Česká lékařská komora [ČLK] podpořila pozměňovací návrh sedmi poslanců hnutí ANO a jednoho z KDU-ČSL, aby hlavní hygienik byl lékař. Pokud tento návrh projde, Eva Gottvaldová skončí ve funkci hlavní hygieničky i náměstkyně ministra pro sekci ochrany a podpory veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh k vládní novele zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů předložila ke schválení předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Věra Adámková [ANO]. Návrh dále podpořili Jana Pastuchová [ANO], Kamal Farhan [ANO], Milan Brázdil [ANO], David Kasal [ANO], Miloslav Janulík [ANO], Rostislav Vyzula [ANO] a Vít Kaňkovský [KDU-ČSL].

„Vážená paní předsedkyně [Výboru pro zdravotnictví, pozn. red], děkuji Vám tímto jménem České lékařské komory za aktivitu, kterou jste v této věci vykonala a doufám, že také podpora ze strany České lékařské komory může přispět k tomu, aby byl tento rozumný návrh schválen,“ uvedl v otevřeném dopise Věře Adámkové prezident ČLK Milan Kubek.

V otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi [za ANO] naopak napsal: „Vážený pane ministře, z výše uvedených důvodů bychom byli rádi, kdybyste zmiňovaný poslanecký návrh také Vy podpořil.“

Otázka je, zda mu ale ministr vyhoví. Vztahy mezi jím a vedením ČLK nejsou zrovna idylické. To jsou lidé, kteří jsou stále takříkajíc na barikádách. Stále jsou v boji. Bojují s ministerstvem a mají negativní postoj ke všemu, co konáme. A to je něco, kde my těžko najdeme nějaký konsensus,“ uvedl před nedávnem v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz na adresu vedení ČLK Adam Vojtěch.

Senzační jsou zprávy na Seznam Zprávy

Zpráva o poslaneckém návrhu, s níž jako první přišly Seznam Zprávy, by znamenala, že ve funkci skončí současná hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Ta sice absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale „jen” magisterské studium v oboru Specializace ve zdravotnictví – Výživa člověka. Což podle ČLK, ale i autora poslaneckého návrhu Vladimíra Valenty [předchůdce Evy Gottvaldové] pro výkon funkce Hlavního hygienika ČR nestačí.

„Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí. Osoba Hlavního hygienika musí disponovat nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní naléhavostí vyplývá v situacích potenciálního celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým by mohla být například epidemie koronaviru,“ uvádí v dopise poslankyni Věře Adámkové i v dopise ministrovi Adamovi Vojtěchovi Milan Kubek.

Na poslaneckém návrhu dále oceňuje způsob, kterým je definována úloha a postavení lékařů v systému ochrany veřejného zdraví. A přidává: „Česká lékařská komora podporuje aktivity směřující k opětovnému získávání lékařů pro práci v hygienické službě a podporuje oprávněné požadavky na jejich slušné odměňování za práci.

Eva Gottvaldová a její odvolání

Zpráva na Seznam Zprávy, v níž se vyjadřují někteří zúčastnění poslanci s výjimkou předkladatelky návrhu Věry Adámkové, uvádí, že v současné době není možné Evu Gottvaldovou odvolat z funkce. Odvolat ji podle ní lze jen tehdy, kdyby se v kárném řízení prokázalo její vážné pochybení. Otázka ale je, zda je to pravda.

V Zákonu o ochraně veřejného zdraví [č. 258/2000 Sb.] totiž stojí: „V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu.“

Z výše uvedeného plyne, že odvolat hlavní hygieničku z funkce lze. Aniž by ji například musela nejdříve stíhat Policie ČR nebo musela být odsouzena, jako tomu bylo v případě třeba Hlavního hygienika ČR Michaela Víta. Ten byl právě v minulosti z funkce odvolán za uzavírání nadbytečných smluv na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Kdo a co si myslí

Ministr Adam Vojtěch se k návrhu, který předložila předsedkyně Věra Adámková, pro Seznam Zprávy nevyjádřil. V rozhovoru pro Zdravezpravy.cz [mimo souvislost s aktuálně předloženým návrhem] ale připustil, že s paní předsedkyní se ne vždy shodne, což si vysvětluje tím, že oba mají rozdílné názory.

„A někdy, bohužel, i ne vždy dobře komunikované,“ řekl.

Na druhé straně v pořadu Napřímo na TN.cz uvedl: „Ten poslanecký návrh tak, jak je nastaven, mi přijde legitimní.”

Dodal, že by se nerad vyjadřoval přímo k hlavní hygieničce Evě Gottvaldové. Přesto řekl, že si myslí, že ona funguje.

„Byť třeba některé věci nejdou tak rychle, jak bych si představoval, ale snažíme se ty věci společně řešit,” upřesnil.

Dodal, že pokud návrh zákona nebude obsahovat nějaké chyby, je připraven ho podpořit.

„Ale pokud vím, jsou tam i nějaké legislativní-technické nedostatky. Takže o tom povedeme debatu na zdravotnickém výboru příští týden. […] Ale jinak obecně s tím návrhem problém nemám. […] Mně přijde rozumný,” uvedl.

Sama Eva Gottvaldová, která byla do funkce na návrh někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka [ČSSD] vládou jmenována 15. 6. 2016, pro Seznam Zprávy uvedla: „O tom návrhu vím. Mám na to svůj názor, ale nechci to v současné době komentovat.”

Poslanec Vít Kaňkovský se vyjádřil v tom smyslu, že změna zákona není namířena proti současné hygieničce Evě Gottvaldové.

Dodejme, že podmínka, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání, v zákoně podle předkladatelů návrhu byla až do roku 2003. Poté podle nich bez odborné diskuse z legislativy vypadla. O změně budou nyní hlasovat poslanci ve zdravotním výboru sněmovny, pak čeká návrh schvalování ve třetím čtení.

Přijde Květoslava Kotrbová?

Jako možnou nástupkyni Evy Gottvaldové Seznam Zprávy označily ředitelku Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Květoslavu Kotrbovou. Upřesnily, že ji opakovaně kontaktovaly, ale ona na jejich dotazy [zatím] nereagovala.

Upřesněme, že Květoslava Kotrbová v minulosti vedla Katedru veřejného zdravotnictví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na stejné univerzitě od roku 2003 působí na katedře klinických a preklinických oborů i Věra Adámková.

Z hlediska personálních souvislostí je funkce Hlavního hygienika ČR významná i z toho důvodu, že je to právě hlavní hygienik, na jehož návrh je třeba jmenován a odvoláván ředitel Státního zdravotního ústavu [SZÚ] v Praze, jímž je aktuálně Pavel Březovský.

 –DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here