Krajské hygieny se nezmění, ale povede je ústřední orgán

0
491
organ
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Centralizace hygienických stanic pod ústřední orgán Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] s názvem Státní hygienická služba [SHS] má zlepšit a zjednodušit řízení krajských hygien. Jejich síť zůstane zachována ve stávající podobě.

Organizaci třinácti krajských hygienických stanic a jedné pražské hygienické stanice mění navrhovaná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ze strany MZ ČR. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení a podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice [Piráti] zamíří na vládu do konce března příštího roku. Novela zasahuje především do organizační struktury hygienických stanic. A vedení hygien v krajích a v Praze předává nově vznikajícímu úřadu Státní hygienická služba. V jeho čele usedne ústřední ředitel SHS, který bude nadřízeným pro krajská pracoviště.

„Ukázalo se, že mít čtrnáct krajských hygienických stanic může být v některých situacích problém,“ uvedl na tiskové konferenci k představení novelizace náměstek Pavlovic.

Jednotlivé krajské hygienické stanice a pražská stanice hlavního města Prahy podle něj nemají jasně vymezené kompetence. V některých případech se překrývají a někde zase upravují svou agendu pouze na regionální úrovni, tedy v rámci daného kraje. Což se ukázalo jako problém v pandemii covidu-19, kdy hygienické stanice nevedla jedna centrální instituce. Například při uzavírání škol kvůli riziku šíření koronaviru nebo při vydávání dalších preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví v pandemii covidu-19.

„Čtrnáct hygienických stanic, dva zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav propojujeme v jeden kompaktní celek. Přesně se rozdělí a přesně se určí jejich kompetence,“ vysvětlil náměstek.

14 hygienických stanic zůstane, přibyde ústřední orgán

Zároveň upozornil, že krajské a pražská hygienická stanice zůstanou zachovány ve stávající podobě a režimu. Podřízeny však budou jednomu orgánu MZ ČR, to Státní hygienické službě. Veřejnosti se proto změny v organizaci práce hygien nijak nedotknou.

„Pro občany se tímto nic zásadního nemění,“ uvedl náměstek.

Nová legislativa podle něj počítá i se zavedením interních auditů, které na některých krajských hygienách chybí a kvůli kontrole v praxi dojde i ke zřízení ombudsmana. Dvoustupňové odvolací řízení zůstane podle náměstka zachováno. Dalším z důvodů vzniku Státní hygienické služby, která povede jednotlivé hygieny na krajské úrovni, je jednotná komunikace s unijními představiteli. Mimo to se díky tomu, že se hygienické stanice centralizují, zlepší čerpání dotačních titulů z evropských programů.

„Vše máme projednané s odbory i řediteli samotných hygienických stanic,“ dodal Pavlovic.

Opozice odmítla vznik Státní hygienické služby

Jednotné řízení hygienických stanic podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR Matyáše Fošuma zpřehlední a ucelí odměňování pracovníků hygien. Ta se nyní odlišuje, různí zaměstnanci dostávají za stejnou práci rozdílné peníze. Stejně tak se sjednotí systém vzdělávání.

Centralizace hygien také ulehčí plnění povinností provozů zasahující do veřejného zdraví, to díky lepšímu využívání registrů. Například se nebudou muset hlásit hygienikům provozní řády koupališť, hřišť či kosmetických salonů a kadeřnictví. Dále odpadne předkládání potvrzení o očkování pro dětské tábory. Potřebná data si hygiena stáhne z jiných registrů. A organizátoři dětských táborů budou oznamovat konání táborů nově elektronicky.

„Pro provozovatele s působností ve více krajích bude jednotné kontaktní místo a nebude třeba řešit stejnou agendu s každou KHS zvlášť,” jmenoval další z výhod, kterou přinese novela o ochraně veřejného zdraví Matyáš Fošum.

Novela zasahuje i do zdravotních úřadů

Hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová upozornila, že zůstane jen jeden Státní zdravotní ústav, který zajistí odborné laboratorní analýzy vzorků.

„Zdravotní ústav by měl být jenom jeden, šíře vyšetřování je dnes opravdu veliká,“ uvedla.

Podle ní je totiž zbytečné, aby měla Česká republika dvě specializované laboratoře na odborné analýzy. Dojde tím podle jejích slov k úspoře nákladů, jelikož vyšetřovací přístroje na laboratorní analýzy jsou nákladné a docela rychle zastarávají.

MZ ČR chystá nový úřad. Bude jím Státní hygienická služba

Zdravotní ústavy zůstanou v provozu nadále a jejich úkolem bude zajistit nezávislé laboratorní kapacity.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Na jednání legislativní rady vlády a samotné jednání vlády se dostane podle odhadu MZ ČR do konce března příštího roku. K tomu do konce letošního roku ministerstvo iniciuje vznik Rady vlády pro veřejné zdraví.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here