Úřady znovu nabídnou dluhové, ale i daňové milosti

0
778
urady
Foto: Pixabay.com

Od července do listopadu 2023 nabídnou úřady vyrovnání dluhů na sociálním pojištění bez penále a exekuce. Pokud dlužník v „milostivé době“ splatí jistinu, úřad mu odpustí postihy. Obdobně se dají splatit daňové nedoplatky.

Zákon umožňující mimořádné splacení dluhů na sociálním pojištění bez vyměřených finančních sankcí schválila ve středu [25.1.] vláda. Nyní normu projedná Parlament ČR.

„Mluvíme o mimořádném odpouštění penále, při kterém využijeme zkušenosti s předchozím Milostivým létem I a II. U nich byly ale poměrně striktní podmínky a vztahovaly se pouze na pohledávky vymáhané soudními exekutory,“ řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL], jehož resort návrh předložil.

Penále na sociálním pojištění odpustí Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] po splacení jistiny, tedy dlužné částky, fyzickým i právnickým osobám. Na rozdíl od takzvaného milostivého léta z minulých let se letošní nabídka odpuštění exekučních nákladů nevztahuje na náklady soudních exekutorů. Úřady smějí odpustit pouze náklady správ sociálního zabezpečení, které souvisejí s vymáháním dluhů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR [MPSV] většinu pohledávek ČSSZ vymáhá v rámci správní exekuce. Zlomek pohledávek řeší soudní exekutoři, na jejichž náklady se letošní odpuštění příslušenství k dluhu nevztahuje.

Bez peněz to stejně nepůjde

Odpuštění penále a exekučních nákladů správních řízení na sociálním pojištění podmiňuje uhrazení dlužného pojistného. Tedy částky bez připsaných penále a dalšího příslušenství. Určujícím datem bude 30. 9. 2022. MPSV se tím snaží předejít spekulacím, kdy by někteří dlužníci mohli záměrně závazky opomíjet.

Termín pro splacení jistiny dluhu u ČSSZ oproti odpuštění penále začíná od 1. července a skončí 30. listopadu 2023. V tomto období by se měl dlužník ideálně přihlásit přes ePortál ČSSZ a požádat o zaslání výpisu o výši dlužné částky. Pokud již vše vyrovnal, pak by mu měl úřad penále a exekuční náklady prominout a odmazat automaticky.

Nesplacené pojistné do výše pěti tisíc korun budou muset lidé zaplatit jednorázově. U částek nad pět tisíc korun do 50 tisíc korun si mohou sjednat splátkový kalendář. Ovšem nanejvýš s dvanácti měsíčními splátkami. U nedoplatku nad 50 tisíc korun si budou moci rozložit splátky až do pěti termínů v jednom měsíci.

ČSSZ vymáhá dluhy téměř od milionu klientů

O odpuštění penále na sociálním pojištění by letos mohlo teoreticky požádat až 715 tisíc fyzických a 262 tisíc právnických osob. Právě z tolika osob správa sociálního zabezpečení dlužné částky vymáhá.

V Česku žije více chudých lidí, než uvádějí statistiky

Fyzické osoby by mohly vyrovnat dluhy na pojistném v objemu 20,7 miliardy korun a úřad by jim oproti tomu prominul penále za 10,5 miliardy korun. Celkových 262 tisíc právnických osob by pak mohlo teoreticky ČSSZ doplatit dluhy ve výši 36 miliard korun, za což by jim stát odpustil zhruba 7,5 miliardy korun.

Pětiměsíční milosti nabídnou i berní úřady

Ve stejném období, tedy o července do konce listopadu letošního roku nabídnou uhradit daňové nedoplatky bez vyměřených úroků, penále a dalšího příslušenství k dluhu rovněž finanční a celní úřady. Takzvané daňové milostivé léto se bude vztahovat na odpuštění nebo zrušení některých nedoplatků na dani a příslušenství vedených u Finanční a Celní správy ČR, vzácněji pak u Ministerstva financí ČR. Návrh zákona již schválila vláda, nyní jej projedná Parlament ČR.

„Daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního vymáhání obtížně dobytných pohledávek,“ uvedl po jednání vlády ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

Dál žijeme na dluh, říká Jan Pavel z Národní rozpočtové rady

Na rozdíl od odpuštění penále na sociálním pojištění se daňové milostivé léto vztahuje pouze na fyzické osoby. Ostatní podmínky odpuštění dluhu jsou obdobné. Dlužník musí o odpuštění penále či úroků požádat a v době od července do konce listopadu uhradit dlužnou jistinu. A i v tomto případě úřady odpustí pouze penále a další příslušenství k dluhu vyměřené do 30. září 2022.

U daňového nedoplatku nad pět tisíc korun umožní zákon rozložit úhradu jistiny do čtyř pevně stanových termínů. Nejdéle však do sedmnácti měsíců od 1. července 2023.

„Pokud je jistina již uhrazená, dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti,“ podotýká MF ČR.

Odpuštění se rovněž netýká příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem a u jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci, upozorňují zástupci ministerstva.

Drobné nedoplatky úřady odpustí všem

Finanční a celní úřady automaticky po nabytí účinnosti zákona [1.7.2023] zruší některé daňové nedoplatky stejně jako případné vyměřené penále a úroky. Půjde o částky v jednotlivé výši do dvou set korun. A pouze ty, které poplatníkovi vznikly do 30.9.2022.

„Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1 000 korun. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti dnem účinnosti zákona 1. července 2023,“ popisuje MF ČR s tím, že zmíněné nedoplatky a další příslušenství zanikne fyzickým i právnickým osobám.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here