65 000 až 130 000 Kč budou nová zákonná minima pro platy lékařů

0
3762
lekaru
Ilustrační foto: Freepik.com

Návrh úpravy odměňování zdravotnických pracovníků odeslali včera zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] účastníkům dohody z loňského prosince, jež stála za ukončením protestů lékařů nespokojených s penězi i prací přesčas.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] rozeslalo návrh změny zákoníku práce, které se této věci týkají, již předevčírem. Návrh nového zákona obsahuje podle MZ ČR zákonnou záruku o platech a mzdách lékařů. Podle ní měsíční odměna nemocničních lékařů bude bez ohledu na to, zda jsou odměňováni mzdou nebo platem, vždy alespoň na úrovni deklarované takzvaným Hegerovým memorandem. A to stanovuje:

  • Průměrný plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi ve výši 1,5násobku až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR. To je mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok o dva roky předcházející. A to i při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, která představuje maximum osm hodin přesčasové práce týdně.

Co to značí v praxi? Průměrná mzda v národním hospodářství za rok 2023 [2 roky předcházející roku 2025] dosáhla úrovně 43 341 korun. Průměrný plat nebo mzda lékaře, který bude v roce 2025 zaměstnán v nemocnici a zároveň bude mít odslouženo průměrně osm hodin týdně v rámci tzv. služeb, by tak podle návrhu tohoto zákona činily cca 65 tisíc korun až 130 tisíc korun. To v závislosti na úrovni dosažené kvalifikace a praxe. V těchto minimech nejsou obsaženy všechny další příplatky, mimořádné odměny, cílové odměny a další složky odměňování.

Návrh zákona se netýká jen lékařů

Podle MZ ČR návrhem dochází ke sjednocování odměňování, kdy je pro oba způsoby odměňování, platovou i mzdovou sféru, stanovena jednotná základní úroveň.

„Proporčně jsou v návrhu zákona upraveny i minimální mzdy nebo platy ostatního zdravotnického personálu v nemocnicích. Dále je v návrhu obsažen i automatický každoroční růst těchto minimálních platů nebo mezd zdravotnických pracovníků a také je zohledněna délka praxe. Garantovaná výše platu nebo mzdy se navyšuje o 1 % za každý rok praxe,“ doplnili zástupci ministerstva zdravotnictví.

Co se týče lékařů, ministerstvo zdůraznilo, že přímo v textu zákona a ve způsobu výpočtu minimálních platů nebo mezd je obsažen závazek z tzv. Hegerova memoranda, a to v celém rozmezí 1,5 až 3násobku průměrné měsíční mzdy.

Objetí s politiky dlouho nevydrželo. Lékaři znovu ohlásili protesty

Ministerstvo dále uvedlo, že jeho aktuální návrh představuje výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře. A to proto, že v současné době mají lékaři jistotu danou takzvanou tarifní tabulkou, která se v případě poskytování zdravotních služeb pohybuje od 41 380 korun do 71 700 korun měsíčně v závislosti na platové třídě a platovém stupni. V případě mezd je úroveň odměňování přirozeně jiná, je smluvní.

Ministerstvo splnilo dohodu, tvrdí ministr Válek

Podle MZ ČR se odesláním nového zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který již loni požadovaly lékařské odbory a před pár dny se o jeho zpracování znovu připomněly, naplnil článek II. Dohody z loňského 8. 12. Tu uzavřely:

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR,
  • Česká lékařská komora,
  • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,

Premiér dal lékařům o miliardu víc než Válek. A lékaři souhlasí

  • Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů,
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

V článku II. Dohody se MZ ČR zavázalo k přípravě návrhu zákona o odměňování zdravotnických pracovníků. To s předpokladem účinnosti od 1. ledna 2025 a podle takzvaného Hegerova memoranda. To ministerstvo uzavřelo 14. 2. 2011 s Lékařským odborovým klubem. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka [TOP 09] svůj závazek odesláním návrhu zákona ministerstvo splnilo.

Naplňujeme tím další část Dohody z loňského prosince. Ve čtvrtek nás k tomu čeká jednání, kde se, jak věřím, posuneme dál,” uvedl ministr. 

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here