Hodinové sociální služby od července zdraží až o 11 procent

0
6627
hodinove_socialni_sluzby
Foto: Freepik.com

Hodinově vykazované sociální služby od července podraží. Za hodinu pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby a další pomoci vzrostou limity až o 15 korun. O desetikorunu podraží donáška oběda, nákupu či vyprání a vyžehlení.

Od letošního července sice vzrostou příspěvky na péči v některých jeho stupních, nicméně společně s tím musejí lidé využívající hodinové sociální služby počítat s jejich zdražením. Jejich horní limity, tedy částky, které si mohou poskytovatelé za hodinu takové služby naúčtovat, zvyšuje s platností od července novela vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR [MPSV].

„Navýšení sazeb bude v rozpětí, kdy se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně na 165 Kč/hodinu. A v rozsahu, který je nad 80 hodin měsíčně bude navýšena na 150 Kč/hodinu,“ píše se k navýšení platnému od letošního července v novelizované vyhlášce.

Hodinová sazba za poskytnutou péči se liší podle toho, jaký objem sociální služby měsíčně čerpá daná osoba. Pokud osobní služba nepřevýší 80 hodin v jednom měsíci, pak vyjde nyní na 155 korun na hodinu. Při osobní péči přesahující 80 hodin měsíčně platní klient nyní, tedy před plánovaným navýšením, 135 korun za hodinu poskytnuté osobní péče.

„Netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,“ upozorňují zástupci MPSV ve vyhlášce.

Donáška oběda vyjde na 60 Kč. Zdraží i vyprání prádla

Maximální hodinová úhrada za poskytnutí úkonu péče se stanovuje u těch sociálních služeb, kde jsou úhrady určené podle skutečně spotřebovaného času k zajištění péče. Vyšší hodinové sazby se tak od července promítnou do pečovatelské služby, osobní asistence, průvodcovských a předčitatelských služeb. Dále do cen za služby podpory samostatného bydlení, za odlehčovací služby, v cenách v centrech denních služeb, denních stacionářů, chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Od července tak o desetikorunu podraží i donáška nebo dovoz jídla, za kterou nyní lidé platí 50 korun. O stejnou částku, tedy o 10 korun, se zvýší i vyprání a vyžehlení jednoho kilogramu prádla. To nyní vyjde na 90 korun. Za pořízení velkého nákupu nyní klienti sociálních služeb platí 160 korun, od července by to mělo být 170 korun.

„K úpravě je přistoupeno v souvislosti s aktuálně plánovaným navýšením příspěvku na péči,” vysvětluje důvody růstu limitů MPSV v podkladech k vyhlášce.

MPSV chystá novou síť sociálních služeb, některé přejdou pod kraje

Napsalo dále, že zachování cenových stropů v sociálních službách “neřeší potřebu vyšší participace” klientů a jejich blízkých na financování péče.

Hodinové sociální služby zdraží s vyšším příspěvkem

Naposledy se vyhláška upravující maximální limity v sociálních službách měnila od letošního ledna. Zvýšily se nejvyšší možné ceny za pobyt v domovech, týdenních stacionářích a v azylových domech. A také za stravu v nich.

MPSV tehdy v podkladech k předpisu uvedlo, že náklady na provoz rostou a do financování je nutné více zapojit rodiny uživatelů sociálních služeb. Očekávalo, že letos po navýšení limitů od klientů a jejich blízkých získají zařízení 1,7 miliardy korun navíc. Jakou částku by lidé mohli za péči vydat ve II. pololetí po červencovém zvednutí částek, resort neuvádí, protože to neví. Napsal jen, že úprava sníží tlak na státní rozpočet a “nemá specifické dopady” na postižené.

Příspěvek na péči pro dospělé a jeho plánované zvýšení od července:

1. stupeň: 880 Kč/měsíc, od července se nezmění

2. stupeň: 4 400 Kč/měsíc, od července 4 900 Kč/měsíc

3. stupeň: 12 800 Kč/měsíc, od července 14 800 Kč/měsíc

4. stupeň: 19 200 Kč/měsíc, od července 23 000 Kč/měsíc, v domácí péči 27 000 Kč/měsíc

MPSV chystá změny v posuzování nároku na příspěvek na péči

Příspěvek na péči pro nezletilé a jeho plánované zvýšení od července:

1. stupeň: 3 300 Kč/měsíc, od července se nezvýší

2. stupeň: 6 600 Kč/ měsíc, od července 7 400 Kč

3. stupeň: 13 900 Kč/měsíc, od července 16 100 Kč

4. stupeň: 19 200 Kč/měsíc, od července 23 000 Kč, v domácí péči 27 000 Kč

Dopady do státního rozpočtu po červencovém navýšení příspěvku na péči vyčíslilo MPSV na sedm miliard korun ročně.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here