Česko opět řeší reexporty léků do zahraničí

0
859
do_zahranici
Foto: Pixabay.com

Nízké ceny léků na předpis v Česku jsou lákadlem pro jejich vývoz do zahraničí, kde za ně překupníci dostanou násobně vyšší ceny. Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] aktuálně potvrdil ztrátu přes 130 tisíc balení léků z oficiální distribuční sítě.

Poslední výsledky kontrol, při kterých se SÚKL zaměřil na správné vedení evidence léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, ukazují na přetrvávající reexport léků do zahraničí. Inspektoři z lékového ústavu ve spolupráci s celními úřady a policií aktuálně odhalili čtrnáct případů, kdy si provozovatelé lékáren takové léky objednali, po jejich dodání do lékárny je ale nezavedli do evidence skladových zásob. Formálně je nepřijali na sklad, a tudíž je z něj pacientovi ani nevydali.

Tento způsob porušování zákona se týká především léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, které jsou v zahraničí dražší než v České republice. U nás je totiž jejich cena regulovaná,“ vysvětluje souvislosti ředitelka SÚKL Irena Storová.

Za porušení zákona o cenách SÚKL udělil pokutu 9 mil. Kč

Inspektoři podle ní řešili i případ, kdy se provozovateli za třináct měsíců z lékárny ztratilo přes 31 tisíc balení léčiv v hodnotě 17,5 milionu korun. Tímto způsobem z oficiální distribuce vypadlo celkem přes 130 tisíc balení registrovaných léčiv v hodnotě 66,921 milionu korun, uvádí SÚKL. Zároveň upozorňuje, že zdaleka nejde o částku konečnou, protože další řízení stále probíhají. Jelikož ale nejsou pravomocně ukončena, nemůže o nich lékový ústav veřejnost informovat.

Nelegální vývoz léků do zahraničí

Mezi zřejmě do zahraničí vyvezenými léčivy byly podle Ústavu léky na cukrovku a onkologická onemocnění. Dále na léčbu astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, schizofrenie, vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu. Kontroly odhalily ztráty také u imunosupresiv, která se podávají transplantovaným pacientům.

„Existuje důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost s cílem vyvézt tyto léky do zahraničí. Jedná se totiž o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z České republiky,“ uvádí SÚKL.

Němci stáhnou chybějící léky z ostatních zemí. Prostě je přeplatí

S takovými ztrátami například antibiotik, která v českých lékárnách v posledních měsících často chyběla, se kontrolní úřady v zatím potrestaných případech nesetkaly.

ČLnK nabídla SÚKL pomoc, ten ji nevyužil

Lékový ústav komunikoval zmíněné nelegální aktivity se zástupci České lékárnické komory [ČLnK] a požádal je o preventivní kroky vůči jejím členům. Zástupci ČLnK odhalenou nelegální činnost některých provozovatelů lékáren v dnes obratem vydané tiskové zprávě odsoudili a souhlasí s tvrdými postihy za ni. Zároveň ale připomínají, že SÚKLu nabízeli při odhalování těchto praktik pomoc a součinnost. Komora by pak mohla vést disciplinární řízení s těmi členy, kteří se na nelegální činnosti podílejí.

„V takto vážných případech by mohli být obvinění i vyloučeni z Komory, čímž by přišli o možnost vykonávat své povolání,“ píše ČLnK v reakci na dnešní zprávu SÚKL.

Také ale dodává, že jejich nabídky lékový ústav zatím nikdy nevyužil. A nepředal ČLnK ani údaje umožňující zahájit disciplinární řízení.

Zároveň lékárníci připomínají, že zmiňovaná nelegální činnost s vývozem léků na předpis do zahraničí je v Česku letitý problém.

„Čili nejde o něco, co by se poprvé projevilo teprve v posledních měsících. Přesto dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků,“ podotýká ČLnK.

Komora považuje lékovým ústavem zmíněný návrh na navýšení pokut spíše za rezignaci na skutečnou snahu řešit jádro problému. Jde totiž, jak tvrdí, o pokutu za přestupek spočívající v neplnění povinnosti vedení řádné evidence léčivých přípravků v lékárně. Nikoliv za přestupek spočívající v nezákonném vývozu léků.

„Mnohaletá činnost nelegálních vývozců léků potvrzuje, že veřejný apel na to, ´aby s tím přestali´, vyslovený v tiskové zprávě ředitelkou SÚKL, se mine účinkem,” píše ČLnK.

Samotní lékárníci proto řešení vidí v účinné změně zákona o léčivech. Dále v lepším využití dat o distribuci léčivých přípravků v Česku. A rovněž ve zlepšení kontrolní činnosti ze strany SÚKL a v navázání spolupráce mezi SÚKL a ČLnK při odhalování a trestání těchto deliktů.

Pharmacy crime je problém

SÚKL svá nová zjištění o nelegálních aktivitách v oblasti reexportu léčiv předal také vedení celních a finančních úřadů i policii, se kterými při kontrolní činnosti Ústav spolupracuje. Podle zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel Davida Chovance se nelegální obchody s léčivými přípravky rozrůstají v celé Evropě.

„Problematika „Pharmacy crime“ má dnes již celoevropský rozsah. Je jednou z priorit pro rok 2023, které jsme si vytyčili v oblasti vymáhání práva,“ řekl Chovanec.

Řešení výpadků léků jde ministerstvu jako psovi pastva

O reexportech léků z české distribuční sítě informoval SÚKL i kraje. Právě ty mají pravomoc odebrat takovým provozovatelům lékáren oprávnění k činnosti. Samotný SÚKL pak za špatné vedení skladových zásob uděluje lékárnám pokuty. Dosud jejich výše činí 10,5 milionu korun. Současně SÚKL navrhuje úpravu zákona tak, aby mohl za nelegální jednání udělovat vyšší pokuty. A v krajních případech přistoupit i k zákazu lékárenské činnosti.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here