Český den proti rakovině běží Českem. 23. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině dnes [15. 5.] pořádá Liga proti rakovině Praha. 14 700 dobrovolníků ve žlutých tričkách lidem v ulicích města a obcí nabízí [za min. 20 Kč] tradiční žlutou kytičku se stužkou.

Český den proti rakovině – hlavním tématem letošního ročníku je rakovina plic. Na rakovinu plic umírá nejvíce lidí s rakovinou.

„Nejsmutnější na rakovině je to, že příčinou většiny onemocnění je kouření. Mnoha úmrtím a onemocněním by se dalo předejít,“ říká předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová.

Kdo přispěje, dostane informační leták o prevenci nádorů plic. Liga proti rakovině Praha v něm vyzývá k nekouření. Součástí balíčku je i leporelo, které jednoduše, srozumitelně a s humorem poukazuje na negativní důsledky kouření, a naopak na výhody nekouření.

Jaké jsou statistiky

Kouření má dopad na zdraví jedince, na zdraví pasivních kuřáků, ale zároveň i zbytečně zatěžuje zdravotnický systém. V roce 2016 na bronchogenní karcinom zemřelo 5 555 osob. Níže na grafu je vidět, že celosvětově nejčastější příčinou úmrtí u rakoviny je rakovina plic.

V posledních letech dochází k významným posunům v technologii a v pracovních postupech při diagnostice. To umožňuje záchyt časnějších stádií nádorů a vyšší šanci na úspěšnou léčbu.

„Můžeme zdokonalovat diagnostiku i metody léčby, účinnější by ovšem bylo, kdyby lidé přestali kouřit,“ říká primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK Jiří Votruba.

Rakovina plic

 • 87 % případů stále zapříčiněno kouřením
 • 50 % nových onemocnění je u bývalých kuřáků
 • 5. příčina úmrtí na nádor
 • V roce 2014 [ČR]: 49 % úmrtí na nádory
 • Celkové přežití 5 let: 6 %

Liga proti rakovině

Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:

 • Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života
 • Podpora kvality života onkologických pacientů
 • Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

Jak přispět

 • Koupí kytičky za minimální cenu 20 Kč
 • Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90, Liga podle zvolené částky obdrží 29, 59, případně 89 Kč.
 • Pro pravidelnou podporu zasláním SMS ve tvaru DMS TRV KVET 30 nebo 60 nebo 90,
 • Zasláním finančního daru na sbírkový účet 65 000 65/0300

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here