Novou mluvčí ČLnK se stala Veronika Orendášová

0
485
veronika_orendasova
Foto: ČLnK

Pozici tiskové mluvčí v České lékárnické komoře [ČLnK] přebírá Veronika Orendášová po Michaele Bažantové, která post zastávala posledních osm let. Mluvčí Orendášová již patnáct let vede jednu z lékáren v Jičíně.

O nově jmenované tiskové mluvčí informuje vedení ČLnK v tiskové zprávě. Veronika Orendášová pracuje v Jičíně jako vedoucí lékárny a je aktivní i jako externí lektorka pro pořadatele vzdělávacích akcí.

„Těším se na spolupráci s kolegyněmi a kolegy. A věřím, že se nám společně podaří veřejnosti ještě blíže představit náročnou zdravotnickou profesi lékárníků, aby současní studenti oboru získali perspektivní budoucnost, jakou si po absolvování těžkého studia zaslouží,“ uvedla ke své nové pozici Veronika Orendášová.

A dále chce, jak říká, aktivně pokračovat v práci, kterou již v představenstvu ČLnK začala. Od roku 2019 je totiž předsedkyní okresního sdružení lékárníků [OSL] v Jičíně. Ve stejném roce kandidovala do představenstva České lékárnické komory, kde se mimo jiné zapojila do pracovní skupiny pro public relations [PR] a komunikaci.

Veronika Orendášová střídá na pozici Michaelu Bažantovou, která za Komoru mluvila předchozí dvě funkční období, tedy osm let. Michaela Bažantová na pozici tiskové mluvčí jménem lékárníků spolupracovala s médii, řešila zásadní problémy jako koronavirovou pandemii, výpadky léků a pomoc lékárníků v komunikaci s ukrajinskými uprchlíky.

Kdo je PharmDr. Veronika Orendášová

Veronika Orendášová vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Již patnáct let vede lékárnu v Jičíně. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a pravidelně přednáší kolegyním a kolegům připravujícím se na atestaci v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ].

Společně s kolegy ve sféře celoživotního vzdělávání se podílela na e-learningu „Kontroly SÚKL v lékárnách“.

Mezi její záliby patří balet, plážový volejbal a hra na klavír. Největším koníčkem však zůstává její práce.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28.-29. září 1991.

ČLnK dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů. Stejně tak chrání jejich profesní čest.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here