Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR] vypracovala novou metodiku pro paragraf 16. Slibuje si od ní rychlejší dodávky léků a léčivých přípravků s dosud nestanovenou úhradou nebo mimo stanovené podmínky úhrady. VZP ČR spouští nový postup bezodkladně.

jak funguje paragraf 16: Většina léků a léčivých přípravků má pevně stanovenou úhradu vždy pro nějakou indikaci. Stane se ovšem, že přijde pacient, který potřebuje daný lék či léčivý přípravek pro jinou indikaci. A v momentě, kdy se ukáže, že v jeho případě nespadá indikace u léku či léčivého přípravku mezi úhradové, obrací se na paragraf 16. A takových případů je v současnosti bezmála 20 tisíc.

VZP ČR spouští novou metodiku

Vedení VZP ČR spouští novou metodiku k paragrafu 16. Pomoci má překlenout období, než bude problematika paragrafu 16 upravena systémově.

„Chceme významným způsobem pomoci zjednodušit přístup klientů VZP k léčivým přípravkům, které byly schvalovány správním řízením podle paragrafu 16,“ uvedl ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Paragraf 16 se stal populární zejména v poslední letech, kdy se jeho prostřednictvím domáhají úhrady léků revizní lékaři pro své pacienty.  Počet žádostí od roku 2013 zdvojnásobil a náklady na léčiva takto uhrazená vzrostly dokonce třikrát. Celkově jde ročně o cca 2 miliardy koron.

Dva poradní orgány

V případě VZP budou fungovat dva poradní orgány. Pracovní skupina pro nehrazené léčivé přípravky a komise pro nehrazené léčivé přípravky. Jejich úkolem bude defonovat podmínky, za kterých bude léčivý přípravek hrazen. U jakých skupin pacientů, v jaké linii léčby aj.

„Pokud bude očekávaný dopad do rozpočtu do 30 milionů, bude k danému léku stačit stanovisko pracovní skupiny. V případě, že bude očekávaná částka vyšší, se problematikou musí zabývat komise. Jednání budou vyvolána na základě medicínské potřeby. Rozhodnutí bude následně sloužit jako podklad pro rozhodování revizních lékařů i pro další činnost pojišťovny v rámci správních řízení. I nadále přitom zůstane finální rozhodnutí na revizním lékaři, budeme se ale mít o co opřít,“ upřesnil Zdeněk Kabátek s tím, že přípravě metodiky VZP vycházela i z námětů a požadavků revizních lékařů.

Podle toho, o jakého onemocnění se bude jednání týkat, bude navrženo složení účastníků pracovních skupin i komisí. Stanovisko skupiny nebo komise by přitom mělo obsahovat identifikaci léčivého přípravku. Podmínky úhrady nebo i indikační omezení úhrady. Dále ale třeba i vymezení nebo způsob vymezení okruhu dotčených poskytovatelů zdravotních služeb aj.

Zrychlení procesu

Nová metodika by měla zjednodušit celý postup ve chvíli, kdy držitel rozhodnutí o registraci daného léku požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] o stanovení maximální ceny a podmínek úhrady. Paralelně se zasedáním pracovní skupiny či komise probíhá jednání s držiteli rozhodnutí o registraci o ceně, za kterou léčivý přípravek na trh dodá. Odbourat by se přitom měla současná praxe, kdy jsou léky v rámci paragrafu 16 hrazeny za úhradové ceny, které jsou častokrát vyšší než ceny u stejných léků ovšem standardně zařazených mezi úhradové léky. Podle zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR se jedná o systémovou neefektivitu. Řešením přitom je dostat co nejvíce léčiv do standardní úhrady.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here