Modernizace Na Homolce si vyžádala 40 000 m² lešení

0
375
na_homolce
Foto: ČEZ Esco

V Nemocnici Na Homolce dokončili projekt energetických úspor za více než jednu miliardu korun. Stavební úpravy a modernizace zařízení trvaly jeden rok. Výsledkem má být úspora nákladů na energie o 40 procent.

Realizace projektu zahrnovala investice do zateplení střech, obměny oken, dveří a jiných fasádních prvků, modernizace vytápění a vzduchotechniky, osvětlení, fotovoltaiky a řízení technologických zařízení. Vše se opravovalo a měnilo za plného provozu nemocnice.

Jsem rád, že se dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo v tak krátkém čase bez větších komplikací dokončit,” uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Ten do vedení fakultní nemocnice nastoupil v roce 2018 poté, kdy vyhrál výběrové řízení. Předtím působil na pozici ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno, kterou v krátké době vyvedl z ekonomických problémů.

Rekordy projektu Nemocnice Na Homolce:

 • Odstranění 116 tun azbestu z meziokenních vložek a skladeb střechy.
 • Odbavení více než 300 kamiónů s dodávkami materiálu a technologií.
 • Registrace více než 350 zaměstnanců realizačních firem v areálu během špiček.
 • 26 000 m² provizorních předstěn pro hlukové, teplotní a prašné odstínění úseků.
 • Instalace 2 065 oken a 42 000 m² hydroizolačních materiálů.
 • Instalace 33 km hliníkových profilů oken a fasádního pláště.
 • Využití 40 000 m² lešenářských konstrukcí.

Podle Petra Poloučka má nemocnice velmi náročný energetický provoz, který funguje v nepřetržitém režimu. Vynaložené prostředky na rekonstrukci se podle jeho slov proto velmi dobře zúročí.

„Modernizace přinese úspory a zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracujeme a léčíme naše pacienty a zároveň nám vyřeší do budoucna nutné investice do technologických zařízení budov,“ upřesnil Polouček.

Financování EPC projektu

Celková investice do projektu činila více než 1,1 miliardy korun. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádaly přibližně 700 milionů korun. Investice do modernizace technologických zařízení budov představovaly 432 milionů korun. V obou případech jsou částky jen nepatrně vyšší, než s počítalo na začátku projektu.

Vedení nemocnice se rozhodlo provést modernizaci zařízení a energetického hospodářství formou EPC [Energy Performance Contracting]. Jde o způsob zajištění změn, kdy jejich dodavatel zajišťuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel ručí přímo ve smlouvě za úspory. V opačném případě se zavazuje uhradit nemocnici rozdíl.

„Kromě garantovaných úspor energie, za jejichž výši deset let smluvně ručíme, má projekt i výrazný nefinanční přínos pro pacienty a zaměstnance,“ řekl k investici Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, která měla na starost modernizaci technologií nemocnice.

10 let smluvně garantované minimální úspory:
 • 8 700 MWh úspora plynu ročně,
 • 4 200 MWh úspora elektrické energie ročně,
 • 15 300 m³ úspora vody ročně,
 • 5 823 tun pokles emisí CO2 ročně.

Za příklad dal zlepšení světelných podmínek nemocnice díky téměř 10 500 novým LED svítidlům. Nebo počítačem řízený systém regulace teploty, který bude v 1 100 místnostech celé nemocnice zajišťovat tepelný komfort za výrazného snížení nákladů.

Způsob zadání, realizace a dodavatelé

Projekt v Nemocnici Na Homolce realizovalo sdružení stavebních společností BBP Stavby a Kami Profit. Obměnu a modernizaci technologických celků dodala společnost Enesa ze skupiny ČEZ Esco.

„EPC projekty jsou pro zdravotnická zařízení ideálním řešením, jak efektivně snižovat náklady na energie i uhlíkovou stopu. Jedná se o energeticky velmi náročné provozy, navíc fungující v nepřetržitém režimu. Součástí projektu je energetický management, který si nemocnice nejsou schopny samy zajistit,“ uvedl dříve k projektu generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

EPC projekt volili při rekonstrukci části budov také ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Tam ho dokončili na konci loňského roku. Jednalo se zejména o modernizaci osvětlení a vytápění ve dvaceti pavilonech včetně zateplení sedmi z nich.

Pražská Thomayerova nemocnice modernizuje pavilony i vybavení

V rámci projektu došlo i na stavební úpravy nemocničních pavilonů. Modernizace si vyžádala zhruba půl miliardy korun. I v tomto případě nemocnice využila možnosti OPŽP, zbývající náklady hradila ze svých zdrojů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here