Platby na zdravotní pojištění vzrostly ne o desetikoruny ale stokoruny

1
3863
platby_pojisteni
Ilustrační foto: Státní tiskárna cenin

Na zdravotním pojištění letos zaplatí víc živnostníci s minimální zálohou, zaměstnanci s minimální mzdou, osoby bez zdanitelných příjmů i stát. Letos však v porovnání s loňskem nerostou platby o desetikoruny ale stokoruny.

V roce 2023 platili živnostníci měsíční zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši 2 722 korun, od letoška se jim zálohy zvyšují o 246 korun na 2 968 korun. Minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] se odvíjejí od průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství, a ta pro potřeby pojistného vzrostla na 43 967 Kč. V roce 2023 činila 40 324 Kč.

„Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2 968 Kč,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Zálohy musí živnostník na účet své smluvní zdravotní pojišťovny odvést nejpozději do osmého dne v měsíci, který následuje po měsíci, za který zálohu na pojistné platí. Nejdříve ji pak může pojišťovně poukázat od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí. To znamená, že novou výši zálohy za leden 2024 platí živnostník v období od 1.1.2024 do 8.2.2024.

Minimální vyměřovací základ, který pro OSVČ činí polovinu průměrné mzdy, tedy pro letošek 21 983,50 Kč, a z toho vyplývající minimální záloha na zdravotní pojištění, platí i pro začínající živnostníky kdykoli v roce 2024.

Navýšit částku minimálních záloh musí také všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platily zálohy nižší než 2 968 korun,“ doplňuje mluvčí největší tuzemské zdravotní pojišťovny.

Na zdravotním pojištění odvede stát 151 mld. Kč

Oproti tomu živnostníci ze skupiny osob státních pojištěnců [obvykle důchodci a studenti], minimální vyměřovací základ nedodržují. Platby na zdravotní pojištění odvádějí podle skutečných příjmů a výdajů.

Měsíční zálohy na zdravotní pojištění pak neplatí OSVČ s nahlášenou vedlejší činností. Tedy takovou výdělečnou činností, která není jejich hlavním zdrojem příjmů. Skupina těchto podnikatelů platí pojistné až v takové výši, která jim vyjde v každoročním Přehledu o výši daňového základu OSVČ [Přehled o příjmech a výdajích za předchozí období].

Další už podstatně širší skupinou pojištěnců jsou takzvaní státní pojištěnci. Za ně odvádí každý měsíc pojistné na zdravotní pojištění, které je v Česku povinné pro všechny, stát. Jde o vůbec největší skupinu pojištěnců, která podle odhadu Ministerstva financí ČR [MF ČR] pro rok 2024 čítá 6 035 172 osob. Patří do ní důchodci, nezaopatřené děti, osoby na rodičovské dovolené, azylanti, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, vězni i osoby s dočasnou ochranou, dnes tedy hlavně uprchlíci z Ukrajiny.

Pro letošní rok činí platba za jednoho státního pojištěnce ze strany státu 2 085 korun. To podle Nařízení vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. 9. 2023.

„Ze zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vyplývá nárůst dopadů na státní rozpočet kvůli meziroční inflaci [9,7 %] v hodnotě 13,4 mld. Kč. […] Celková platba za tzv. státní pojištěnce tak v roce 2024 dosáhne výše 151 mld. Kč,“ uvádí k výdajům státního rozpočtu na státní pojištěnce MF ČR.

Peníze nejsou. A ty, co jsou, rychle docházejí, varují pojišťovny

V roce 2024 má podle odhadu resortu systém veřejného zdravotního pojištění hospodařit s příjmy ve výši 500 miliard korun.

Platby na zdravotní pojištění zaměstnanců a OBZP

Od ledna 2024 významně vzrostou i platby na zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů [OBZP] a zaměstnancům s minimální mzdou. Pojistné na zdravotní pojištění se u těchto dvou skupin pojištěnců odvíjí od výše minimální mzdy v daném roce. A minimální mzda od ledna 2024 vzrostla o 1 600 korun na 18 900 korun [v roce 2023 byla 17 300 Kč].

Osoby bez příjmů podléhajícím zdanění [OBZP] tak letos platí na zdravotní pojištění 2 552 Kč, to je meziroční nárůst o 216 korun, když loni platily 2 336 Kč. Stejnou částku musí na zdravotním pojištění zaplatit i zaměstnanci. V opačném případě musí rozdíl na pojistném doplatit z vlastních zdrojů.

Financování zdravotnictví je neudržitelné už i podle šéfa VZP ČR

Splatnost pojistného pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve výši 2 552 Kč tak hradí OBZP zdravotní pojišťovně od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024. Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel. Ten každý měsíc v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce jejich smluvní zdravotní pojišťovně odvádí souhrnnou částku na pojistné stejně jako přehled o platbě pojistného na příslušný měsíc.

–VRN–

1 komentář

  1. Dobry den chci jen reagovat nato že vlada zvišila mzdy ale z te druhe stranky pojištovny to hnet všem vzali ta že tomu řikam ten nejpodlejši manevr teto doby.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here