Na deset tisíc pojištěnců dostane letos v lednu až březnu do svých poštovních schránek balíček od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Jeho součástí bude samoodběrová sada na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku. Sadu na odběr stolice dostanou pojištěnci, kteří se neúčastní pravidelného screeningu.

Už od roku 2000 u nás funguje screeningový program prevence kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let. Ty by měly od svého praktického lékaře, v případě žen i od gynekologa, pravidelně dostávat test na okultní neboli skryté krvácení ze stolice. Lékař je má po laboratorním vyšetření také o výsledku informovat.

Problém ale je, že se stále velký počet lidí pravidelných vyšetření jak na okultní krvácení ze stolice, tak i screeningové kolonoskopie neúčastní. Takové osoby pak jejich pojišťovna sama opakovaně adresně k vyšetření pozve. I přesto ale někteří ani na opakovanou adresnou pozvánku k vyšetření nereagují.

„Reakce adresátů je nízká. Míra účasti po prvním pozvání je necelých 22 procent, po druhém 19 procent, po doručení třetí pozvánky pouze 14 procent a po čtvrtém pozvání 9 procent. O něco málo zodpovědněji k vyšetřením přistupují ženy,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] Ladislav Dušek.

Jak na to

Doručení samoodběrné sady přímo do poštovních schránek by podle VZP ČR mělo zaktivizovat právě tu skupinu pasivních pojištěnců, kteří na adresné pozvání nereagují. Výsledek testu jim přijde nejpozději do jednoho měsíce poštou od odeslání vzorku do laboratoře. Výhodou je, že vyšetření si pojištěnci mohou provést sami v soukromí a pohodlí svého domova. A to navíc zcela zdarma.

Na to jak, odpovídá vedoucí Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karel Hejduk.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odebere pojištěnec vzorek stolice a zašle ho v přiložené návratové obálce spolu s podepsanými dokumenty bezplatně do specializované laboratoře. Tam vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dopisem, který obsahuje další pokyny,“ vysvětluje.

Zároveň upozorňuje, že i pokud je výsledek příznivý, pojištěnec by měl dále pravidelně podstupovat screening u svého praktického lékaře či gynekologa a dávat stále pozor na možné příznaky kolorektálního karcinomu.

Samovyšetření krok za krokem

Fakt je, že návod na to, jak využít sadu na odběr stolice, který mají Zdravezpravy.cz k dispozici, je velice návodný. Stojí v něm, že po obdržení zásilky je nutné se ujistit, že je balíček neporušený, neotevřený. Dále to, že vzorek stolice nesmí být znečištěn močí, menstruační krví ani vodou z toalety. Odběrová nádobka musí být po otevření až do následného uzavření udržována ve svislé poloze. To proto, aby nedošlo k rozlití tekutiny, která je v ní obsažena.

VZP ČR také varuje před požitím tekutiny a zdůrazňuje její uchování mimo dosah dětí. Zároveň své pojištěnce nabádá, aby si při potřísnění touto tekutinou důkladně omyly postiženou oblast vodou a mýdlem.

V návodu dále stojí, že odebraný vzorek je nutné odeslat do laboratoře v co nejkratším čase. Proto by měl být odeslán pouze v pracovní dny, nejlépe v ranních hodinách. Do doby odeslání by měl být vzorek uchováván v chladničce. A to proto, aby nedošlo ke zkreslení výsledků vyšetření.

Instrukce k samoodběru:
 1. Nejprve se vymočte, abyste neznehodnotili vzorek stolice močí. Pomocí toaletního papíru vyplňte mísu, tak aby se vzorek stolice nedostal do styku s vodou z toalety.
 2. Otočením zeleného víčka otevřete nádobku. Součástí víčka je tyčinka s vroubky, které slouží pro odebrání vzorku.
 3. Odeberte vzorek stolice tahem, pomocí odběrového hrotu. Stolici opakovaným tahem odběrové tyčinky naberte mezi zářezy.
 4. Po odebrání vzorku zasuňte tyčinku se stolicí zpět do nádobky. Zacvaknutím víčka nádobku uzavřete a znovu neotvírejte! V případě opětovného otevření by mohlo dojít k porušení a kontaminaci obsahu.
 5. Nádobku vložte do přiloženého plastového sáčku. Pečlivě jej zacvaknutím uzavřete.
 6. Čitelně vyplňte a podepište přiložený Informovaný souhlas a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Jsou potřeba dva podpisy a to na každém dokumentu jeden. [Bez podpisů nemůže být vzorek stolice vyhodnocen. Vyplněné vzorové dokumenty najdete na nsc.uzis.cz/fit]
 7. Nádobku v plastovém sáčku společně s dokumenty vložte do přiložené návratové obálky a zalepte.
 8. Obálku vhoďte do poštovní schránky nebo odneste na nejbližší poštu a odešlete na adresu centrální laboratoře uvedenou na obálce.
Ještě před odesláním vzorku stolice zkontrolujte, že jste postupovali podle pokynů. To znamená:
 • Správně odebraný vzorek stolice.
 • Pevně uzavřená odběrová nádobka.
 • Pevně uzavřený sáček s odběrovou nádobkou.
 • Vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Dokumenty a sáček s nádobkou vložen do přiložené návratové obálky.

Jedná se o zkušební projekt

Rozesílání balíčků se samoodběrnou testovací sadou je zatím takzvaným zkušebním projektem. Ten má zjistit, kolik pojištěnců sadu na odběr stolice využije. A zda takovýto způsob vyšetření zvýší účast na vyšetření kolorektálního karcinomu. Teprve pak se rozhodne, jestli bude rozesílání testovacích sad do poštovních schránek zavedeno celoplošně. Podle zástupců VZP ČR ten, kdo by se chtěl screeningu účastnit, ale sadu na odběr stolice neobdrží, může navštívit svého praktického lékaře, ženy i gynekologa a o možnosti vyšetření se s ním poradit.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here