Loni bylo vydáno 56 milionů eReceptů

0
338

Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky. Loni tak bylo vydáno 56 milionů z 58,5 milionů předepsaných eReceptů. eRecept by přitom už letos měl doplnit i sdílený lékový záznam.

Podle Ministerstva zravotnictví ČR naše zdravotnictví uzavřelo rok 2018 s 58,5 miliony předepsaných a 56 miliony vydaných eReceptů. A to v rámci 17 083 zdravotnických zařízení, 2 894 lékáren a 41 864 lékařů. Vůbec nejvíc elektronických receptů – 5,8 milionu – bylo vystaveno loni v říjnu.

Nejvíce lékařských předpisů bývá předepsáno v pondělí. Rekord drží pondělí 17. prosince 2018. Předepsáno bylo téměř 381 tisíc eReceptů. Většina eReceptů je vydáno v den jejich předepsání [65,5 %]. V pátek se pak vždy vyrovnává počet předepsaných a vydaných eReceptů.

Lékový zaznam

Z hlediska pacientů je zajímavá novinka, kterou přinese nyní v parlamentu projednáváná novela o léčivech. Ta rozšíří eRecept o sdílený lékový záznam. Ten je další funkcionalitou eReceptu, která umožní oprávněným lékařům, lékárníkům a záchranářům nahlédnout za přesně stanovených podmínek do seznamu všech léků předepsaných a vydaných pacientovi. Užitek to přinese zejména seniorům a chronicky nemocným, kteří často užívají velké množství léků současně. Některé z nich se ovšem mohou vzájemně vylučovat či vykazovat nežádoucí interakce, což doposud lékař neměl možnost zjistit, a tak nemohl rizikům předejít. Sdílený lékový záznam lékaři umožní těmto nežádoucím jevům zabránit. Spolu s lékovým záznamem přijde i doplnění pravidel pro sdílení lékového záznamu lékaři a lékárníky, evidence souhlasů, resp. nesouhlasů pacientů s nahlížením do lékového záznamu.

Oblíbené formy eReceptu

Stále oblíbenější je doručení identifikátoru eReceptu elektronickou cestou – SMS nebo e-mailem. Nejvíce SMS bylo odesláno v listopadu, a to 474 tisíc. Konečná roční bilance činí 3 miliony SMS a 492 tisíc e-mailů.

Rozdělení pojišťoven u eReceptu

Drtivou většinu [98 %] vydaných položek tvoří hromadně vyráběné léčivé prostředky, přes 90 % jsou léčivé přípravky hrazené zdravotními pojišťovnami. Největší podíl na položkách vydaných na eRecept má ze všech zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna [59 %], dalšími jsou potom Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR [12 %] a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [11 %].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here