Mužská a ženská rodná čísla dělají rotyku v úhradě péče o trans osoby

0
262
trans
Ilustrační foto: Freepik.com

U tranzice, především té částečné, vznikají potíže v úhradách za péči. Například lékař, jenž trans muži vyšetří dělohu, nemůže toto vyšetření pojišťovně vykázat na mužské rodné číslo, které trans muž po tranzici dostane.

Ne ke všem přeměnám pohlaví, takzvaným tranzicím, dochází v plném rozsahu. Některé trans osoby se rozhodnou si ponechat některé z pohlavních orgánů, se kterými se narodily. Jde o situace, kdy se například trans muž, tedy biologicky narozená žena přeměněná na muže, rozhodne ponechat si dělohu. Jenže po tranzici dostává trans muž nové rodné číslo obsahující specifické číslo pro mužskou část populace. A provést gynekologické vyšetření například zmiňované dělohy na mužské rodné číslo takzvaně na pojišťovnu jako plátce zdravotní péče se zkrátka nedá.

„Spousta trans mužů má pouze částečnou formu tranzice. Záleží na tom, zda si ponechají nějaký původní zbytek ženského genitálu či nikoliv. Tím pádem se jich týká problematika například onkologických onemocnění, jako je rakovina děložního čípku,“ upozorňuje Petra Sejbalová, předsedkyně Sekce pro psychiatrickou sexuologii Psychiatrické společnosti ČLS JEP a primářka Sexuologického oddělení FN Brno.

A to je podle ní v úhradách za péči problém. Tito lidé již po prodělané tranzici mají přiděleno mužské rodné číslo. A na něj se nedá zdravotním pojišťovnám vykazovat gynekologická péče.

„Gynekolog tak nemůže takového člověka vyšetřit jinak než například jako samoplátce,“ dodává primářka Sejbalová.

Ženská a mužská rodná čísla v péči o transgender

Rozdělení rodných čísel na mužská a ženská se v oblasti úhrad za zdravotní péči dotýká i trans žen. Tedy těch, které se narodily jako muži, ale prošly si částečnou přeměnou na ženu. U nich je podle primářky třeba zase preventivně provádět screening prostaty. Nicméně ani toto vyšetření se nedá vykázat na ženské rodné číslo, které trans ženy po zákroku dostávají.

„Může se také stát, že někteří trans muži, kteří neprošli celkovou operativní přeměnou, mohou otěhotnět. Představte si, že otěhotní osoba s mužským rodným číslem,“ říká.

První transgender gynekologická ambulance v ČR má 15 pacientů

Mimo jiné to znamená, že porod a péči o těhotného trans muže potom není možné pojišťovnám vykázat k úhradě. I když je daný trans muž běžně zdravotně pojištěn. Změna rodného čísla je přitom pevnou částí tranzice.

Tranzice má několik fází

Tranzice neboli přeměna na opačné pohlaví probíhá v několika fázích. V první z nich, takzvané sociální tranzici, daný člověk neužívá hormonální preparáty, ale vystupuje například pod genderově neutrálním jménem.

V další fázi už dochází k podání hormonální terapie, která trvá nepřetržitě minimálně dvanáct měsíců. Poté může trans osoba podat žádost ke specializované komisi Ministerstva zdravotnictví ČR o schválení operační přeměny na opačné pohlaví. Jde o složitý a často i bolestivý výkon, při kterém chirurgové odstraňují i vnitřní pohlavní orgány. Po dokončení chirurgického zákroku pak trans osoba žádá o změnu rodného čísla.

Změnit pohlaví půjde v Česku i bez kastrace

A jak upozorňuje primářka Sejbalová, už při této přeměně naráží pojištěnci i lékaři na problém s rodným číslem specifickým pro ženy a muže.

„Například pokud se v této fázi trans muž rozhodne pro operaci a vytvoření takzvaného neopenisu, musí ještě proběhnout další gynekologická operace – ta se však musí vykázat již na mužské rodné číslo,“ upozorňuje na další bariéru při vykazování péče o trans osoby primářka.

Na tahu jsou zdravotní pojišťovny

Na problém tak podle ní budou muset zdravotní pojišťovny zareagovat. Už kvůli tomu, že osob po tranzici i v Česku každým rokem přibývá. Od října roku 2012 do konce roku 2022 ministerská odborná komise projednala na 1 500 žádostí o změnu pohlaví, tedy tranzici.

Petr Weiss: Čeká nás boom žádostí o změnu pohlaví

Přičemž více než 60 procent jich připadaly na žádosti o tranzici biologických žen na trans muže. Minimálně poloviny z těchto žádostí se přitom problematika změny rodného čísla týká, podotýká primářka. I její pracoviště na rostoucí trend zareagovalo, když loni v září na jejím oddělení otevřeli gynekologickou ambulanci pro transgendery. A zájem o její služby rychle roste.

„Od doby, kdy jsme informaci o jejím fungování zveřejnili, nás kontaktují klienti z celé republiky. Lidé nejvíce oceňují možnost intimity v prostředí, které není vysloveně feminin,“ říká k nově otevřené ambulanci pro trans osoby.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here