Blíží se září a spolu s ním i první chřipky. Na následky tohoto virového onemocnění v Česku zemře více než dva tisíce lidí ročně. Podle lékařů by počty úmrtí i počty nemocných mohly být významně nižší. To ale za předpokladu, že by se proti chřipce očkovalo více lidí. 

Proočkovanost české populace proti chřipce je velmi nízká. Pohybuje se mezi 5 až 6 %. Světová zdravotnická organizace [WHO] přitom doporučuje 30% proočkovanost obyvatel a 75% proočkovanost u rizikových skupin.

Kupříkladu v Kanadě nebo USA je ročně distribuováno až 330 dávek očkovacích vakcín proti chřipce na tisíc obyvatel. V ČR je tato spotřeba pouze kolem cca 40 až 70 vakcín na tisíc obyvatel. I to je jeden z důvodů vysokého podílu chřipky na počtech nemocných a umírajících v ČR.

Proti chřipce se očkuje každý rok jednou dávkou vakcíny [výjimkou jsou prvně očkované děti, ty očkují dvakrát za sebou]. Vhodná doba k aplikaci vakcíny je před začátkem chřipkové epidemie, tedy koncem září. Ochrana pak nastupuje zhruba dva týdny po očkování.

Chřipka se nepodceňuje

Chřipka každoročně postihne 10 až 15 % světové populace. Narozdíl od běžné virózy je chřipka závažné onemocnění. Může vést k těžkým zdravotním komplikacím a v některých případech i k úmrtí.

Komplikovaný průběh chřipky je nejčastěji zapříčiněn rozšířením chřipkové infekce do vnitřních orgánů, rozvojem bakteriální superinfekce, anebo stavy vyplývajících z akutního průběhu, jako jsou dehydratace nebo febrilní křeče,“ popisuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Martina Havlíčková.

Nejvíce jsou chřipkou ohroženy lidé od 65 let. Dále pak oslabení lidé s oslabenou imunitou nebo chronicky nemocní. U nich může chřipka zhoršit jejich nemoc nebo vyvolat závažné onemocnění. Jako je zápal plic nebo srdeční nemoci.

Chřipka začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy, svalů a kloubů. Nemocný je malátný a později je nemoc doprovázena suchým kašlem. Onemocnění začne ustupovat většinou za tři dny.

Od září do února

Hlavní sezona výskytu chřipek začíná koncem října a každoroční chřipková epidemie vrcholí v období února. Poté počty nemocných obvykle pozvolna klesají. Inkubační doba chřipky je jeden až tři dny. Po propuknutí nemoci je člověk nakažlivý tři až pět dnů. Děti dokonce sedm až deset dní.

Chřipkové viry se velmi rychle a snadno přenášejí a jejich inkubační doba je několikadenní. Nejčastěji se rozšiřují vzduchem kapénkovou infekcí, ale i kontaminovanými předměty. Daří se jim při nižších teplotách a vyšší vlhkosti, kde přežijí i několik týdnů.

K šíření chřipky v zimním období dále přispívá to, že se lidé více zdržují v uzavřených prostorách s méně častým větráním.

Očkování proti chřipce

Nejúčinnější prevencí před nákazou chřipky je každoroční očkování. To pomáhá snižovat počty nemocných i počty úmrtí.

„Vakcíny proti chřipce se připravují každý rok znovu pro následující sezónu. Cirkulující chřipkové viry se totiž každou sezónu mění. Proto Světová zdravotnická organizace každý rok aktualizuje složení vakcíny tak, aby co nejvíce odpovídalo virům kolujícím danou sezónu v populaci,“ upřesňuje Martina Havlíčková.

V České republice se již používají i moderní tetravalentní vakcíny. Ty poskytují očkovaným širší ochranu proti čtyřem cirkulujícím kmenům chřipky [dvěma kmenům A + dvěma kmenům B]. Tím zvyšují celkovou účinnost chřipkové vakcíny.

S vakcinací proti chřipce se začíná u dětí od šestého měsíců věku. Zvláště doporučena je lidem s chronickým onemocněním, kde je vysoké riziko při onemocnění chřipkou zhoršení jejich základního onemocnění a také lidem starším 65 let věku. Odborníci doporučují očkování proti chřipce ale i těhotným ženám, obézním lidem i kuřákům [oslabená imunita].

Vakcín proti chřipce má být dost

Česká republika potřebuje celkem 600 až 650 tisíc očkovacích dávek na jednu chřipkovou sezónu. Letošní vakcíny proti chřipce se začnou do Česka dovážet už v první polovině září. Podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] je dodávka vakcín pro české obyvatele zajištěna a lékaři je mohou u distributorů objednávat už nyní.

„V letech 2017 a 2018 se dovážely především trivakcíny, a s objednáváním a distribucí byly někdy obtíže. Pro letošní rok nás výrobci vakcín ujistili, že potřebné množství mohou do ČR přivézt a tetravakcíny budou v potřebném období k dispozici,“ říká prezident SZP ČR Ladislav Friedrich.

Na rozdíl od seniorů či chronicky nemocných si zbytek dospělé populace hradí očkování sám. Letošní vakcína bude za stejnou cenu za dávku jako v minulých letech, tedy za 250 korun. Většina zdravotních pojišťoven ale na očkování přispívá prostřednictvím svých preventivních programů.  Mnoho zaměstnanců se může rovněž zkusit obrátit na své zaměstnavatele, očkování proti chřipce je v posledních letech často součástí nabídky firemních benefitů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here