Nácvik studentů na krize vnímají psychiatři jako vhodný

0
120
studentu
Foto: Pixabay.com

Nácvik studentů na krizové situace vnímají odborníci po tragických událostech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy spíše jako vhodný. Pro studenty může být uklidňující vědět, jak se mají zachovat.

Uvedla to předsedkyně Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Simona Papežová. Podle ní by takový nácvik ale měl obecně řešit krizové situace, nejen na případný útok střelce.

„Náš přístup ke světu se musí odvíjet od toho, v jakém světě žijeme, a svět kolem nás se mění. Bohužel ne vždy tak, jak bychom si přáli. Zvýšený důraz na bezpečnostní opatření, včetně dovedností, jak se v krizové situaci zachovat, je v současné době namístě,“ uvedla Simona Papežová.

Pokud nastane životu nebezpečná situace, je podle ní uklidňující vědět, že člověk ví, jak se má zachovat. Tréninky na různé krizové situace jsou však podle Papežové vhodnou aktivitou podobně jako například protipožární cvičení.

Školení studentů musí být citlivé a vhodné

Podle kritiků ale mohou podobná školení zhoršovat duševní zdraví dětí nebo inspirovat další potenciální útočníky. Podle Papežové i dalších odborníků je ale důležitý rozsah, citlivý a odborně věcný přístup při těchto školeních.

„Není k tomu třeba chystat scénu s dýmem a ohněm, ale je třeba vědět, jak na určité signály reagovat, kde jsou hasicí přístroje, únikové východy,“ vysvětlila na příkladu protipožárního cvičení.

Školení by podle ní měla být přiměřená věku účastníků, orientovaná na zvýšení jejich informovanosti.

„Pokud nebezpečná a život ohrožující situace nastane, může snížit míru paniky a zaměření se na realizaci nacvičených dovedností,“ dodala.

Obecně podle ní nejsou vhodná školení s kulisami jako z akčního filmu, ale spíše obecnější postupy v krizových situacích. A nikoliv se věnovat specificky jen útokům střelců.

Tragédie na Filozofické fakultě UK otevřela debatu

Útočník se střelnou zbraní před dvěma týdny v Praze zabil čtrnáct lidí a téměř další tři desítky osob zranil, poté zbraň obrátil proti sobě.

NUDZ i policie nabízejí podporu na +420 227 272 225

V současné době veřejnost i odborníci vedou diskuzi o tom, jak zabezpečit školy před podobnými útoky. Protože útočník přinesl zbraně na fakultu ve velkém zavazadle, diskutuje se například o povinnosti odložit větší zavazadla do úschoven u vchodu do budovy. K instalacím bezpečnostních rámů, které odhalí přinášené kovové předměty, se představitelé Univerzity Karlovy spíše nepřiklání.

Děkani rozhodují o znovuobnovení výuky na Filozofické fakultě UK

Odborníci za důležitější pokládají cvičení schopností reakcí lidí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvažuje také o možnostech, jak nejlépe informovat všechny zaměstnance či studenty v případě ohrožení.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here