Z českých nemocnic si lidé nejčastěji odnesou infekci močového ústrojí

0
15273
infekci
Foto: Freepik.com

Bezmála sedm procent pacientů se při zdravotní péči v nemocnicích v Česku nakazí nějakou infekcí. Nejčastěji jde o infekce močového ústrojí. Dále o infekci v místě chirurgického výkonu, krevního řečiště a trávicího ústrojů.

Nákazy některým z mikroorganismů při nemocniční zdravotní péči sledovala studie napříč evropskými zeměmi koordinovaná Evropským centrem pro kontrolu nemocí [ECDC]. A do monitoringu v roce 2023 se zapojila i Česká republika.

„Studie mapovala výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí, označovaných také jako nemocniční či nozokomiální infekce. Kromě vyhledávání případů těchto infekcí byla studie zaměřena i na používání antibiotik v našich nemocnicích,“ přiblížila zaměření studie vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Lucie Bareková.

Právě SZÚ organizoval monitoring infekcí v českých nemocnicích v rámci evropské studie.

„V zúčastněných nemocnicích byly během 1-3 týdnů vyhodnoceny možné příznaky infekce u každého hospitalizovaného pacienta. A u každého pacienta bylo zaznamenáno, zda je léčen antibiotiky a z jakého důvodu byla antibiotika lékařem předepsána,“ říká Bareková.

V českých nemocnicích je 7% riziko nákazy infekcí

A výsledky šetření ukazují, že stejně jako v jiných zemích Evropy i v Česku reálně hrozí, že se pacient při pobytu ve zdravotnickém zařízení některou z infekcí nakazí.

„Celková zjištěná prevalence pacientů s alespoň jednou infekcí v českých nemocnicích činila 6,7 procenta,“ říká k výsledkům studie v českých nemocnicích Bareková.

Při třítýdenním sledování bezmála 12 300 pacientů v devětatřiceti nemocnicích výzkumníci zjistili celkem 907 případů infekcí spojených se zdravotní péčí, to u 828 pacientů. To odpovídá zmiňovanému skoro 7% riziku nákazy infekcí při poskytování zdravotní péče.

Infekcí se v českých nemocnicích nakazí až desetina pacientů

Vůbec nejčastěji si pacienti z českých nemocnic odnášejí infekce močového ústrojí, na které připadá 30 procent ze zjištěných nákaz. Vyšší riziko představují i infekce dýchacích cest [20 %] a infekce v místě chirurgického výkonu [20 %]. Zhruba devět procent z potvrzených takzvaných nozokomiálních nákaz připadá na infekce krevního řečiště, šest procent na nemoci trávicího traktu a zhruba pět procent na infekce kůže a měkkých tkání.

Nemocniční infekce se dají snížit minimálně o 20 procent

V české studii zjištěných skoro sedm procent nákaz infekcemi v nemocnicích odpovídá podle Barekové celoevropskému průměru. Přesto upozorňuje, že se dají rizika takových nákaz ještě snížit, nikoli však na nulovou hranici.

Nemocniční infekce představují významný problém pro kvalitu poskytované péče a bezpečí našich pacientů. A vzniku některých infekčních komplikací nebude v budoucnosti možné zcela zabránit,“ říká doktorka Bareková.

Sepse je na JIPkách nejčastější příčinou úmrtí

Ke snížení počtu nákaz v nemocnicích podle ní pomůže zvyšování odbornosti personálu o postupech, jak vzniku infekci účinně předcházet. Důležité je podle ní proškolit personál také po praktické stránce. A především pak navýšit počty jednolůžkových pokojů. To kvůli samostatné izolaci pacientů s prokázanou infekcí.

V EU se v nemocnici infekcí nakazí 4,3 mil. pacientů ročně

Z celoevropského pohledu výsledky studie ukazují, že ročně onemocní v evropských nemocnicích alespoň jednou infekci spojenou se zdravotní péčí 4,3 milionu pacientů. Po roce 2020 číslo vzrostlo hlavně kvůli covidu-19. V letech 2022-2023 se virus SARS-CoV-2 umístil na čtvrtém místě nejčastějších mikroorganismů způsobujících infekce spojené se zdravotní péčí.

„Infekce dýchacích cest, včetně pneumonie a covid-19, představovaly téměř třetinu všech zjištěných případů nemocničních infekcí,“ uvádí souhrnné výsledky studie ECDC.

Následovaly infekce močových cest, infekce v místě operačního výkonu, infekce krevního řečiště a gastrointestinální infekce. Tedy nemoci trávicího ústrojí.

Podle ředitelky ECDC Andrey Ammonové se dá s pomocí dobře nastavených postupů prevence a kontrol předejít minimálně pětině případů infekcí ve zdravotní péči.

„Infekce spojené se zdravotní péčí představují v nemocnicích v celé Evropě významný problém pro bezpečnost pacientů. Výsledky studie zdůrazňují naléhavou potřebu dalších opatření ke zmírnění této hrozby,” uvedla k výsledkům studie Ammonová.

Zamezit infekčním nákazám v nemocnicích se podle ní dá i docela běžnou praxí a jednoduchými opatřeními. Mezi ně patří například zajištění dostupnosti dávkovačů s dezinfekcí a účelné je i zmiňované zavádění jednolůžkových pokojů.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here