Na toxiny v těle českých dětí a dospělých si nyní posvítí SZÚ

0
303
v_tele
Ilustrační foto: Freepik.com

Zdraví škodlivé látky v těle českých dětí a dospělých sledují od letoška pracovníci Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Rozbory vzorků moče a vlasů ukáží na toxiny jako bisfenoly, ftaláty, pesticidy i těžké kovy.

V Česku na tři roky plánovaný program s předpokládaným termínem dokončení na konci roku 2026 je součástí evropského projektu Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek [PARC]. Výzkum sledující zatížení lidí toxickými látkami spolufinancuje evropský program HORIZON EUROPE zaměření na podporu vědy a výzkumu.

„Začátkem letošního roku jsme ve čtyřech oblastech republiky zahájili odběry vzorků dětské moče a vlasů, ve kterých budeme zjišťovat obsah široce rozšířených toxických látek,“ říkají k projektu zástupci Centra SZÚ.

V monitoringu se zaměří na jedovaté látky, jako jsou bisfenoly, ftaláty a jejich náhrady. Dále na některé pesticidy a těžké kovy, včetně kadmia.

Do projektu se zapojilo devětadvacet zemí. Jeho součástí jsou přes dvě stovky partnerů z celého světa. Monitoring by měl podle stávajících plánů skončit v roce 2029.

Lidský biomonitoring sleduje jedovaté látky v těle

Stejně jako v Česku se i v ostatních zapojených zemích vědci zaměření na sledování hladiny toxických látek v těle místních obyvatel, jde o takzvaný lidský biomonitoring. V projektu se vědci zaměří na zátěž obyvatelstva těmi nejrizikovějšími látkami pro zdraví.

„Tyto národní studie umožní posoudit rozdíly v expozici obyvatel a pátrat po příčinách odlišností,“ vysvětlují smysl lidského biomonitoringu zástupci Centra zdraví a životního prostředí SZÚ.

IARC zařadila aspartam mezi potenciálně rakovinotvorné látky

Společně s tím chtějí zjistit i zdroje, odkud se tyto jedovaté látky do těla člověka nejčastěji dostávají. K tomu jim pomohou zmiňované odběry a analýzy vzorků biologického materiálu doplněné o dotazníkové šetření a sledování způsobu života výzkumem dotčených osob. To vše vědcům pomůže vyhodnotit výsledky a vysledovat možné zdroje expozice.

Jedovaté látky jsou zkrátka všudypřítomné

Jedovaté, a tedy zdraví škodlivé chemické látky jsou dnes součástí ovzduší, vody, v potravinách i v jejich obalech. Škodlivé látky najdeme i v oblečení, v předmětech běžné potřeby nebo ve vybavení domácností. Odtud pak vstupují do lidského organismu a způsobují i mnohdy závažné zdravotní problémy.

Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ se sledováním těchto a dalších škodlivin v lidském těle zabývá přes třicet let. Proto dnes drží širokou datovou základnu a daří se jeho pracovníkům hodnotit a srovnávat vývoj zdravotních rizik toxických látek pro české obyvatelstvo.

Intoxikace syrovou fazolí se blíží otravě kyanovodíkem

A byly to právě dlouholeté zkušenosti, díky kterým se nyní SZÚ hladce zapojil do zmiňovaného EK podporovaného projektu PARC. Jeho výsledky přispějí k ochraně zdraví obyvatel Česka.

„Úkolem celého rozsáhlého projektu PARC je vyvinout metody nové generace pro hodnocení rizik toxických chemických látek s cílem chránit lidské zdraví,” říkají výzkumníci.

Některé látky svými účinky totiž vyvolávají vážné obavy o zdraví lidí. Proto se odborné instituce snaží získat přesná data o v prostředí běžně se vyskytujících jedovaných látkách. A o následné omezení jejich vstupu do prostředí. Například regulací jejich výroby a používání, což už dnes zajišťuje chemická strategie Evropské unie pro udržitelnost.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here