Trans muž prolomil zákon na úřední změnu pohlaví. Možná je i bez kastrace

0
274
uredni_zmenu_pohlavi
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od poloviny příštího roku už nebude kastrace podmínkou pro úřední změnu pohlaví. Rozhodl o tom dnes [7.5.] Ústavní soud [ÚS] z podnětu trans muže, který odmítá podstoupit chirurgický zákrok. Tudíž je v evidenci úřadů vedený jako žena.

Současná právní úprava o tom, že úřední změnu pohlaví podmiňuje chirurgická přeměna pohlavních orgánů, dnes neobstála před Ústavním soudem. Ústavní soudci zrušili s platností od poloviny roku 2025 dvě sporná ustanovení. Dle nich jsou v rozporu s lidskou důstojností.

Soud ale i uznal, že současná úprava může sledovat legitimní cíl, tedy zajištění právní jistoty a stability v zemi.

„Podle ÚS jsou ovšem zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce v přímém rozporu se základním právem trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie. Především proto, že porušují jejich lidskou důstojnost,” stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Mužská a ženská rodná čísla dělají rotyku v úhradě péče o trans osoby

Na ÚS se obrátil trans muž, který je úředně evidovaný jako žena. Ten usiluje o změnu pohlaví, ale nechce kvůli tomu podstoupit chirurgický zákrok, aby se v úředních dokumentech vedl jako muž. Se svými žádostmi směrem k úřadům, tedy na matrice ani u správních soudů neuspěl. Dnešní nález ÚS proto vítá a doufá, že se doba posouvá dopředu.

„Kladné rozhodnutí soudu by snad mohlo být nadějí pro ty, kteří si nejsou jisti, zda kastraci chtějí, nebo si ji nepřejí či ji nemohou podstoupit. Že se situace někam posouvá a mohli by tak snad v dohledné době změnit doklady bez nutnosti diskriminační podmínky,” okomentoval dnešní nález ÚS trans muž.

Úřední změnu pohlaví nepodmiňuje kastrace

Z občanského zákoníku škrtl ÚS větu, že “změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů”. V zákoně o specifických zdravotních službách dále zrušil větu, podle které “změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce”. Ve zbytku návrhu ÚS nevyhověl.

„Úlohou ÚS je mimo jiné ‘katalyzovat’ demokratickou diskusi v situacích, kdy dosud neproběhla nebo kdy je dlouhodobě dysfunkční. Právě to ÚS v nyní projednávané věci činí a dává zákonodárci dostatečný prostor více než jednoho roku, aby podmínky změny pohlaví v ČR upravil důstojným a ústavně souladným způsobem,” uvedl Jirsa v nálezu.

Politici podle ÚS mají s využitím dostupných poznatků vědy vyřešil v legislativní rovině citlivý společenský problém související se změnou pohlaví trans lidí.

Změnit pohlaví půjde v Česku i bez kastrace

A nález Ústavního soudu vítá i Daniel Zikmund ze spolku Trans*parent. Ale i upozorňuje, že je nyní na tahu politická reprezentace, která se nyní musí k nálezu ÚS postavit a reformovat systém péče, podpory a přístupu k trans lidem v Česku.

„Zákonná úprava leží na stole Ministerstva spravedlnosti již od roku 2018. V minulém roce ministerstvo znovu oznámilo záměr tuto legislativu předložit, dlouhodobě však ztroskotává na koaličních jednáních,“ říká Zikmund.

Co říká odborná veřejnost

Za odbornou společnost se k nálezu ÚS pozitivně vyjadřuje sexuolog Pavel Turčan.

„S radostí vítám rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení podmínce kastrací, což je plně v souladu s novými vědeckými poznatky a moderním přístupem k trans problematice,“ říká.

Petr Weiss: Čeká nás boom žádostí o změnu pohlaví

Operační zákroky trans lidí podle něj závisí čistě na jejich vlastním svobodném rozhodnutí a přání. Nemá tedy jít o zákonem vymahatelnou podmínku. Změna podle něj usnadní život trans lidí i v České republice.

„Mnohé evropské i jiné země jdou ještě o krok dál. Například i sousední Německo, kdy náležitost k určitému genderu nechávají pouze na sebeurčení daného jednotlivce. Každý člověk má plné právo rozhodovat o sobě sám a jen on nejlépe ví, co prožívá,“ tvrdí sexuolog Turčan.

Medicínská tranzice, tedy pokud daná osoba požaduje hormonální léčbu nebo chirurgické zákroky, má nadále splňovat kritéria v souladu s doporučenými odbornými postupy pro péči o trans a genderově rozmanité lidi, dodává lékař.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here