ČAFF vstoupil do SP ČR i platformy LifeSciences 4.0.

0
336
CAFF
Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF] se nově stala členem Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Výkonný ředitel ČAFF a někdejší náměstek pro lékovou politiku na ministerstvu zdravotnictví Filip Vrubel [na foto] se tak stal vedoucím Pracovní skupiny pro farmaceutický průmysl na SP ČR. / Foto: ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF] vstoupila do Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. To je největší zaměstnavatelský svaz v Česku. ČAFF zároveň navázal spolupráci s platformou pro farmaceutické firmy LifeSciences 4.0.

Za platformou stojí Regionální hospodářské komora Brno. Life Sciences 4.0 je v roce 2022 založený spolek, který cílí na spolupráci firem a univerzit v oblasti živých věd. Klíčovým spolupracujícím partnerem asociace je Masarykova univerzita v Brně [MU Brno], VUT v Brně a statutární město Brno. To spolek podpořilo i finančně.

„Cílem je společně se státem, farmaceutickým průmyslem a vzdělávacími institucemi vybudovat prostředí, které přiláká investice, světový zdravotnický průmysl a pomůže k transformaci české ekonomiky,“ uvedl ke spolupráci výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Asociace již v rámci projektu navázala spolupráci s Farmaceutickou fakultou MU Brno. Ta rozjela projekt BioPharma Hub, který se má do tří let stát domovskou základnou Farmaceutické fakulty. Hub zahrnuje prostor pro preklinický výzkum, molekulární biologii, a dokonce i pro výrobu malých šarží léčiv. Například pro klinické studie.

CZECRIN se zapojí do opětovného rozhýbání klinických studií v Česku

Zástupci ČAFFu uvedli, že v Česku již funguje prostředí pro provádění klinických studií, ale stále je tu potenciál k jeho rozvoji. Například v usnadnění orientace sponzorů studií v regulačních požadavcích, ve snížení byrokratické zátěže, v možnosti daňových a dalších pobídek pro provádění studií. To vše by mohlo přilákat více firem a výzkumných institucí. V tom se shodují se zástupci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP].

Klinickým hodnocením v ČR chybí pravidla. Doplácí na to nejen pacienti

„V Česku ovšem umíme dělat i skvělý základní i aplikovaný výzkum. Vyvíjejí se u nás
léky s přidanou hodnotou, tedy inovace třeba v oblasti nových způsobů aplikací léčiv či nových lékových forem. Mnoho firem se zaměřuje na technologické inovace spojené s výrobou. Bohužel se o tom zatím moc nemluví, přitom to má přínos jak pro pacienta, tak národní hospodářství,“
uvedl Filip Vrubel.

ČAFF je nově členem SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největší zaměstnavatelský svaz v České republice. ČAFF se stal jeho členem poté, kdy vstup do Svazu schválila jeho členská základna. Jedná se o další z aktivit ČAFFu na podporu farmaceutického průmyslu v Česku. Již dříve spolupracoval například s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na sektorové analýze farmaceutického průmyslu. Nyní se zástupci asociace začlení do nové pracovní skupiny pro farmaceutický průmysl, která ve SP ČR vznikla teprve nedávno.

„Stát trošku zaspal v oblasti podpory tohoto sektoru navzdory jím produkované vysoké
přidané hodnotě. Budeme pracovat na dalším rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto strategického sektoru. Těší nás, že můžeme přivítat ČAFF do Svazu průmyslu a dopravy ČR,“
uvedl prezident SP ČR Jan Rafaj.

Výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel se stal předsedou Pracovní skupiny pro farmaceutický průmysl SP ČR. Získává tím možnost komunikovat témata generického farmaceutického průmyslu skrze SP ČR například s vládní reprezentací.

Farma firmy varují před výpadky nejběžnějších léčiv

Pracovní skupina se zaměří na možnost spoluvytvářet legislativu díky využití SP ČR jako „povinného připomínkového místa“ a dále na možnost ovlivňovat implementaci evropských legislativních aktů.

„Vstupem ČAFF a vznikem nové pracovní skupiny jsme vytvořili silný hlas reprezentující celý český farmaceutický průmysl,“ řekl ke spolupráci člen představenstva SP ČR pro oblast zdravotnictví a generální ředitel společnosti Linet Tomáš Kolář.

Se zástupci ČAFF se rovněž těší na zapojení se do debat na evropské úrovni skrze platformy BusinessEurope.

To proto, že zejména na evropské úrovni se nyní očekávají klíčové legislativní inciativy týkající se farmaceutického průmyslu. Více zde.

Pár slov o ČAFF

ČAFF aktuálně zastupuje dvanáct farmaceutických firem s výrobou na území Česka. Což představuje většinu výrobních kapacit léčivých přípravků u nás. Další dvě desítky členů jsou významnými zaměstnavateli a účastníky zdravotního systému, kterému pomáhají se zajištěním dostupnosti léčiv.

„Tak jako farmaceutické firmy vstupují do naší asociace, abychom hledali řešení systémově a společně, i my se nyní chceme stát součástí dalšího celku, který se průmyslu a výrobě věnuje ze své podstaty. Navíc je tato skupina dalším místem pro setkání a diskuze s veřejnými činiteli,“ okomentoval vstup asociace do SP ČR Filip Vrubel.

[Zdroj: ČAFF]

Celkem má ČAFF 31 členů. Naposledy do něj vstoupila společnost ArdeaPharma. Členové ČAFF na český trh dodávají asi 3 900 druhů léčivých přípravků a uvádějí na něj 117 milionů balení léků ročně. Jejich portfolio zahrnuje onkologii, neurologii, diabetologii, dermatologii, kardiologii, gastroenterologii či radiofarmaka. Významně zásobují český trh i antibiotiky, léky proti bolesti či léčivy k terapii zánětů. Pro české pacienty dodávají chřipkové vakcíny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here