Důvodů, proč chybějí léky, je více, říká šéf Zentivy Sananes

0
6961
Zentivy
Generální ředitel společnosti Zentiva Boris Sananes. / Foto: Zentiva

„Vezměte si, že jedno espresso v Čechách stojí přibližně 49 Kč, den léčby přípravky Zentivy vychází v průměru na 4,20 koruny,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz na téma nedostatek léků v ČR generální ředitel společnosti Zentiva Boris Sananes.

Loni v říjnu jste pro ekonomický server FinTag.cz uvedl, že plánování výroby kvůli aktuálním problémům je stále obtížnější. Jak firmy jako Zentiva plánují výrobu?

Výroba léků je komplexní proces, což se týká i plánování. Zahrnuje dodávky surovin pro výrobu, obalových materiálů, kapacity výrobních zařízení i personální pokrytí. V pražském závodě Zentivy vyrábíme stovky různých přípravků v různých lékových formách, které dodáváme do celé Evropy. Zohledňujeme tedy i požadavky z jednotlivých zemí. Plánujeme proto dlouhodobě, v mnoha případech až na 24 měsíců. Takovýto časový horizont je nutný, protože dodací lhůta některých surovin se pohybuje v řádu měsíců. Díky tomu, že velkou část našeho portfolia vyrábíme v Praze, jsme zároveň ale schopni velmi rychle reagovat na změnu situace. Například na zvýšenou poptávku.

Jak vypadá plánování výroby Zentivy teď?

Způsob, jakým plánujeme výrobu, se v poslední době nezměnil. Způsob, jakým jsme byli schopni získat objednaná množství surovin a obalových materiálů, se od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, ovšem hodně změnil. A to ze dvou hlavních důvodů. První je, že tranzit přes Rusko a Ukrajinu se ze dne na den stal nemožným a dodávky z Asie musely být 100% přepravovány lodí. Místo šesti dnů vlakem to trvá šest týdnů po moři. Plus zpoždění na začátku, protože všechna odvětví se snaží reorganizovat své zásilky. K tomu je nutné připočítat mnohonásobně zvýšené náklady, nejen za dopravu, ale také za energie a nárůst cen vlivem inflace. To jsou všechno položky, které v Zentivě musíme interně absorbovat. Pohybujeme se na cenově regulovaném trhu a nemůžeme si jednoduše promítnout zvýšené náklady do konečné ceny.

Kolik léků vyrábíte v pražském závodě?

V pražském závodě Zentivy vyrobíme ročně přes 125 milionů balení léků. Z toho přes 25 milionů směřuje na český trh. Vyrábí se zde několik stovek různých přípravků v různých terapeutických oblastech. Výroba běží přesně podle našich dlouhodobých plánů. Přesně víme, co budeme v příštích měsících vyrábět.

Výpadky léků na trhu

Není týdne, aby na českém trhu nechyběly nějaké léky. Jak z hlediska dostupnosti léčiv hodnotíte situaci v Česku a dalších unijních zemích?

Vnímáme výpadky léčiv v celé Evropské unii. Současná situace je výsledkem souhry mnoha faktorů a podmínky pro ni se vytvářely celá desetiletí. Kvůli pandemii onemocnění covid-19, konfliktu na Ukrajině a současné silné sezóně respiračních onemocnění vidíme naplno důsledky. Z našeho pohledu je nutné hledat systémová řešení. To značí podporu farmaceutické výrobě v Evropské unii a nastavení nových principů cenotvorby.

Řešení výpadků léků jde ministerstvu jako psovi pastva

Uvedl jste mnoho důvodů, proč léky na trhu chybí. Které ale jsou ty nejaktuálnější?

V tuto chvíli se potkala vysoká poptávka s problémy a výzvami, kterým čelí celé odvětví už několik let. Pandemie narušila dodavatelské řetězce a ukázala na zranitelnost Evropy. Výroba většiny farmaceutických surovin a účinných látek se nachází v Asii. Pokud se tam něco stane, což jsme viděli na lockdownech, ovlivní to celý dodavatelský řetězec. Krizi dále prohloubil konflikt na Ukrajině, inflace a vysoké ceny energií. Dochází k velkým zpožděním v dodávkách základních surovin a obalových materiálů.

Česko bez Zentivy

Česká republika má ve výrobě léčiv dlouhou tradici, příkladem budiž vaše firma. Jak by podle vás vypadala současná situace, kdyby se v Česku léky nevyráběly?

Je těžké spekulovat o tom, co by mohlo být. Domácí farmaceutickou výrobu ale vnímáme jako strategicky důležitou pro lékovou nezávislost České republiky. Viděli jsme to během pandemie. Tehdy se na nás vláda obrátila, zda bychom dokázali vyrábět základní léky na snižování horečky, když došlo k výpadku na českém trhu. Během několika dní jsme rozjeli výrobu a poptávku jsme pokryli.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že když budou v Česku a Evropě chybět léky, doveze je z mimounijních zemí. Třeba z Kanady… Léky jsou teď na příděl i v některých amerických státech… Co si o plánu ministerstva myslíte?

Zentiva spolupracuje s českou vládou na možnostech zajištění dodávek léčiv pro české pacienty. Pokud automobilový průmysl nebude mít čipy a na auto budete čekat o tři měsíce déle, nic se nestane. Pokud nemocný člověk nedostane léky, může to pro něj mít zásadní důsledek pro jeho zdraví. Může dojít i k ohrožení života. Pokud se na to podíváte touto optikou, je zřejmé, že se vlády budou snažit dělat maximum pro to, aby se postaraly o zdraví svých občanů.

Z toho, co říkáte, vychází, že se potýkáte se stejnými problémy jako výrobci aut…

Ano, s jinými průmyslovými odvětvími rozhodně máme společné problémy v dodavatelských řetězcích, řešíme inflaci a nárůst ceny energií. Pro nás specificky představuje problém ale i to, že působíme na cenově regulovaném trhu. Naše portfolio obsahuje z velké většiny léky na předpis, kde je cena stanovena státem. Nemůžeme do ní promítnou to, že se nám zvyšují náklady až o stovky procent. Musíme interně absorbovat velké náklady. To je krátkodobě možné, ale v dlouhodobém horizontu to není pro farmaceutické výrobce udržitelné.

O revizi stanovování cen léků se hovoří roky

Předpokládám, že jednoduché řešení těchto problémů neexistuje, ale přesto, v čem spatřujete řešení problému?

Přesně tak, je to komplexní problematika a množství nakumulovaných strukturálních problémů, které nemají jednoduché řešení. Je zapotřebí hledat systémová řešení. Co se týká regulace cen, mluvíme o tomto problému se zástupci regulačních orgánů a s ministerstvem zdravotnictví, a to i v rámci profesního sdružení České asociace farmaceutických firem [ČAFF]. Změnit systém úhrad je ale velký zásah do celého zdravotního systému. Není to jednoduché.

Stanovování ceny léků v Česku si zaslouží revizi

Co jako Zentiva výrazně podporujeme, je také zvýšení soběstačnosti EU, včetně ČR, ve výrobě léků i účinných látek. Což může mít nejen vliv na snížení výpadků léčiv, ale zkrátí se i dodavatelský řetězec. Více výroby na území Česka má pak pozitivní vliv i na českou ekonomiku, jako je zaměstnanost nebo přidaná hodnota ve smyslu výzkumu a vývoje. To je něco, co v Zentivě dlouhodobě podporujeme, a náš projekt The Parc ukazuje, že podpora výzkumu a vývoje má obrovský potenciál.

Vrátím se k cenám léků. Německé ministerstvo zdravotnictví nedávno rozhodlo, že za léky více zaplatí, aby je “stáhlo” z ostatních zemí, a dostalo na svůj trh. Jde podle vás správným směrem?

Je to cesta správným směrem, protože vstupní náklady výrobcům narůstají a v současné situaci je povětšinou musí absorbovat. Ceny léků jsou přitom v celé Evropě stlačovány na minimum. Vezměte si, že jedno espresso v Čechách stojí přibližně 49 korun, den léčby přípravky Zentivy vychází v průměru na 4,20 koruny.

Němci stáhnou chybějící léky z ostatních zemí. Prostě je přeplatí

O nutnosti změnit cenotvorbu léků se dlouhé roky diskutuje i v Česku. Prozatím se ale jen mluví. Kdy podle vás dojde ke změně?

Jak jsem uvedl, vstupní náklady výrobcům narůstají a tyto podmínky nejsou dlouhodobě udržitelné.

Pokud lidé a zdravotní pojišťovny zaplatí více za léky, zmizí jejich výpadky na trhu?

Příčiny vzniku současné situace jsou velmi komplexní, nejde to takto jednoduše říci.

Zentivu navštívil už i premiér Fiala

Ministerstvo zdravotnictví ustanovilo pracovní skupinu pro řešení výpadků na trhu s léčivy. Konala se její první schůzka [4.1.]. Zástupci výrobců léčiv na ní ale chyběli. Může podle vás stát efektivně řešit problémy na trhu s léky bez spolupráce s výrobci?

Samozřejmě sledujeme, jaké kroky vláda chystá. V Zentivě jsme velmi ocenili, že se vláda zajímá také o nás a naši společnost. V rámci vládní návštěvy v Zentivě [schůzka se odehrála 19.1., pozn. red.] jsme mohli diskutovat s panem premiérem Fialou a ministrem zdravotnictví panem Válkem o aktuální situaci.

Ve hře je novela zákona o léčivech. Ta je nyní ve vnějším připomínkovém řízení. Viděl jste ji? Jde správným směrem?

Působíme v rámci profesního sdružení Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF], která poskytla připomínky k chystané novele za celé odvětví.

ČAFF rozšířil členskou základnu i zkritizoval výkon MZ ČR

Novela řeší hlavně léky na předpis, ale neřeší volně prodejné léky. Má pak taková novela vůbec smysl?

Trh s léčivými přípravky na předpis se výrazně odlišuje od trhu s volně prodejnými přípravky. Rozumíme tedy oddělení problematiky výpadků léčiv na předpis. Jednou novelou nelze vyřešit obě části.

Novela ustanovuje povinnost držet zásoby všech léčiv na skladě po dobu šesti týdnů. Firmy to kritizují. Jaký na to máte názor?

Chápeme pozadí tohoto návrhu a podporujeme snahu vlády o zamezení výpadkům léků. Povinné zásoby jsou ale jednoduchá odpověď na složitý problém. Naším posláním jako výrobců léků je vyrábět a dodávat léky našim pacientům, takže děláme maximum, abychom se vyhnuli výpadkům. Jak již bylo zmíněno, globální dodavatelský řetězec se aktuálně potýká s problémy. Pokud nebudeme mít suroviny na výrobu, žádná legislativa naše krátkodobé problémy nevyřeší.

Máte za to, že se současné problémy dají vůbec řešit jen další regulací?

Jak jsem říkal, vidíme nutnost hledání systémových řešení. Diskuse běží nejen na úrovni České republiky, ale také Evropské unie.

Aktuální zprávy hovoří o tom, že Ministerstvo financí ČR zvažuje zvýšení DPH na léky. Je to podle vás dobrý nápad?

Ještě jsme neměli možnost se s tímto obeznámit, nemůžu to tedy v tuto chvíli zhodnotit.

Daniel Tácha

Generálním ředitelem české Zentivy se stal Boris Sananes loni v lednu. Ve funkci vystřídal Soňu Porubskou. Ta se přesunula do globálního vedení společnosti na pozici Head of Corporate Affairs. Ve společnosti Zentiva pracuje od roku 2014.

Boris Sananes se narodil ve Francii. Vystudoval obchod a finance na ESC Chambery. Následně se kariérně věnoval oblastem, jako jsou Business Excellence, Sales a Trade. Empatie a pokora jsou podle něj vůbec nejdůležitější vlastnosti úspěšného lídra.

Zentiva celosvětově zaměstnává v několika výrobních závodech více než 4 700 lidí. K těm nejvýznamnějším patří provozy v Praze, Bukurešti a Anklešváru [Indie]. Firma působí na více než 50 trzích a ročně vyrobí a distribuuje více než 350 milionů balení léků.

Zentivu, která historicky patří mezi výsadní tuzemské firmy, vlastnila do konce roku 2018 francouzská farmaceutická skupina Sanofi. Ta ji prodala za 1,9 miliardy eur americkému investičnímu fondu Advent International. Ten vznikl v roce 1984 a spravuje majetek v přepočtu za bezmála jeden bilion korun. Zástupci fondu v minulosti uvedli, že chtějí ze Zentivy udělat hlavního evropského lídra v oblasti generických léků.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here