Ředitel AIFP David Kolář odmítá návrhy poslance Kuchaře

0
1129
David_Kolar
Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář / Foto: AIFP

Poslanec Jan Kuchař [STAN], člen rozpočtového a zdravotního výboru, na sebe  tento týden upozornil hned dvakrát. To svými pozměňovacími návrhy do Sněmovnou nyní projednávaných novel v oblasti zdravotnictví. 

Poslanec Jan Kuchař například žádá úpravu umožňující prodej volně dostupných léků v automatech. Prosazuje ale i zavedení takzvaného chráněného distribučního kanálu. K němu se na stránkách Zdravé Zprávy v minulosti vyjádřil výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] David Kolář. Podle něj takzvaný chráněný distribuční kanál povede pouze ke zlepšení dostupnosti léčiv pro jejich distributory, ale samotným pacientům nic nepřinese. A za svými výhradami si stojí i nadále. Více v jeho textu níže.

Znovu k problematice chráněného distribučního kanálu

Opakovaně se setkáváme s pozměňovacím návrhem na zajištění garantovaných dodávek léků pro konkrétního distributora léčiv prostřednictvím tzv. chráněného distribučního kanálu. Předkladatelé pozměňovacího návrhu v minulosti i dnes shodně hovoří o přínosech pro pacienty, v návrhu samotném na ně však úplně zapomněli. Namísto zlepšení dostupnosti léků pro pacienty stanoví text pouze povinnost výrobcům léčivých přípravků dodávat léčiva všem distributorům. Tzv. chráněný kanál tak funguje jen jako ochrana pro distributory, nikoliv pro pacienty.

K zamítnutí předmětného pozměňovacího návrhu máme k dispozici i dalších minimálně šest argumentů.
  1. Návrh je v rozporu s výstupy sektorového šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS]. To se v letošním roce zaměřilo na porovnání distribučních modelů a jejich vlivu na velkoobchodní i maloobchodní trh s léčivy. ÚOHS pak v rámci svých doporučení výslovně apeluje na snížení míry regulace v této oblasti. Další zvýšení regulatorních povinností je tedy v rozporu s ÚOHS. Zároveň úřad v minulosti deklaroval, že podobný návrh je v přímém rozporu s pravidly pro ochranu hospodářské soutěže.
  2. Pozměňovací návrh je také útokem na existující přímé distribuční kanály léčivých přípravků. Ty pozitivně přispívají k dostupnosti léků na českém trhu. Což potvrzuje také ÚOHS v nedávno ukončeném sektorovém šetření.
  3. Nelze opomenout ani problematiku reexportu léčiv z České republiky do zemí s vyšší cenovou hladinou. O ní opakovaně informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Naposledy například v červnu letošního roku. Záruky, že léčiva získaná chráněným kanálem neskončí místo u českých pacientů například v Německu, jsou velmi malé. Pokud by pozměňovací návrh byl přijat, vztahoval by se také na centrová léčiva, která nemohou být ve všech lékárnách vydávána. Je tedy otázkou, proč je návrh takto koncipován? Při krátkém zamyšlení se nabízí atraktivita centrových léčiv právě pro případný reexport do zahraničí. Na základě tohoto návrhu by tedy mohlo dojít ke zhoršení dostupnosti léčiv pro české pacienty.
  4. Návrh na tzv. chráněný kanál také nedává v systému tržní ekonomiky smysl. Neexistuje důvod, proč by měl mít soukromý komerční subjekt, tj. distributor léčivých přípravků garanci, že mu dodá jiný soukromý subjekt [výrobce] léčiva a za jakých podmínek. Léčiva mají být k dispozici především pacientům, nikoliv distributorům.
  5. Zároveň, případnou nerovnoměrnost distribuce léčivých přípravků již Ministerstvo zdravotnictví České republiky řeší v novele zákona o léčivech. Tu aktuálně projednává Senát Parlamentu ČR.
  6. V neposlední řadě, z legislativně technického pohledu je pozměňovací návrh napsán tak složitě, že nebude jednoznačně určitelné, komu případně vznikla povinnost dodávek a v jakém objemu. To povede k nepřehlednosti českého trhu, což může být v konečném důsledku pro pacienty negativní.

Co z toho plyne

Chráněný distribuční kanál nepřinesl a nepřinese pacientům žádný pozitivní efekt. Jakákoli snaha o jeho úpravu povede pouze ke zlepšení obchodní pozice pro distributory, a to v rozporu s doporučeními Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kuchař ze STAN dál prosazuje prodej volných léků v automatech

Pokud by v této diskusi šlo o zvýšení dostupnosti léčiv pro pacienty, bylo by například možné pracovat s reálnou poptávkou po léčivech na základě platných e-receptů. Pokud chceme pomoci pacientům, aby nemuseli dojíždět za léčivy velké vzdálenosti, můžeme konečně otevřít racionální diskusi o distančním výdeji léků na recept.

David Kolář, výkonný ředitel AIFP

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here