Odeslat vyšší zálohy na zdravotní pojištění musí některé OSVČ do zítra

0
1105
OSVC
Ilustrační foto: ČPZP

OSVČ se opět blíží čas na odevzdání jak daňového přiznání na finanční úřad, tak i přehledu o výši daňového základu ze samostatně výdělečné činnosti pojišťovně. A splatnost vyšší minimální zálohy za leden 2024 připadá na čtvrtek 8. února.

Jmenované povinnosti by měly sledovat všechny osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. A od letošního ledna jsou OSVČ povinny hradit minimální zálohu předpisu pojistného ve výši 2 968 korun měsíčně.

„Pro odevzdání přehledu o výši daňového základu za rok 2023 může podnikatel využít různé typy podání. Nejjednodušší formou pro naše klienty je přihlášení do aplikace „E-přepážka“ a právě přes tuto aplikaci vyplnit a odeslat přehled o výši daňového základu do zdravotní pojišťovny,“ popisuje pro Zdravé Zprávy, jak splnit zákonné povinnosti, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenka Mazurová.

Například ČPZP očekává přehled o daňovém základu od bezmála 109 tisíc fyzických osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost. Elenka Mazurová pak dodává, že v případě, kdy si podnikatel pojištěný u ČPZP vybere jiný způsob odevzdání, například zaslání datovou zprávou, může využít formuláře na stránkách pojišťovny.

„Do přehledu o výši daňového základu podnikatel vypíše částku zaplacených záloh, které si může sám zjistit v aplikaci E-přepážky, anebo využije informací zaslaných dopisem do datových schránek. V případě studia, nemoci, pečování o děti a podobně je nutné k přehledu o výši daňového základu zaslat přílohou i doklady o těchto skutečnostech a pro případné vyřešení nesrovnalostí uvést na sebe telefonický kontakt,“ vysvětluje.

Čas pro odeslání záloh je pro většinu OSVČ do zítřka

První úhradu minimální zálohy na zdravotní pojištění platnou pro letošní rok ve výši 2 968 korun pojišťovně OSVČ poukazují v průběhu ledna, avšak nejpozději do 8. 2. 2024. To znamená do čtvrtka tohoto týdne. Zálohy živnostník na účet své smluvní zdravotní pojišťovny odvádí nejpozději do osmého dne v měsíci, který následuje po měsíci, za který zálohu na platí. Nejdříve ji pak může pojišťovně poukázat od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí. To znamená, že novou výši zálohy za leden 2024 platí živnostník v období od 1. 1. 2024 do zmíněného 8. 2. 2024.

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023:
  • V případě elektronického podání daňového přiznání do 3. 6. 2024.
  • Pokud OSVČ není povinna podat daňové přiznání, předkládá přehled do 8. 4. 2024.
  • Když přehled OSVČ zpracovává daňový poradce pak do 1. 8. 2024.
  • V ostatních případech je standardní termín do 2. 5. 2024.

„Pokud v průběhu roku 2023 podnikatel změnil zdravotní pojišťovnu, je povinen hradit zálohu podle výpočtu původní zdravotní pojišťovny. Zároveň musí nové pojišťovně doložit kopii přehledu o daňovém základu, na kterém původní zdravotní pojišťovna zálohu vypočítala,“ upozorňuje Elenka Mazurová.

Formulář s názvem Přehled o výši daňového základu OSVČ je letos poprvé shodný pro podnikatele ve standardním i v paušálním režimu.

Elektronicky loni podalo přehled u ČPZP téměř 32 % OSVČ

Pokud podnikatel uplatňuje odklad daňového přiznání, pak je důležité, aby společně s přehledem o výši daňového základu předložil Rozhodnutí o prodloužení k podání daňového přiznání od příslušného finančního úřadu.

Platby na zdravotní pojištění stouply o stokoruny

Na zdravotním pojištění letos platí víc živnostníci s minimální zálohou, zaměstnanci s minimální mzdou, osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] i stát. Letos však v porovnání s loňskem nerostou platby o desetikoruny ale stokoruny.

V roce 2023 platili živnostníci měsíční zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši 2 722 korun, od letoška se jim zálohy zvyšují o 246 korun na zmíněných 2 968 korun. Minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné se odvíjejí od průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství, a ta pro potřeby pojistného vzrostla na 43 967 Kč. V roce 2023 činila 40 324 Kč.

Platby na zdravotní pojištění vzrostly ne o desetikoruny ale stokoruny

Minimální vyměřovací základ, který pro OSVČ činí polovinu průměrné mzdy, tedy pro letošek 21 983,50 Kč, a z toho vyplývající minimální záloha na zdravotní pojištění, platí i pro začínající živnostníky kdykoli v roce 2024.

Navýšit částku minimálních záloh musí také všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platily zálohy nižší než 2 968 korun,“ dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Na zdravotním pojištění odvede stát 151 mld. Kč

Oproti tomu živnostníci ze skupiny osob státních pojištěnců [obvykle důchodci a studenti], minimální vyměřovací základ nedodržují. Platby na zdravotní pojištění odvádějí podle skutečných příjmů a výdajů.

Měsíční zálohy na zdravotní pojištění pak neplatí OSVČ s nahlášenou vedlejší činností. Tedy takovou výdělečnou činností, která není jejich hlavním zdrojem příjmů. Skupina těchto podnikatelů platí pojistné až v takové výši, která jim vyjde v každoročním Přehledu o výši daňového základu OSVČ [Přehled o příjmech a výdajích za předchozí období].

Další už podstatně širší skupinou pojištěnců jsou takzvaní státní pojištěnci. Za ně odvádí každý měsíc pojistné na zdravotní pojištění, které je v Česku povinné pro všechny, stát. Jde o vůbec největší skupinu pojištěnců, která podle odhadu Ministerstva financí ČR [MF ČR] pro rok 2024 čítá 6 035 172 osob. Patří do ní důchodci, nezaopatřené děti, osoby na rodičovské dovolené, azylanti, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, vězni i osoby s dočasnou ochranou, dnes tedy hlavně uprchlíci z Ukrajiny.

Pro letošní rok činí platba za jednoho státního pojištěnce ze strany státu 2 085 korun. To podle Nařízení vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. 9. 2023.

„Ze zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vyplývá nárůst dopadů na státní rozpočet kvůli meziroční inflaci [9,7 %] v hodnotě 13,4 mld. Kč. […] Celková platba za tzv. státní pojištěnce tak v roce 2024 dosáhne výše 151 mld. Kč,“ uvádí k výdajům státního rozpočtu na státní pojištěnce MF ČR.

V roce 2024 má podle odhadu resortu systém veřejného zdravotního pojištění hospodařit s příjmy ve výši 500 miliard korun.

Platby na zdravotní pojištění zaměstnanců a OBZP

Od ledna 2024 významně vzrostly platby na zdravotní pojištění i osobám bez zdanitelných příjmů [OBZP] a zaměstnancům s minimální mzdou. Pojistné na zdravotní pojištění se u těchto dvou skupin pojištěnců odvíjí od výše minimální mzdy v daném roce. A minimální mzda od ledna 2024 vzrostla o 1 600 korun na 18 900 korun [v roce 2023 byla 17 300 Kč].

Osoby bez příjmů podléhajícím zdanění [OBZP] tak letos platí na zdravotní pojištění 2 552 Kč, to je meziroční nárůst o 216 korun, když loni platily 2 336 Kč. Stejnou částku musí na pojištění zaplatit zaměstnanci. V opačném případě musí rozdíl na pojistném doplatit z vlastních zdrojů.

Zdravotní pojištění si studenti hlídají sami, nikoli škola

Splatnost pojistného pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve výši 2 552 Kč tak hradí OBZP pojišťovně od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024. Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel. Ten každý měsíc v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce jejich smluvní zdravotní pojišťovně odvádí souhrnnou částku na pojistné stejně jako přehled o platbě pojistného na příslušný měsíc.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here