Ministerstvo financí ČR [MF ČR] navrhlo zvýšení spotřebních daní pro tvrdý alkohol, tabák a hazardní hry. Iniciátorem návrhu bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. To chce vyššími cenami snížit míru závislostí na návykových látkách a hazardních hrách. A to včetně nákladů na léčbu nemocí spojených s alkoholem a tabákem. Tím to ale nekončí. Úřad chystá i omezení reklamy na alkohol.

Jak uvedl pro Zdravezpravy.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dalším krokem po zvýšení spotřebních daní u tabáku a tvrdého alkoholu bude omezení reklamy na alkohol.

„Reklama je v ČR regulována v případě tabáku, ale nikterak není regulovaná u alkoholu. Jsme přesvědčeni o tom, že by regulace na alkohol měla být obdobná jako u tabáku. Regulace reklamy na alkohol je opatření, které teď aktuálně připravujeme,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Psychiatr a spolupracující emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice Karel Nešpor je v názoru na omezení reklamy na alkohol nekompromistní.

„K tomu mělo dojít už dávno. Je hodně obtížné provádět zdravotní prevenci u lidí, kteří jsou od útlého dětství soustavně obelháváni reklamou,” říká v rozhovoru pro Zdrevezpravy.cz.

Co na to reklamní trh

Podle ředitele Asociace komunikačních agentur [AKA] Marka Hlavici není známo, kolik peněz jde v ČR na reklamu na alkohol.

„Z tabulek mediálních výdajů na reklamu publikovaných každoročně agenturou Nielsen Admosphere, se ale dá usuzovat, že jde o malé jednotky procent z celkového objemu reklamního trhu. Vedle klasické reklamy jde především o komunikaci se zákazníkem v místě prodeje. To jsou různé akce a spotřebitelské soutěže. Zejména pivní značky patří k významným sponzorům sportovních a kulturních událostí,“ vysvětluje Marek Hlavica.

Dodává, že pokud by došlo k totálnímu zákazu reklamy a komunikace s výjimkou místa prodeje, pak by to znamenalo především masivní přesun komunikace do místa prodeje.

„Zákaz sponzorování by nejspíše silně ochudil nabídku nebo úroveň některých sportovních událostí nebo třeba letních festivalů,“ upřesňuje.

S návrhem MZ ČR nesouhlasí ani výrobci.

„Plošná regulatorní opatření v praxi zpravidla nepřinášejí očekávané efekty. Aby opatření byla účinná, musí být cílená přímo na ohrožené skupiny. Současná legislativa zakazuje prodávat a podávat alkohol mladistvým pod 18 let a v této podobě je podle nás dostačující,“ uvádí výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Reklama jako druhá na řadě

Národní protidrogová koodinátorka Jarmila Vedralová říká, že aktuální návrh na zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol, tabák a hazardní hry, je jednou součástí z balíčku opatření proti omezování škod vyplývajících z konzumace návykových látek a provozu rizikových hazardních her. Omezení reklamy na alkohol podobné, jako platí u tabáku, by jenom přivítala.

„Mezi opatření s nejvyšším účinkem patří kromě zvýšení zdanění také omezení reklamy,” tvrdí.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha snaha omezit reklamu na alkohol vychází z mezinárodních doporučení Světové zdravotnické organizace [WHO] a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [OECD]. Ty uvádějí, že omezit užívání návykových látek a hazardních her lze za tří podmínek. Tou první jsou vyšší ceny [návrh na zvýšení spotřebních daní], druhou je omezení reklamy a třetí je osvěta.

[MZ ČR spolu s Úřadem Vlády ČR například aktuálně připravuje s Českou televizí TV spoty na téma nadměrné užívání alkoholu, které poběží letos v červnu a září.]

„Co se týče omezení reklamy, tak u tabáku se udělalo dost práce. Dnes nemáme reklamu na tabákové výrobky v televizi, v novinách, ale pokud jde o alkohol, tak v zásadě žádná regulace neexistuje. V zásadě jsou pouze jen nějaké etické kodexy,“ vysvětluje ministr zdravotnictví.  

Upřesňuje, že jeho úřad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem kultury nyní intenzivně připravuje konkrétní návrh na omezení reklamy na alkohol. Po daňovém opatření má jít o další krok na cestě snižovat dopady vyplývající z konzumace alkoholu, kouření a hazardních her.

Regulace reklamy opilství nezabrání

Marek Hlavica nevidí pro podobný návrh důvod. Míra reklamy na alkohol v ČR je podle něj srovnatelná s okolními vyspělými zeměmi. Na druhou stranu i on připouští, že ve chvíli, když by návrh na omezení reklamy snížil škody a rizika vyplývající z nadměrného užívání alkoholu a kouření, nebyl by osobně proti.

„Pokud by jednoduchou regulací reklamy bylo možné dosáhnout zlepšení stavu v oblasti závislostí třeba u mladistvých, nikdo rozumný nemůže být proti,“ tvrdí.

Potíž je ale podle něj v tom, že neexistuje taková jednoduchá úměra mezi mírou regulace reklamy na alkohol a mírou zneužívání alkoholu. Příkladem dle jeho slov mohou být severské země, kde je nejen komunikace, ale i distribuce alkoholu drasticky omezena.

„Závažné problémy s opilstvím to nevyřešilo. Anebo jiný – tuzemský příklad. Když pivní značka nebude moci sponzorovat letní hudební festivaly, ubude na něm opilých návštěvníků? Myslím, že ne,“ upřesňuje.

Dodává, že reklamní obor navíc sám přijal řadu samoregulačních opatření nad rámec zákona, která fungují. AKA je zakládajícím členem Rady pro reklamu, jež na dodržování kodexu dohlíží.

Další tvrdý lobbing

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je přesvědčen o tom, že omezení reklamy na alkohol je neodvratné. Z jeho slov navíc vyplývá, že si je i velice dobře vědom, co vyvolá jím prosazovaný návrh.

Určitě kolem toho bude velké haló i množství lobbingu. To je jednoznačné. Bude to podobné, jako bylo množství lobbingu kolem protikuřáckého zákona, kdy lidé z tabákových firem obíhali poslance… Počítám, že i zde to bude obdobné,“ říká.

Na druhou stranu ale i dodává, že si nemyslí, že by Česká republika měla být světovým lídrem v konzumaci alkoholu. A že v případě připravované regulace reklamy na alkohol, má jasný a konstantní postoj.

„My prostě potřebujeme něco dělat s čísly, kdy je takřka milion Čechů ohroženo závislostí na alkoholu. A ty dopady jsou katastrofální. A myslím si, že každý, kdo je jen trochu racionální a normální, by měl omezení reklamy na alkohol podpořit,“ uzavírá.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here