezeným prodejem psychoaktivních látek na českém trhu a pomůže rychle ochránit zdraví těch nejdůležitějších, našich dětí,“ uvedla Němečková Crkvenjaš.

Národní koordinátor apeluje na prodejce CBD a kratomu

Podle národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila novela zavedením nových kategorií látek vyplňuje “širokou mezeru mezi dvěma současnými extrémními alternativami, mezi neregulovanou dostupností na jedné straně a mezi prohibicí látky s přísným vymáháním zákazu v trestněprávní rovině na straně druhé”.

„Jde o revoluční krok v rámci EU i globálně. Nový seznam bude mít možnosti přísné regulace nových návykových látek, ale nebude se pohybovat v prohibičním a kriminalizačním módu. Na seznam by mohla vláda vkládat látky, které nekontrolují mezinárodní úmluvy,“ tvrdí Vobořil.

Vobořil, Piráti a obchodníci spojili síly. Postavili se za kratom

A bude to podle jeho slov právě vláda, kdo rozhodne, na jaký seznam se zařadí například kratom či HHC. Benevolence vlády k těmto látkám proto není podle něj automatická.

„Musím upozornit, že pokud se prodejci nebudou držet nějaké etiky a od září se budou opět masově řešit tyto, a další nové látky na školách, bude se těžko obhajovat jejich zařazení na seznam, a ne opět na seznam zcela zakázaných látek vedle heroinu, kokainu a dalších pěti set látek,“ vysvětlil Vobořil.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here