I firmy už zajímá zdraví jejich zaměstnanců

0
491
zdravi_zamestnancu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Společenská odpovědnost a péče o zdraví zaměstnanců. I to jsou témata, která sehrávají roli při výběru zaměstnání. Na trend už mnohé firmy reagují nabídkou zdravotních programů. Pomoci jim může i Podnik podporující zdraví.

I vedení firem si dnes dobře uvědomují, že prosperita a konkurenceschopnost podniku úzce souvisí s duševním a fyzickým zdravím jeho zaměstnanců. Obvykle totiž platí, že zdravý zaměstnanec rovná se zdravá firma.

„Dávno už neplatí, že se podniky mezi sebou trumfují, kolik benefitů pro své zaměstnance mají. Situace je taková, že benefity se staly standardem. Každý podnik je jedinečný, má specifickou firemní kulturu a složení pracovní populace,“ říká vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Vladimíra Lipšová.

Ta se účastní pravidelných konzultačních dnů se zástupci firem, na nichž si společně vyměňují zkušenosti z oblasti péče o zdraví zaměstnanců. Obvykle se k nim připojují společnosti oceněné v soutěži Podnik podporující zdraví [PPZ], kterou každoročně vyhlašuje Hlavní hygienička ČR a organizuje SZÚ.

Každý zaměstnanec je jiný a každá firma je jiná

Vladimíra Lipšová upozorňuje, že každý podnik má jinou strukturu zaměstnanců, z čehož by měla firma, respektive její HR oddělení při zavádění benefitů zaměřených na zdraví pracovníků vycházet. Příkladem jmenuje přístup jednoho z podniků, který řešil skutečně velikou různorodost zaměstnanců a k tomu i častou inkluzi. Ve firmě pracuje na devadesát různých národností. Někteří pracovníci mají diagnostikovanou ADHD či různé formy autismu.

„Ukázalo se, že pomoci načerpat jim nové síly v průběhu pracovní doby pomáhá speciální místnost, kterou jsme jim připravili, aby mohli opustit na chvíli velký otevřený pracovní prostor, takzvaný open space,“ popisuje řešení firmy její manažer Adi Smajic.

Neurovývojové onemocnění ADHD si pohrává i s dospělými

Dodává, že i přes nejrůznější formy zdravotního znevýhodnění jde o velmi kvalitní zaměstnance, díky kterým se firmě daří dosahovat zisku a odolávat v silném konkurenčním prostředí. Vysvětluje, že právě lidem trpícím některými formami autismu nebo ADHD dělají velké místnosti plné kolegů často potíže.

„Vyčerpávají jejich psychické síly a ztěžují soustředění,“ říká.

Jelikož firma dobře zná své pracovníky, tak dokázala zareagovat na jejich zdravotní potřeby a ulevit jim od osobního vypjetí v práci.

I firmy zajímá zdraví zaměstnanců

O něco jiný přístup k péči o zdraví svých zaměstnanců zvolila i další v soutěží PPZ oceněná firma. Ta některé zaměstnance krátce proškolila, aby mohli následně pořádat nejrůznější akce zaměřené na posilování fyzického a duševního zdraví. Zaměstnanci firmy se mohou účastnit například kurzů zdravého stravování, sportovních soutěží a v nabídce je i podpůrný program pro odvykání kouření.

„Velký ohlas u zaměstnanců mají takzvané Dny společenské odpovědnosti. Máme vyčleněn jeden pracovní den, který zaměstnanci věnují na zvelebení prostor. Například nemocniční zahrady a dětského hřiště,“ vysvětluje další cestu podpory psychické pohody na pracovišti HR manažerka podniku, který se rovněž účastní soutěže PPZ, Gabriela Hlaváčková.

Už i telemedicína náleží mezi zaměstnanecké benefity  

V jiné firmě zase pořádají pravidelné společenské platformy, při kterých sdílejí konkrétní zkušenosti z pracovního prostředí. Na jedné z nich se zaměřili na skutečnost, že k nejvíce úrazům v podniku dochází na schodišti. A díky předávání si zkušeností mezi zaměstnanci se jim podařilo docela rychle snížit počty takových úrazů.

Podnik podporující zdraví

Soutěž Podnik podporující zdraví vyhlašuje každoročně od roku 2005 Hlavní hygienička ČR a organizuje jej Státní zdravotní ústav, přesněji jeho Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. Zájemci o získání certifikátu se do soutěže hlásí do konce března daného roku. K přihlášce přiloží vyplněný dotazník a popis aktuálního projektu podpory zdraví na pracovišti.

Do podniku osobně dorazí i odborníci ze SZÚ, to ale v předem domluveném termínu. Do třiceti dnů pak podnik obdrží auditní zprávu s výsledným hodnocením. Při splnění všech kritérií podnik dostává oprávnění používat titul Podnik podporující zdraví [PPZ] prvního, druhé nebo třetího stupně podle úrovně péče o zdraví zaměstnanců. PPZ s certifikátem třetího stupně splňuje hodnotící kritéria nejlépe. Osvědčení se uděluje na tři roky.

Projekt se podle Vladimíry Lipšové zaměřuje hlavně na oblast zdravého životního stylu. Ta zahrnuje vyváženou racionální stravu, přiměřenou fyzickou aktivitu, nekouření a zvládnutý management stresu. V posledních letech se komise zaměřuje rovněž na zvládání psychosociálních rizik a sladění pracovního a rodinného života.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here