Hygienici v Ostravě hasí žloutenku “áčko”, situaci mají pod kontrolou

0
455
Ostrave
Foto: Freepik.com

Ostravští hygienici hasí ohnisko žloutenky A známé jako nemoc špinavých rukou. Infekce se dosud potvrdila u 44 osob, z nich 43 jsou děti od 1 do 17 let věku. Lidé v kontaktu s nakaženými dostávají očkování mimořádně hrazené z pojištění.

Hygienici Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje [KHS MSK] mají s příchodem letních prázdnin co dělat. V Ostravě se totiž začala šířit snadno přenášená žloutenka „áčko“ [virová hepatitida A, HVA]. K nákaze jí postačí neumyté nebo špatně umyté ruce třeba jen po jízdě veřejnou dopravou.

„Nepříznivá epidemiologická situace byla projednávána i na Krajské epidemiologické komisi. V této souvislosti byla například odeslána informace se žádostí o spolupráci při zajištění protiepidemických opatření ubytovnám na území města Ostravy v podobě informačních letáků či doporučení ke zvýšené četnosti dezinfekce společných prostor a sanitárních zařízení,“ uvedla k epidemiologické situaci Zuzana Babišová, ředitelka KHS MSK.

Zároveň veřejnost uklidňuje, že situace kolem šíření žloutenky typu A v Ostravě je pod kontrolou. Hygienici pracují na trasování rizikových kontaktů, dodala.

„Určitě není důvod k panice, byť jistá opatrnost a důraz na prevenci jsou namístě. Člověk se při styku s virem žloutenky A nakazí přes kontaminované ruce směrem do úst, ať už přímo nebo nepřímo přes jídlo,“ vysvětluje Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí tamního Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Doporučuje časté mytí rukou. Především po kontaktu s předměty nebo plochami, kterých se dotýkají jiní lidé. Typicky jde o držadla ve veřejné dopravě, nákupní vozíky, peníze, tankovací pistole a další.

„To ale platí celoročně a kdekoli. Nikoli jen v tomto čase a místě,“ dodal k prevenci nákazy žloutenky typu A Maďar.

Žloutenkou v Ostravě se nakazily hlavně děti

Podle ostravských hygieniků se v období od 22. 4. do 1. 7. 2024 potvrdilo 44 onemocnění žloutenkou typu A. Z toho 43 případů připadá na děti ve věku od 1 do 17 let.

„V období od 16.6.-30.6.2024 bylo potvrzeno celkem 17 případů, jednalo se o 16 dětí a 1 dospělou osobu,“ uvádí pro lepší představu o šíření žloutenky hygienici.

Žloutenka je sedmou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě

Nakažené osoby byly podle nich v epidemiologicky významném kontaktu. Anebo jde o osoby, které spolu sdílí společnou domácnost nebo navštěvovaly společné školské zařízení.

Zároveň nyní probíhá kolem ohniska nákazy v Ostravě trasování osob, které byly s nakaženými v bližším kontaktu. Což dobře známe z dob pandemie covidu. Dosud hygienici nařídili protiepidemická opatření asi 400 osobám. Ty se musí spojit se svým praktickým lékařem, aby jim odebral biologický materiál k otestování. A rovněž po dobu 50 dnů sledoval, zda se u nich neobjeví infekce.

„Po tuto dobu osoby podezřelé z nákazy nemohou navštěvovat nebo pořádat například společenské nebo rodinné aktivity či se zdržet výkonu práce v potravinářství nebo společném stravování,“ vyjmenovávají nařízená opatření pro lidi v riziku nákazy žloutenkou typu A ostravští hygienici.

Pacienti bez registrujícího praktika

Tuto skupinu osob rovněž nabádají ke zvýšené osobní hygieně a častější dezinfekci v domácnosti. Stejně tak jim doporučí očkování proti tomuto onemocnění. Jako problém se však v takových situacích ukazuje, když nemají lidé svého registrovaného praktického lékaře. Což se týká i moravskoslezské metropole. I pro ně ale mají tamní hygienicky v takto akutních situacích, kdy je v ohrožení veřejné zdraví, řešení.

„Jsme v pravidelném kontaktu s kolegy z krajské hygienické stanice a pakliže pacient ohrožený nákazou nemá svého registrujícího praktika, jsme připraveni mu očkování proti žloutence typu A podat,“ říká primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava a LF OU Lenka Petroušová.

Stejně tak sledují zmiňovaných 50 dnů pacienty bez registrujícího praktika, kterým hygienici nařídili lékařský dohled.

„Děti naočkované proti hepatitidě A v dětství jsou dnes efektivně ochráněny. Doporučuji proto rodičům, aby zkontrolovali očkování svých dětí,“ dodává primářka.

Ve FN Ostrava atestovalo 31 dětských lékařek a lékařů

Na zajištění dostatku vakcín proti HVA pro osoby v riziku spolupracuje nyní Klinika s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„Celkem bylo již určeným poskytovatelům zdravotních služeb dodáno 168 dávek očkovací látky proti VHA, které jsou u epidemiologicky významných kontaktů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ informují zástupci KHS MSK.

Vakcíny proti žloutence typu A se podávají v jedné dávce. Přičemž se doporučuje přeočkování v následujícím roce po podání očkovací látky. Lidé po prodělaném onemocnění mají proti infekci imunitu. Vakcíny i jejich podání si pojištěnci hradí ze svých prostředků. Případně jim na jejich pořízení přispívají zdravotní pojišťovny z fondů prevence.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here