Sněmovna včera [6.11.] schválila v prvním čtení novelu zákona o zdravotních pojišťovnách. Ta zavádí nová pravidla při obsazování správních a dozorčích rad pojišťoven. Do orgánů pojišťovny by nově mohl kandidovat každý pojištěnec dané pojišťovny za podmínky, že ho podpoří minimálně dalších 50 pojištěnců.

Novela po schválení v prvním čtení nyní míří k projednání do sněmovních výborů. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] jsou nová pravidla pro obsazování statutárních orgánů pojišťoven transparentnější i spravedlivější než dosavadní systém.

„Návrh Ministerstva zdravotnictví ČR předpokládá na straně pasivního volebního práva, to je možnost být volen, široké zapojení všech pojištěnců,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle něj se na rozdíl od současného stavu navrhovaná právní úprava tak neopírá o podporu konkrétních zaměstnavatelů či organizací, což označil Ústavní soud za diskriminační.

Jak to bude fungovat

Podle MZ ČR zdravotní pojišťovny nyní ovládají velcí zaměstnavatelé. Novela jejich převahu ale otupí a dá příležitost i menším plátcům a pojištěncům. Na straně aktivního volebního práva zavádí možnost zapojení všech osob odvádějících pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

V praxi to bude znamenat, že zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, a dokonce i osoby bez zdanitelných příjmů, se budou moci sdružovat, aby společně dosáhli stanovené minimální výše odvedeného pojistného pro nominaci vlastních volitelů. Tuto minimální výši novela stanoví na 0,4 %. Což je o 0,1 % méně, než je současný stav. I když nejde o příliš velké snížení, zásadní rozdíl je v možnosti sdružování pojištěnců, což doposud nebylo možné.

Nový způsob obsazování správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven ovšem i nadále zachovává jmenování třetiny osob Vládou ČR. Zbývající dvě třetiny členů pak budou už nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. A to osobami odvádějícími pojistné této zaměstnanecké pojišťovně.

Nové volby ve zdravotních pojišťovnách

Podle MZ ČR návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu. Ten s účinností od 1. října 2019 zrušil podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

„Věřím, že zákonodárci nebudou v dalších krocích projednávání této důležité novely nijak odkládat. Je velmi důležité ji přijmout co nejdříve, aby se zaměstnanecké pojišťovny mohly připravit na realizaci voleb podle nových pravidel,“ uzavřel ministr Adam Vojtěch.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here