MPSV chystá změny v posuzování nároku na příspěvek na péči

1
47515
posuzovani
Foto: Úřad vlády ČR

Nejen počet nezvládaných činností, ale i rozsah zvládaných činností by mohl sehrát roli v přiznané výši příspěvku na péči. Změnu systému posuzování chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] v další novele o sociálních službách.

Při posuzování zdravotního stavu žadatele o příspěvek na péči by se podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky [KDU-ČSL] zohledňoval i rozsah zvládaných činností. Tedy by se nepracovalo pouze s posudkem: Buď žadatel danou činnost zvládá, nebo ji nezvládá. Nově by se při přiznávání výše příspěvku, která odráží závislost na pomoci další osoby, bralo na zřetel i jen částečné zvládání posuzované činnosti.

„Připravuji změnu způsobu posuzování. Dnešní systém je zastaralý, není objektivní. Velmi často neumí pokrýt dobře hendikepy člověka. Je to velmi nešťastně nastavený výčtový systém, který nemá v položkách detailnější hodnocení z hlediska procent nebo vah,” uvedl ke změnám v posudcích nároku na některý ze čtyř příspěvků na péči ministr Jurečka.

Jeho resort tak podle něj již připravuje legislativní změny, díky nimž by posudky podrobněji hodnotily, co žadatel zvládá a jak. Jurečka dodal, že se v tomto kroku inspirují jeho týmy ve fungování systému u našich německých sousedů.

„Ten má pro jednotlivé schopnosti člověka jasná kritéria. Každé má škálu hodnocení. Výsledkem je celkové skóre, které rozhodne o výši příspěvku, nikoliv taxativní výčet,” popsal Jurečka.

Posuzování nároku a výše příspěvku na péči

U žadatelů o příspěvek na péči posuzuje Úřad práce ČR [ÚP ČR] ve spolupráci s posudkovými lékaři České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] celkem deset kritérií. Při sociálním šetření sledují, jak daný žadatel o podporu zvládá mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a tělesnou hygienu. Dále i výkon fyziologických potřeb a to, jak zvládá osobní péči o zdraví a osobní aktivity. U dospělých klientů hodnotí ještě péči o domácnost.

Při nezvládání tří nebo čtyř ze zmiňovaných činností ÚP ČR přiznává dávku dospělým žadatelům v nejnižším stupni závislosti. Při nezvládání pěti až šesti činností pak druhý stupeň příspěvku na péči a při sedmi a osmi jeho třetí stupeň. U devíti a desíti nezvládnutých činnostech náleží žadateli nejvyšší čtvrtý stupeň příspěvku.

Pomáhá se chudým a nemajetným. Ne milionářům, říká domácí pečující

Především zástupci organizací na pomoc zdravotně hendikepovaným dlouhodobě upozorňují na to, že takové hodnocení neodráží skutečnou situaci některých lidí se zdravotním hendikepem. Ti podle nich mnohé věci sice zvládají, ale jen z části. Bez pomoci další osoby se tak při zvládání základních činností neobejdou. Na podporu od státu kvůli stávajícímu systému posudků činností ale nedosáhnou.

Systém posuzování závislosti by podle ministra mohla upravit novela o sociálních službách, kterou MPSV nyní připravuje. Mimo jiné v ní chce ukotvit pátý stupeň příspěvku na péči. Tuto podporu by dostávali lidé s potřebou většího rozsahu osobní asistence. To proto, aby nepobývali v ústavech péče, ale fungovali samostatně například v bytových jednotkách.

MPSV pracuje na další novele o sociálních službách

Při otevření novely o sociálních službách přichází podle Jurečky i prostor pro jednání o navýšení nejnižšího příspěvku na péči, tedy v jeho prvním stupni. Ten se totiž jako jediný od letošního července nezvýší pro děti ani pro dospělé. A zůstane na stávající částce 880 Kč pro dospělé a 3 300 Kč pro děti.

Příspěvek na péči přiznávají úřady práce ve čtyřech výších podle stupně závislosti. Dospělí nyní měsíčně pobírají 880, 4 400, 12 800 a 19 200 korun. Děti pak částky 3 300, 6 600, 13 900 a 19 200 korun. Letos v únoru úřady práce vyplatily 369 700 dávek příspěvku na péči.

MPSV chystá novou síť sociálních služeb, některé přejdou pod kraje

Od letošního července vzroste příspěvek na péči od 2. stupně na 4 900, 14 800 a na 23 000 korun. Lidé s nejvyšší dávkou v domácí péči dostanou 27 000 korun měsíčně. U dětí poroste dávka rovněž až od druhého stupně, a to na 7 400, 16 100 a 23 000 korun, při péči doma na 27 000 korun měsíčně. Úpravu přináší v pátek 12. dubna ve Sněmovně schválená novela zákona o sociálních službách. Tu nyní projedná senát a podepíše prezident.

–ČTK/VRN–

1 komentář

 1. Citace Všeho textu:
  Při nezvládání tří ze zmiňovaných činností ÚP ČR přiznává dávku v nejnižším stupni závislosti. Při nezvládání čtyřech až pěti činností pak druhý stupeň příspěvku na péči a při šesti až sedmi jeho třetí stupeň. U osmi až devíti nezvládnutých činnostech náleží žadateli nejvyšší čtvrtý stupeň příspěvku.
  108/2006:
  (2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
  a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
  Takže až bude tento amatér psát další článek, je třeba si ověřit správnost ve Sbírce zákonů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here