Pravidelné nošení sluchadel prodlužuje délku dožití

0
3668
sluchadel
Foto: Pixabay.com

Pravidelné nošení sluchadel u dospělých s poruchou sluchu prodlužuje délku dožití oproti lidem, které je neužívají. Ukazují to výsledky studie vědců v USA. Důvodem je zřejmě to, že sluchadla brání sociální izolaci, depresím a demenci.

Autoři studie upozorňují, že výsledky studie dokládají, že lidé s poruchou sluchu si mají sluchadla obstarat a nestydět se je pravidelně nosit. Právě stigmatizace této kompenzační pomůcky mnoho pacientů od její užívání odrazuje. Tématu se v článku Hearing aids may help you live longer, but barriers to their use persist věnuje server abc News.

„Sluch je důležitý pro udržení zdraví v průběhu celého našeho života,” říká doktor Frank Lin, ředitel Cochlear Center for Hearing and Public Health Johns Hopkins Bloomberg School a jeden z autorů studie.

Veřejné systémy by tak podle něj měly zajistit, aby se sluchadla dostala ke každému pacientovi, který je potřebuje. Za poruchou sluchu stojí podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí [CDC] nejčastěji vystavování orgánu hlasitým zvukům. A jeho přirozená ztráta s přibývajícím věkem. Podle doktora Lina se za život u každého rozvine určitý stupeň ztráty sluchu.

„Je to zkrátka nevyhnutelné,“ řekl doktor serveru abc News.

Co ukázal průzkum o nošení sluchadel

Do výzkumu o vlivu nošení sluchadel na délku dožití se zapojilo téměř deset tisíc dospělých ve věku 20 a více let. Tuto skupinu sledovali vědci po dobu deseti let, to od jejich prvního vyšetření.

Výsledky studie ukázaly, že 1 863 účastníků studie trpí ztrátou sluchu. A jen 237 jich uvedlo, že sluchadla používá pravidelně. Což studie definovala jako alespoň jednou týdně nebo alespoň pět hodin týdně. U 1 483 z nich se ukázalo, že tuto pomůcku nikdy nepoužívali. Lidé, kteří uvedli, že nosí pomůcku méně než jednou měsíčně nebo méně často, byli zařazeni do kategorie nepravidelných uživatelů.

Závěry studie ukazují, že po deseti letech sledování obou skupin pacientů zemřelo o 24 procent méně pravidelných uživatelů než nepravidelných uživatelů sluchadel. To při zohlednění jejich věku, vzdělání, zdravotního stavu, sociální situace a dalších faktorů.

Ušní šumy či tinnitus vyvolá i stres a psychické napětí

„Vždy jsem se zajímala o to, jak ztráta sluchu ovlivňuje zdraví lidí, a také jsem chtěla zjistit, zda ho mohou sluchadla skutečně ovlivnit,” řekla serveru doktorka Janet Choi, vedoucí studie a specialistka na léčbu poruch sluchu.

Sama Choi se narodila s poruchou sluchu a od dospělosti nosí sluchadla.

I když vědci nedokáží jasně vysvětlit, proč pravidelné nošení sluchadel snižuje skoro o čtvrtinu úmrtnost ve srovnání s jejich nepravidelným užíváním, určité vysvětlení doktorka Choi nabízí. Tvrdí, že to může být proto, že sluchadla zmírňují rizika rozvoje dalších nemocí, jako je deprese, demence. A také zabraňují sociální izolaci.

Za sluchadla se pacienti často i stydí

Výsledky sledování i ukazují, že pravidelní uživatelé sluchadel měli lepší socioekonomické zázemí, identifikovali se jako běloši a měli méně jiných zdravotních potíží. O čemž se zmínil i doktor Lin. Podle něj náklady na pořízení sluchadel mohou být pro mnohé pacienty neúnosné. Jeden jejich pár může stát až 4 500 dolarů [cca 101 000 Kč]. Navíc nevydrží navěky, ale musí se po několika letech vyměnit za nové. To za situace, kdy na jejich pořízení v USA veřejný zdravotní systém většinou nepřispívá.

„Tento typ zdravotní péče se hradí v podstatě z vlastních kapes pacientů. A pro průměrného Američana by to mohl být třetí největší nákup v životě, to po domě a autě,” řekl doktor Lin.

V ČR je dostupný sluchový implantát s novou technologií

Další překážkou v přístupu ke sluchadlům je podle Choi špatný přístup ke zdravotní péči. Správná sluchadla a jejich správné nastavení si totiž žádá několik návštěv u specialisty na poruchy sluchu [otolaryngolog]. A podle doktora Douga Backouse, prezidenta Americké akademie otolaryngologie-chirurgie hlavy a krku, nemusí v některých případech lékaři primární péče doporučovat pacientům s poruchou sluchu, aby navštívili specialistu.

„Je to zřejmě nejčastěji nedostatečně kontrolovaný symptom v ordinacích praktických lékařů,” řekl.

Dalším důvodem, proč špatně slyšící lidé nenosí sluchadla, je strach z okolí a stud.

„Spousta lidí za mnou přichází se ztrátou sluchu a s řečovými problémy, sluchadla si ale nechtějí ani vyzkoušet, a řeknou: Myslím, že je ještě nepotřebuji. Nebo nechci vypadat staře,“ uvedla Choi.

Podle některých specialistů, mezi nimi i doktor Lin, by lidé sluchadla častěji nosili, pokud by se uvolnila do volného prodeje. K čemuž v USA již došlo v roce 2022 v důsledku změny ze strany FDA. Tím by se mohly brzy odstranit překážky v jejich předepisování. A mohla by se snížit jejich cena kvůli silnější konkurenci na trhu, míní doktor Lin.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here