Karcinogenní mohou být i dětská hřiště, varuje Státní zdravotní ústav

0
1288
karcinogenni
Ilustrační foto: Freepik.com

Pro výrobu umělých sportovních ploch se často používají recykláty z pneumatik a jim podobného odpadu. Ty ve větší koncentraci ale uvolňují karcinogenní látky, které člověk z umělého povrchu přijímá například při dotyku nebo vdechováním.

Na karcinogenní rizika spojená s uměle vytvořenými sportovními plochami upozorňuje ve své zprávě Státní zdravotní ústav [SZÚ].

„K nejzávažnějším zdravotním rizikům, která mohou tyto materiály představovat, patří expozice organismu z přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků, takzvaných PAU. Tyto chemické látky patří do skupiny karcinogenních látek, tedy látek, které způsobují rakovinu,“ říká vedoucí Národního referenčního centra pro odpady a půdu a vedoucí Oddělení hygieny půdy a odpadů SZÚ Magdalena Zimová.

Odkazuje k nejznámějšímu karcinogenu ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků benzopyrenu. U něj vědci již dříve prokázali mechanismus, jak přímo poškozuje genetickou informaci buněk.

„To znamená je genotoxický, a proto má společně s několika dalšími látkami ze stejné skupiny v evropské chemické legislativě stanoven velice přísný limit,“ dodává doktorka.

Problém ale je, že umělé povrchy vyrobené ze zmiňovaných recyklátů obsahují různé podíly zdraví škodlivých pryží. Karcinogenní riziko tak u těchto uměle vytvořených ploch, často sportovišť, proto není malé. Tvrzení SZÚ dokládá mnoho vědeckých studií z minulosti.

Karcinogenní riziko na umělých sportovištích

Z nich podle doktorky Zimové vyplývá, že kromě polycyklických aromatických uhlovodíků se z umělých povrchů mohou uvolňovat i další škodlivé látky. Jako jsou ftaláty, těžké kovy, benzén, bisfenoly, polyfluorované a perfluorované látky [PFAS] a další. To může dále zvyšovat zdravotní rizika pro uživatele těchto ploch.

„Nebezpečnost těchto látek se zvyšuje, zejména pokud je expozice lidského organismu těmto látkám dlouhodobá a opakovaná. Potenciální riziko v případě přítomnosti látek v použitých materiálech záleží jednak na jejich množství v materiálu a jednak na způsobu uvolňování z materiálu,“ vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let Jitka Sosnovcová.

Green Deal vrací do hry zdravotní problémy s azbestem

Míru zdravotního rizika podle ní dále ovlivňuje doba strávená na takovém povrchu nebo v jeho blízkosti. A také se odvíjí od ročního období.

„V létě, kdy na povrchy praží slunce, nebo pokud jsou položeny například na podlahové topení v uzavřených prostorech, se z některých uvolňuje silný zápach. Právě ten bývá, dle dosavadních zkušeností, častým indikátorem možné zdravotní závadnosti,“ upozorňuje Sosnovcová.

Umělé plochy s vysokým podílem pryže ohrožují děti

Vůbec nejvnímavějšími k těmto toxickým rizikům jsou podle Sosnovcové děti. Jejich pokožka i vnitřní orgány jsou totiž velmi citlivé na tyto chemické látky. A děti mají sníženou metabolickou a detoxikační kapacitu. To znamená sníženou schopnost odbourávat škodliviny z těla ve srovnání s dospělým člověkem. Jmenované toxické látky obsažené ve vysokém množství v umělých površích ale ohrožují i zdraví dospělých osob.

Otázkou tak je, jak se takovým zdravotním rizikům paradoxně při sportování ideálně vyhnout. Podle doporučení SZÚ mají provozovatelé sportovišť s umělými povrchy po dodavatelích těchto technologií žádat certifikaci. To takovou, která jasně dokládá zdravotní nezávadnost těchto uměle vytvořených materiálů.

„Je nesmírně důležité, aby města, obce, školy či další subjekty, které vybavují dětská hřiště a sportoviště umělými povrchy, důsledně vyžadovaly od dodavatelů certifikáty zdravotní nezávadnosti umělého povrchu z hlediska uvolňování chemických látek,“ upozorňuje doktorka Zimová.

Na toxiny v těle českých dětí a dospělých si nyní posvítí SZÚ

Avšak ne každý certifikát, kterým se výrobci zaštiťují, je zaměřený právě na tuto zdravotní nezávadnost. Při kontrolách provedených při dohledu nad trhem s výrobky z recyklované pryže v některých evropských státech se již dříve zjistilo, že takové výrobky neodpovídají ustanovením nařízení. Tím se omezují polycyklické aromatické uhlovodíky.

Věrohodná certifikace umělých sportovišť

Certifikačními orgány na výrobky, které se zabývají certifikací podle normy ČSN EN 1176-1:2018 Zařízení a povrch dětského hřiště – Obecné a bezpečnostní požadavky a zkušební metody jsou:

  • Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín
  • Technické kontrolní sdružení TÜV SÜD Czech
  • Technický a zkušební ústav stavební s.p., Praha
  • Strojírenského zkušebního ústavu, s.p . Brno

Vydané certifikáty slouží výrobcům a dovozcům k vypracování prohlášení o shodě podle příslušného nařízení vlády [§6, č. 173 1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 88 2010 Sb.].

Zřizovatelům hřišť i dalších sportovišť slouží jako potvrzení třetí strany o bezpečnosti použitých zařízení.

„Nad rámec požadavků nařízení vlády je možné získat i odborný posudek na stávající zařízení dětského hřiště. Případně nechat provést kontrolu staršího i nového dětského hřiště, pokud jsou pochybnosti o bezpečnostních parametrech,” dodává závěrem SZÚ.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here