Celý svět se obává nebezpečného koronaviru, který se během několika týdnů dostal z Číny až do Evropy. Zcela oprávněně se neznámého koronaviru obávají i lidé v Česku. Na jejich nejčastější otázky odpovídal přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnic Brno a LF MU Petr Husa.

Co doporučíte k tomu, aby se lidé koronavirem z Číny nenakazili?

Vyhýbat se kontaktu s infekcí – tedy zejména různým navrátilcům z Číny, kteří by mohli mít akutní infekt dýchacích cest. Pokud je tento kontakt nutný, používat roušky. Jinak ochrana platí jako před chřipkou a jinými respiračními nemocemi. Používat kapesník při kýchání, umývat si ruce a jíst vitamíny.

Jak postupujete, pokud vám přivezou pacienta s podezřením na koronavir?

Pacienta samozřejmě izolujeme na samostatném pokoji, dáme mu roušku. Personál si vezme také roušku a ochranný oděv. Pacientovi se odebere výtěr z nosohltanu a krev. Oba vzorky se odešlou na analýzu do Státního zdravotního ústavu v Praze. Léčba by poté byla podle projevů infekce.

V čem je koronavir z Číny jiný než běžná chřipka? Jaké jsou ty základní rozdíly?

Jedná se samozřejmě o zcela jiný virus, než je virus chřipky. Stejný je však přenos infekce – kapénkově a i klinické projevy jsou velmi podobné. Horečka, kašel, dýchací obtíže, únava. Obě infekce nelze bez speciálních diagnostických testů od sebe odlišit.

Je koronavir 2019-nCoV srovnatelný například s virem SARS? 

Zatím se zdá, že infekce novým virem není tak závažná jako při epidemii SARS. Problém může být delší inkubační doba u nového koronaviru.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] nemá infekce způsobená virem 2019-nCoV žádnou specifickou antivirovou léčbu. Nemocným je doporučována pouze podpůrná léčba, která zmírňuje příznaky nákazy. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik pokynů, jak se proti koronaviru bránit.

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Stejně jako zdůrazňuje profesor Petr Husa z FN Brno, zdůrazňuje i MZ ČR, že při obraně před koronavirem je potřeba postupovat stejně, jako se postupuje při klasickém respiračním onemocnění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here