Do ČAFF letos vstoupilo pět společností, členů už má třicet

0
134
spolecnosti
Foto: Freepik.com

Letos do České asociace farmaceutických firem [ČAFF] sdružující výrobce a dodavatele generik a biosimilárních léků na český trh vstoupilo pět firem, z toho dvě české. Asociace nyní sdružuje třicet farma společností.

Členové ČAFF letos dosud hlasovali o přijetí pěti farma firem a všechny žádosti o členství jednomyslně schválili. Mezi nově přijatými členy jsou i dvě české společnosti, a sice chemicko-farmaceutická společnost Farmak a firma Heaton. Dále do asociace letos vstoupili mezinárodní výrobci generik Synthon, Medac a globální specialista na biosimilární léčiva Biocon Biologics.

„Pro menší firmy je čím dál těžší držet krok. Větší firmy potřebují osvědčené kanály pro komunikaci nových výzev směrem k regulátorům a odborné veřejnosti. Asociace všem nabízí platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností, analýzu hrozeb, příležitostí i důkladný monitoring a rozbor legislativy,“ vyjmenovává důvody zájmu o členství v ČAFF její výkonný ředitel Filip Vrubel.

Důvodů, proč chybějí léky, je více, říká šéf Zentivy Sananes

Rozšíření členské základny asociace vítá i její předseda představenstva a generální ředitel Sandoz ČR Jiří Hanzlík.

„Čím větší naše asociace je, tím silněji můžeme podporovat rozvoj a společenské postavení farmaceutického průmyslu,“ uvedl Hanzlík.

Noví členové asociace ČAFF

  • Farmak je česká chemicko-farmaceutická společnost zabývající se vývojem a výrobou aktivních farmaceutických ingrediencí a chemických meziproduktů. Farmak vyváží léky na trhy do celého světa. Do zemí EU a USA, Indie, Japonska, zemí Latinské Ameriky. V oblasti inovací společnost vyvíjí léčivé látky, ale i meziprodukty pro farma průmysl.
  • Heaton je mezinárodní farmaceutická společnost se sídlem v Praze. Působí na českém, slovenském, rumunském a německém trhu. Heaton drží více než 30 registračních rozhodnutí léků na předpis a vyrábí i zdravotnické prostředky a kosmetiku.
  • Biocon Biologics, dceřiná společnost Biocon Ltd., je globální společnost zabývající se biosimilars [biologické léky uváděné na trh po vypršení patentu původního přípravku, pozn. red.]. Biocon Biologic získala globální podnikání v biosimilars od dlouholetého partnera, společnosti Viatris. V jejím portfoliu je osm biosimilars. Výrobce připravuje dalších dvacet léků v oblasti diabetologie, onkologie, imunologie a oftalmologie.
  • Medac je nadnárodní farmaceutická společnost založena v roce 1970 v Německu. Zaměřuje se na inovace registrovaných léků a vývoj inovativních terapií v revmatologii, urologii, hematologii a onkologii. Činná je i v sektoru diagnostických prostředků. Léčivé přípravky společnosti Medac se distribuují do více než 90 zemí po celém světě.
  • Synthon je rovněž mezinárodní farmaceutická společnost, která vyvíjí a vyrábí generická léčiva. Firma vznikla v roce 1991 a funguje s více než 1 600 zaměstnanci v šesti zemích světa. V ČR sídlí v Blansku, kde stojí její závod na vývoj a výrobu aktivních léčivých substancí. Do jejího portfolia patří léky z oblasti onkologie, kardiovaskulární medicíny a léky na roztroušenou sklerózu.

Upevňování pozice farmaceutických společností

Podle Hanzlíka je důležité i to, aby do asociace vstupovaly nové výrobní společnost. To kvůli upevňování farmaceutické produkce v českém prostředí. A dále kvůli podpoře vědy a výzkumu v oboru, který patří k ekonomickým segmentům s vyšší přidanou hodnotou.

„ČAFF spolu s předními výrobci léčiv letos založila speciální platformu, jejímž cílem je mimo jiné propojit průmysl, vládní instituce, výzkumné a vědecké organizace, univerzity a biotechnologické startupy,“ poukazuje na jednu z aktivit asociace Filip Vrubel.

Penicilin se nemá v Česku vyrábět, ale balit, upřesnil ministr Válek

Od společné platformy si stakeholdeři slibují zmapování výrobních kapacit na českém území a toho, co brání rychlejšímu rozvoji farmacie v českém tržním prostředí.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here