Negativní interakci s léky vyvolá i jen třezalka tečkovaná

0
4426
Třezalka tečkovaná

Podle odhadů v Česku ročně zemře kvůli nežádoucím lékovým interakcím na dvě stovky lidí. Na vině jsou nevhodné kombinace léků i kombinace léků s doplňky stravy. Zdravezpravy.cz přinášejí přehled léků a potravin, které nejdou k sobě.

Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvádí dva příklady, kdy nevhodná kombinace léků a doplňků stravy způsobila závažné zdravotní problémy. Prvním příkladem byl 71letý muž, který užíval ibuprofen [600 mg/d] + doplněk stravy obsahující výtažek z Jinanu dvoulaločného, známého jako Ginkgo biloba [40 mg b.i.d].

„A to po dobu čtyř týdnů. Výsledkem bylo, že mu tato kombinace způsobila fatální krvácení do mozkové tkáně,“ říká Jiří Slíva.

Warfarin s ginkgo biloba

Jako další příklad uvádí 70letou ženu. Ta užívala warfarin proti srážení krve taktéž s doplňkem stravy s výtažkem ginkgo biloba po dobu dvou měsíců. I v jejím případě došlo na intracerebrální krvácení.

„Jiným klasickým příkladem, kde hrozí nežádoucí léková interakce, je pak kombinace warfarinu a potravin s vysokým obsahem vitaminu K,“ upřesňuje Jiří Slíva s dovětkem, že k těmto potravinám patří zejména listová a košťálová zelenina. Dodává, že i konzumace ženšenu zvyšuje riziko krvácení při současném požití s warfarinem. Zároveň i vyvolává nižší účinnost léků působící přímo na ledviny [diuretik].

Upozorňuje i na skutečnost, kdy konzumace grepové šťávy s léky [bisfosfonáty, statiny hypotenziva, antialergika a další] taktéž vyvolává u některých pacientů nechtěné lékové interakce. Proto je nutné věnovat pozornost také tomu, zda třeba jenom potravinový doplněk neobsahuje extrakty grepů.

Vážená i nebezpečná třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná [Hypericum perforatum] se užívá jako přírodní antidepresivum. Urychluje metabolismus mnoha léků, například hormonální antikoncepce. Což může vyústit v selhání antikoncepčního účinku. [další možné interakce Třezalky tečkované v tabulce]

Léčivé přípravky Důsledek interakce
Antihistaminika [fexofenadin, loratadin] nižší účinnost, delirium [loratadin]
Antivirotika [Efavirenz, indinavir, lamivudin, nevirapin, stavudin] snížení virostatického účinku
Digoxin nižší účinek digoxinu
Imatinib nižší účinnost imatinibu
Imunosupresiva  [ciclosporin, takrolimus] snížení imunosupresivního účinku
Midazolam nižší účinek midazolamu
Perorální kontraceptiva těhotenství, děložní krvácení
Simvastatin nižší hypolipidemický účinek
SSRI, triptany, dextrometorfan serotoninový syndrom
Verapamil nižší účinek verapamilu
Warfarin snížení antikoagulačního účinku

[Zdroj: AIFP]

Podběl [Tussilago farfara]je známý jako přírodní lék proti kašli. Při opakovaném podání vyšších dávek může být potenciálně hepatotoxický [poškozující játra], což v kombinaci s dalšími hepatotoxickými produkty [alkohol, některá analgetika, antipyretika] může způsobit i vážné komplikace. Mnohé státy zakázaly jeho volný prodej [například Kanada].

Kurkuma dlouhá [Curcuma longa]  je oblíbenou přísadou dnes už nejenom v indické kuchyni. Má pověst „léku na dlouhověkost“. Lidé by však o ní měli vědět, že významně ovlivňuje metabolismus léků. Například způsobuje snížení expozice everolimu o 71 % [lék se užívá po transplantaci jako imunsupresivum]. Snižuje expozice talinololu o 33 % [antiarytmikum]. Zvyšuje expozice midazolamu o 284 % [sedativum]. Zvyšuje expozice sulfasalazinu o 272 % [protizánětlivý lék] a mnoho dalších interakcí.

Pepř černý [Piper nigrum] představuje inhibitor mnoha enzymů. Což  vede ke snížení vylučování midazolamu o 58 % [lék proti křečím]. Zvýšení expozice fexofenadinu o 190 % [antihistaminikum]. Zvýšení expozice valproátu 459 % [proti křečím] a zvýšení koncentrací resveratrolu o 1 550 %.

Karambola obecná [Averrhoa carambola] je nabízena i v Česku jako exotické ovoce. Karambola se používá jako ozdoba v gastronomii a dnes již běžně i v českých domácnostech, hlavně o vánočních svátcích. Má hvězdicovitý tvar. Způsobuje však mnoho lékových interakcí. Její konzumaci je nutné se vyhnout při léčbě panobinostatem [onkologický lék]. Také během léčby venetoklaxem [cytostatikum]. A současně je třeba se vyvarovat výrobků obsahující grapefruity, plody pomerančovníku hořkého a čínské hvězdice [karamboli].

Pozor na špatné užívání léčiv

Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nevaruje ovšem pouze před nežádoucími účinky kombinace léků a doplňků stravy. Ale i před nesprávným užíváním i některých z hojně rozšířených léků [Pozor na lékové interakce! Ročně zabíjí jen v ČR více než 200 lidí].

„Volně prodejné nebo hojně předepisované léčivé přípravky považované za bezpečné mohou mít v určitých případech velmi závažné nežádoucí účinky, mezi které se počítají i nežádoucí interakce,“ říká.

Dodává, že riziko lékových interakcí zvyšuje závažnost onemocnění, věk, funkce jater [cirhóza], ledvin, funkčnost GIT [gastrointestinální trakt, trávicí ústrojí].
  • Paracetamol ve vysokých dávkách škodí játrům, je hepatotoxický [poškozující játra]. Mění biologickou dostupnost inhibitorů [tlumící látky] tyrosinkinázy [onkologické léky].
  • Kodein metabolizován jaterními mikrosomálními enzymy na aktivní metabolit – morfin.
  • Ibuprofen zvyšuje krevní tlak, zvyšuje riziko krvácení [pozor na kombinaci s antikoagulanii], je gastrotoxický, je nefrotoxický, hepatotoxický [poškozující játra] a zvyšuje biologickou dostupnost metotrexátu a dalších látek.
  • Metamizol [lék proti bolesti] snižuje protisrážlivý účinek kyseliny acetylsalicylové [pozor například při infarktu myokardu], snižuje biologickou dostupnost efavirenzu [proti HIV], metadonu [substituční terapie závislých na narkotikách), bupropionu [antidepresivum]. Má hematotoxické působení.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here