Ve výskytu rakoviny ledvin Češi dlouhodobě vedou

0
6912
ledvin
Ilustrační foto: Masarykův onkologický ústav

Rakovina ledvin je nelichotivou českou „specialitou“. Tři tisíce nových diagnóz ročně znamenají těsnou druhou příčku ve světových statistikách výskytu, stejně jako tisíc úmrtí ročně. Počty pacientů přitom nerostou, ale dlouhodobě stagnují.

Přestože experti přesnou příčinu tohoto stavu neznají, obecně přičítají vysoké počty pacientů s rakovinou ledvin obezitě v populaci a kouření. V Česku je podle zdravotnických statistik nejvyšší výskyt nádorů ledvin v Plzeňském a Jihočeském kraji, ovšem ani pro tento trend vědci nenachází věrohodné vysvětlení.

„Jednoznačný důvod bohužel neznáme. Obecně lze říci, že rizikovými faktory jsou obezita, vysoký tlak nebo kouření, které jsou v Česku stále časté,“ říká primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a předseda Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP doc. Alexandr Poprach.

Strašákem je rakovina ledvin i proto, že se dlouho nijak neprojevuje a pacienti necítí zřetelné obtíže. V pozdějších fázích onemocnění v průměru polovině pacientů hrozí, že se jim i přes úspěšnou léčbu onemocnění vrátí. Oproti průměru zemí EU je počet rakoviny ledvin v Česku až dvojnásobný. Alespoň jednu dobrou zprávu lékaři přeci jen mají.

„Vysoký výskyt onemocnění ale také můžeme přičítat dobré diagnostice a záchytu onemocnění díky husté síti ultrazvukových pracovišť,“ vysvětluje docent Poprach.

Ideální postup podle něj je, když se pacient s rakovinou ledvin léčí v komplexních onkologických centrech [KOC]. Týmy v nich se skládají z urologa, onkologa, radiodiagnostika, případně radioterapeuta. V Česku funguje 19 takových center. Působí ve všech krajích vyjma Karlovarského a Středočeského.

Nádory ledvin na začátku nebolí

Nádory ledvin trpí více muži. Ti tvoří až dvě třetiny pacientů. Nemoc se nejčastěji projeví mezi 65. a 75. rokem života. Nádor ledvin je navíc podle lékařů nevyzpytatelný. U některých pacientů postupuje rychle, zatímco u jiných naopak významně pomaleji.

„I proto je důležité jej zachytit v rané fázi, což se nám daří bezmála v 50 procentech případů. U nich můžeme nádor zpravidla operativně odstranit s ponecháním zdravé části ledviny. Zachováme tak její funkci, aniž bychom tím zvyšovali riziko návratu onemocnění,“ popisuje přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. Marek Babjuk.

I podle profesora Babjuka je potíž v tom, že se nádor v raných fázích nijak neprojevuje. Až v jeho pokročilých stadiích pacienti pozorují příznaky, jako je únava, pocení, teploty, nechutenství nebo úbytek na váze a krev v moči.

Nemocnice v Hodoníně je nově regionální onkologické centrum

Chirurgické odstranění nádoru je podle specialistů nejčastější metodou léčby. V pokročilejší fázi, kdy je nádor rozsáhlejší, lékaři odstraňují ledvinu celou. U rakoviny, která se rozšířila mimo ledvinu, pak nasazují systémovou terapii.

„V tomto ohledu medicína za poslední roky učinila obrovský pokrok. Operace se stále častěji provádí pomocí miniinvazivních výkonů. Ty pro pacienta představují co nejmenší zásah,“ říká prof. Babjuk.

Robotická chirurgie a inovativní léčba

Lékaři v Česku k operacím využívají takzvanou robotickou chirurgii. Pracují se stroji s vysokou přesností výkonu. S pomocí robota dnes lékaři běžně provádí miniinvazivní výkony převážně v urologii a gynekologii. Loni ale lékaři například vyjmuli ledvinu z těla žijícího dárce právě pomocí robotického systému. To se stalo vůbec poprvé v Česku.

„Biologická léčba a imunoterapie pak zásadně zvyšují naději na přežití u pacientů v pokročilých stadiích nemoci, kdy se již nádor rozšířil mimo ledvinu,“ říká k léčbě rozsáhlého nádoru profesor Marek Babjuk.

Rakovina ledvin postihuje více muže než ženy

I přes vývoj v léčbě však u rakoviny ledvin přetrvává vysoké riziko, že se onemocnění vrátí. To zejména, když se nemoc nepodaří zachytit včas v jejím raném stadiu. V pokročilejších stadiích se pravděpodobnost opětovného nálezu v závislosti na formě nádoru pohybuje mezi 30 až 70 procenty. Při včasném nálezu se riziko návratu rakoviny ledvin snižuje.

„I z toho důvodu je důležité, aby se tito pacienti léčili v komplexních onkologických centrech, KOC. Tam se jim věnují odborné multidisciplinární týmy složené z odborníků více specializací a dostane se jim nejmodernější terapie,“ vysvětluje docent Poprach.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here