Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] oznámila změnu výkladové praxe Ministerstva financí ČR [MF ČR] u poskytování léků za symbolickou cenu. A to ve vztahu k výpočtu daně z přidané hodnoty [DPH].  

„Doposud byla základem pro výpočet daně obvyklá tržní cena přípravku, a nikoliv cena symbolická, za kterou výrobce léčivý přípravek dodával zdravotnickému zařízení. Společnostem tak při jejich altruistickém jednání vznikaly dodatečné náklady,“ popisuje současnou praxi výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Na základě iniciativy Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] bude nově základem pro výpočet DPH cena symbolická. Podle Jakuba Dvořáčka farmaceutické společnosti tak budou schopny snížit dodatečné náklady a poskytnout konkrétní léčbu více pacientům.

Jak je to u léků za symbolickou cenu nebo zdarma

V případě poskytování léčivých přípravků za cenu symbolickou nebo i zdarma vydal SÚKL v minulosti závazné stanovisko. V něm rozlišil, jestli jsou léčivé přípravky takto poskytovány za reklamním či nereklamním účelem. V rámci reklamního poskytování léčiv za cenu symbolickou nebo zcela zdarma platí pravidla dle zákona o regulaci reklamy. V ostatních případech tak SÚKL vůbec poprvé připustil, že je možné poskytovat léčivé přípravky zdarma nebo za cenu symbolickou za jiným než reklamním účelem.

Případy nereklamního poskytování léků za symbolickou cenu jsou následující:
  • Jedná se například o situace po ukončení klinického hodnocení. Pacientům profitujících z léčby je přípravek nabídnut v tomto režimu. A to do doby, než je registrován v ČR.
  • Obdobně je pacientům dostupný i v případě, kdy není stanovena cena a úhrada, případně do ukončení léčby, nebo převedení na jinou terapii.
  • Dalším příkladem je léčba vysoce inovativními léčivými přípravky v situaci, kdy uplyne dočasná úhrada stanovená Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL] a zároveň není stanovena úhrada trvalá. Pacient, který v mezidobí začal léčivý přípravek užívat za cenu symbolickou, jej může v tomto režimu užívat až do ukončení léčby.
  • Dále v situacích, kdy specializované centrum před koncem kalendářního roku vyčerpá rozpočet pro danou skupinu pacientů.

Čekání na novelu zákona o léčivech

Farmaceutické firmy mohou přistoupit k poskytnutí léčivých přípravků za symbolickou cenu do konce příslušného roku.

„Obdobných případů poskytování léčivých přípravků za cenu symbolickou bude v budoucnu pravděpodobně přibývat. Doufáme, že nové možnosti se otevřou především s plánovanou novelizací zákona o léčivech. A to především v oblastech léčiv na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých přípravků,“ uzavírá Jakub Dvořáček.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here