„Nejvíce falešných alertů spouští chybně nastavený software v lékárnách,” říká Jakub Dvořáček, předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv [NOOL]. Podle něj problém není v samotném IT systému, ten funguje uspokojivě až výborně…

Co způsobuje problémy?

V některých lékárnách se zatím vyskytují potíže s častými falešnými alerty. Ty jsou zřejmě způsobené softwarem dotyčných koncových uživatelů. NOOL nyní situaci intenzivně vyhodnocuje a s dodavateli IT problémy odstraňuje. Naproti tomu – jsou lékárny, které ověřování zvládají bez potíží anebo jen s mizivými obtížemi.

Kterým lékárníkům nový systém způsobuje největší problémy? Hlasí nejvíce falešných alertů?

Podle dostupných informací mají největší potíže lékárníci z některých nemocničních lékáren. U nich se kvůli velkému objemu vydávaných léčiv dalo předem počítat s větším množstvím času potřebného k vyřazování léčiv ze systému. Bohužel, právě některých nemocničních lékáren se zároveň týká i zmíněný problém s IT.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here