MZ ČR zveřejnilo audit SÚKLu, upozorňuje na IT zakázky

0
388
audit
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Audit o zadávání zakázek ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] provedený společností KPMG dnes [7.2.] zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Učinilo tak na žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Audit zadávání zakázek v SÚKL zadala společnosti KPMG loni v prosinci odvolaná ředitelka ústavu Kateřina Podrazilová. Ta do médií uvedla, že ji tehdy ministr zdravotnictví z pozice odvolal jen několik dní před oznámením výsledků zmiňovaného auditu, který podle jejích slov odhalil nedostatky. Auditoři se v něm zaměřili na zadávání veřejných zakázek

„Výsledky ukázaly nedostatky v kontrolovaných oblastech. Což pro fungování úřadu, který je jednou z klíčových institucí českého zdravotnictví, vyžadovalo neodkladná nápravná opatření. Po oznámení o obdržení výsledků tohoto auditu jsem byla do dvou dnů odvolána,“ tehdy uvedla v médiích Podrazilová.

Diskutovaný audit však vzbuzoval zájem stakeholderů stejně jako širší veřejnosti už kvůli tomu, že závěrečnou zprávu KPMG za souhlas Podrazilové označila jako „Přísně tajné a důvěrné“. To znamená, že výsledky nebylo možné zveřejnit. Měly sloužit pouze pro interní potřeby SÚKLu.

SÚKL: Výsledky auditu KPMG >

Minulý týden na sněmovním Výboru pro zdravotnictví náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček pak celou “kauzu” doplnil o informaci, že za audit, který KPMG ve shodě s Podrazilovou uzamkla před zveřejněním, SÚKL zaplatil bezmála dva miliony korun. A audit Podrazilová zadala, aniž by na něj vypsala výběrové řízení či si udělal průzkum trhu a srovnala si ceny.

Nicméně nyní se podařilo Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím závěrečnou zprávu z auditu přeci jen zveřejnit. Její plné znění je zde.

Zveřejnění auditu KPMG SÚKL vítá

Ke zveřejnění zprávy o zadávání zakázek v období 2018 do roku 2023 se vyjádřil i Jakub Velík, kterého ministr zdravotnictví pověřil vedením lékového ústavu do doby, než se podaří funkci ředitele/ky SÚKL opět řádně obsadit.

„Zveřejnění auditu ze strany MZ ČR vnímám jako vhodný krok. Nyní se každý může přesvědčit, že v auditní zprávě není dokumentováno žádné porušení zákona. A jeho zjištění jsou doporučujícího charakteru. SÚKL s ministerstvem zdravotnictví otevřeně sdílí veškeré informace, které jsou v této věci klíčové,“ reagoval na publikování zprávy v médiích, jež naváděly veřejnost k tomu, že Podrazilovou ministr Válek [TOP 09] odvolal kvůli auditu, dočasně pověřený šéf SÚKL.

Podrazilová skončila na SÚKL. Opět se tak hledá jeho šéf či šéfka

Zpráva z auditu, který zadala exředitelka Podrazilová, čítá 65 stran a další tři strany příloh. Pochází z 30. listopadu 2023, a jak na zmiňovaném Výboru upozornil náměstek Dvořáček, její zadání proběhlo na hraně zakázky malého rozsahu přímou objednávkou. Tedy bez výběrového řízení za zhruba 1,9 milionu korun. Auditoři prověřovali hospodaření lékového ústavu za období od 20. září 2018 do 20. září 2023.

Na lékovém ústavu navíc probíhá od začátku února další kontrola, tentokrát veřejnosprávní kontrola ze strany ministerstva zdravotnictví. O výsledku této kontroly dostane veřejnost informace až po jejím skončení. To uvedli zástupci tiskového oddělení SÚKL.

Veřejné zakázky na IT služby v SÚKLu

Ze zveřejněné auditorské zprávy KMPG vyplývá, že určité nedostatky vykazuje ústav v oblasti IT. Například auditoři upozorňují na nejasně deklarovaný odpracovaný počet hodin v této oblasti zajišťovaný externě najatými pracovníky. Anebo, že při zadávacím řízení docházelo v některých případech k úpravám zadávacích podmínek. To na základě dotazování potenciálního dodavatele.

„Těmto úpravám SÚKL vyhověl a následně obdržel pouze jedinou nabídku od dodavatele, který byl tímto tazatelem,“ píší ve zprávě auditoři KPMG.

SÚKL: Výsledky auditu KPMG >

V této souvislosti pak uvádějí, že taková situace ale není sama o sobě porušením zákona o zadávání veřejných zakázek. Protože zadavatel neobdržel od jiných dodavatelů námitky či stížnosti k zadávacímu řízení.

„Nicméně takový způsob zadávacího řízení vzbuzuje silné pochybnosti o rovném přístupu ke všem potenciálním dodavatelům. A v každém případě takovéto zadávací řízení nesplnilo svůj smysl,“ upozorňují auditoři s tím, že smyslem zadávacího řízení je dosažení co nejnižší nabídkové ceny.

Audit v SÚKLu stál 1,9 milionu korun. Nikdo nikoho nesoutěžil

Dále ve zprávě za sledované období kontroloři vytýkají navyšování počtu dnů nutných pro realizaci vývojových požadavků souvisejících se systémem eRecept formou dodatků. Toto navýšení se významně promítlo do hodnoty původně vypsané veřejné zakázky o 26 procent. Peněžně vyjádřeno o 3,861 milionu korun [bez DPH].

„Toto navýšení není samo o sobě porušením zákona vzhledem k tomu, že v principu má zadavatel celých 30 % původní hodnoty zakázky k tomu, aby si odůvodnil postup… tak, že změna je nezbytná…,“ uvádí dále auditoři.

Rovněž v oblasti IT upozorňují na to, že některé smlouvy uzavírá lékový ústav na dobu neurčitou. Tím vylučuje vstup případného jiného dodavatele a snížení ceny za služby.

Zaměstnanci SÚKL jako zástupci firem i živnostníci

Auditoři dále zjistili, že za sledované období měla stovka zaměstnanců SÚKL živnostenský list nebo figurovali v obchodních společnostech. Například jako jednatelé či jejich statutární zástupci.

„Ke konci prověřovacího období jsme identifikovali celkem 44 zaměstnanců, kteří měli aktivní živnostenské oprávnění nebo byli evidováni v obchodním rejstříku,“ uvádí.

Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na ředitele SÚKL

Rovněž upozorňují na nápadně vysoké nájemné, které platí lékový ústav za své prostory na adrese Benešovská na Praze 10. Podle auditorů je při srovnání průměrné výše nájemného za komerční prostory ve stejné lokalitě nájemné placené SÚKLem za jeden metr čtvereční zhruba o stokorunu vyšší. To je podle auditorů přibližně 227 900 Kč/měsíčně více, než činí průměrné nájemné v dané lokalitě.

Zároveň zmiňují dlouhodobě připravovanou výstavbu budovy SÚKL na pozemku na Vinohradech, který je ve vlastnictví ústavu a na kterém došlo ke zbourání stavby.

Podle náměstka ministra Jakuba Dvořáčka je dobře, že MZ ČR našlo způsob, jak audit zveřejnit. Jak již dříve uvedl pro Zdravé Zprávy, každý si tak může udělat obrázek o tom, zda necelé dva miliony korun vynaložila bývalá ředitelka ústavu účelně. A to docela bez ohledu k tomu, že je vydala, aniž by služby auditorů vysoutěžila.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here