V 1. čtvrtletí do Česka přišlo 32 HIV pozitivních lidí z Ukrajiny

2
7679
Ukrajiny
Foto: Národní linka pomoci AIDS

V prvním čtvrtletí dorazilo do České republiky 32 HIV pozitivních lidí z Ukrajiny s přiznaným postavením uprchlíka. Celkově Česká republika vykazuje mírné nárůsty v počtu nově zachycených osob nakažených virem HIV.

Údaje vyplývají ze zprávy Národní referenční laboratoře [NRL] pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Podle NRL od března 2022 přišlo do Česka 759 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny, 270 mužů a 489 žen. V prvním letošním čtvrtletí dorazilo do Česka 32 HIV pozitivních lidí z Ukrajiny s přiznaným postavením uprchlíka.

„Od poloviny roku 2023 zůstávají měsíční počty nově evidovaných HIV pozitivních uprchlíků zhruba na stejné úrovni kolem deseti případů,” uvedla referenční laboratoř v komentáři ke zveřejněným datům.

Nových případů potvrzené infekce HIV bylo v prvním čtvrtletí celkem 74. To je více než loňských 66 a předloňských 57 za stejné období. Cizinců letos mezi nimi bylo 43 procent.

S HIV se děti na Ukrajině často i narodí, chtějí porozumění

Za celý loňský rok evidoval zdravotní ústav 253 nových případů HIV, to je méně než v předchozích dvou letech. Cizinci v posledních dvou letech tvořili nadpoloviční většinu nakažených.

„Podíl uprchlíků, kteří věděli o své HIV pozitivitě, v průběhu let klesá,” doplňují zástupci NRL.

Předloni jich bylo přes 90 procent, loni 66 procent a letos za první čtvrtletí jen 53 procent. Letos v prvním čtvrtletí připadá 85 procent nových případů na muže, u 60 procent nakažených došlo k přenosu sexuálním stykem mezi muži. V letošním prvním čtvrtletí se nákaza virem HIV rozvinula v onemocnění AIDS u sedmi nakažených.

Data z Ukrajiny ukazují na heterosexuální přenosy

Ukrajina patří k zemím s nejvyšším počtem nově potvrzených nákaz HIV ročně v Evropě. Vyplývá to z Mezioborového stanoviska o poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny, na kterém se shodli zástupci odborných tuzemských lékařských společností. Stanovisko vychází ze stavu vědeckého poznání a informací dostupných k 20.3.2022.

Podle zmiňovaného stanoviska tuzemských odborných lékařských společností byla v roce 2020 Ukrajina druhou evropskou zemí s nejvyšším počtem nově diagnostikovaných HIV infekcí. Toho roku v zemi připadalo 39 nákaz na 100 tisíc obyvatel. Na Ukrajinu tak v roce 2020 připadalo 15 procent ze všech nových HIV pozitivních případů v evropském regionu.

„Ukrajina měla v roce 2020 nejvyšší podíl diagnóz AIDS v evropském regionu [9,9 na 100 000]. Což je důsledkem často pozdní diagnózy HIV infekce,“ uvádějí odborné společnosti ve své metodice.

TBC a spalničky nejsou jediné infekční riziko z Ukrajiny

Podstatný je i rozdíl ve způsobu šíření viru HIV. Podle lékařů připadá přibližně polovina z nových nákaz na heterosexuální přenosy. A 38 procent nových případů tvořili injekční uživatelé drog. To je významný rozdíl proti západním zemím, kde nejčastějším typem přenosu HIV dlouhodobě zůstává styk mezi muži.

Podle mezinárodní organizace UNAIDS [Joint United Nations Programme on HIV/AIDS] na Ukrajině v roce 2020 žilo 260 tisíc lidí s HIV infekcí. Přičemž antiretrovirovou léčbu dostávalo 144 tisíc z nich [56 %]. Na AIDS zemřelo 3 100 dětí a dospělých.

„Významný je také přenos infekce HIV z matky na dítě. V roce 2016 došlo k přenosu infekce z matky na dítě u 3,7 % dětí narozených HIV pozitivním matkám,“ uvádí dokument tuzemských lékařských odborných společností.

Počty nových záchytů jsou v nízkých stovkách ročně

V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 4 693 lidí, u 890 se projevilo onemocnění AIDS a 398 osob mu podlehlo.

Počty nových případů HIV v České republice
Rok Počet případů Z nich cizinců Podíl cizinců [v %]
2000 58 13 22,4
2005 90 14 15,6
2010 180 41 22,8
2015 266 75 28,2
2020 251 110 43,8
2021 233 102 43,8
2022 292 [57*] 166 56,8
2023 253 [66*] 132 52,5
2024* 74* 32* 43,2

[* za první čtvrtletí roku / Zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS SZÚ]

Loni v Česku přibylo 253 nových nákaz virem HIV. Ukrajinci s dočasnou ochranou se v HIV statistikách evidují odděleně. V roce 2023 mezi nimi zdravotníci zachytili 149 osob s HIV+. Od počátku konfliktu v roce 2022 pak celkem 727 pacientů.

Cizinců s HIV v Česku skokově přibylo po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Roční záchyty osob s HIV na Ukrajině se podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] pohybují kolem 16 tisíc.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

Na rozdíl od České republiky a ostatních evropských zemí se virus v této zemi nejčastěji přenáší při heterosexuálním styku [cca 9-10 tisíc případů]. Dalších zhruba pět tisíc případů přenosu připadá na injekční užívání drog. V roce 2021 se odhadovalo, že na Ukrajině žije 244 900 lidí s HIV. To je asi 0,6 procenta ukrajinské populace, uvedla ECDC.

–ČTK/RED–

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here