VZP ČR spouští novou metodiku pro paragraf 16

0
641
VZP_CR_spoousti
Foto: Archiv ZdraveZpravy.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR] vypracovala novou metodiku pro paragraf 16. Slibuje si od ní rychlejší dodávky léků a léčivých přípravků s dosud nestanovenou úhradou nebo mimo stanovené podmínky úhrady. VZP ČR spouští novou metodiky a postupy z ní vyplývající již nyní.

Jak funguje paragraf 16: Většina léků a léčivých přípravků má pevně stanovenou úhradu vždy pro nějakou indikaci. Stane se ovšem, že pacient potřebuje daný lék či léčivý přípravek pro jinou indikaci, než pro kterou má stanovenou úhradu. To znamená, že v momentě, kdy se ukáže, že v jeho případě nespadá indikace u léku či léčivého přípravku mezi úhradové, obrací se na paragraf 16. Takových případů je v současnosti bezmála 20 tisíc. Problém u paragrafu 16 je pak i v tom, že na něj spoléhají farmaceutické, které jeho prostřednictvím nabízí své léky, pro které není vůbec stanovena žádná úhrada. Žádostí je pak více, než je schopen tuzemský systém vyřídit.

VZP ČR spouští novou metodiku

Vedení VZP ČR spouští novou metodiku k paragrafu 16. Pomoci má překlenout období, než bude problematika paragrafu 16 upravena systémově. Což má řešit hlavně novela zákona o veřejném zdravotním pojištěním, jež však prozatím nebyla schvalena.

„Chceme významným způsobem pomoci zjednodušit přístup klientů VZP k léčivým přípravkům, které byly schvalovány správním řízením podle paragrafu 16,“ uvedl ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Paragraf 16 se stal populární zejména v poslední letech, kdy se jeho prostřednictvím domáhají úhrady léků revizní lékaři pro své pacienty.  Počet žádostí od roku 2013 zdvojnásobil a náklady na léčiva takto uhrazená vzrostly dokonce třikrát. Celkově jde ročně o cca 2 miliardy koron.

Dva poradní orgány

V případě VZP ČR budou fungovat dva poradní orgány. Pracovní skupina pro nehrazené léčivé přípravky a komise pro nehrazené léčivé přípravky. Jejich úkolem bude defonovat podmínky, za kterých bude léčivý přípravek hrazen. U jakých skupin pacientů, v jaké linii léčby aj.

„Pokud bude očekávaný dopad do rozpočtu do 30 milionů, bude k danému léku stačit stanovisko pracovní skupiny. V případě, že bude očekávaná částka vyšší, se problematikou musí zabývat komise. Jednání budou vyvolána na základě medicínské potřeby. Rozhodnutí bude následně sloužit jako podklad pro rozhodování revizních lékařů i pro další činnost pojišťovny v rámci správních řízení. I nadále přitom zůstane finální rozhodnutí na revizním lékaři, budeme se ale mít o co opřít,“ upřesnil Zdeněk Kabátek s tím, že přípravě metodiky VZP ČR vycházela i z námětů a požadavků revizních lékařů.

Podle toho, o jakého onemocnění se bude jednání týkat, bude navrženo složení účastníků pracovních skupin i komisí. Stanovisko skupiny nebo komise by přitom mělo obsahovat identifikaci léčivého přípravku. Podmínky úhrady nebo i indikační omezení úhrady. Dále ale třeba i vymezení nebo způsob vymezení okruhu dotčených poskytovatelů zdravotních služeb aj.

Zrychlení procesu

Nová metodika by měla zjednodušit celý postup ve chvíli, kdy držitel rozhodnutí o registraci daného léku požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] o stanovení maximální ceny a podmínek úhrady. Paralelně se zasedáním pracovní skupiny či komise probíhá jednání s držiteli rozhodnutí o registraci o ceně, za kterou léčivý přípravek na trh dodá. Odbourat by se přitom měla současná praxe, kdy jsou léky v rámci paragrafu 16 hrazeny za úhradové ceny, které jsou častokrát vyšší než ceny u stejných léků ovšem standardně zařazených mezi úhradové léky. Podle zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR se jedná o systémovou neefektivitu. Řešením přitom je dostat co nejvíce léčiv do standardní úhrady.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here