Hlavní hygienička Eva Gottvaldová nevidí důvod k rezignaci. A to kvůli rozhodnutí poslanců, kteří ve třetím čtení schválili v návrhu zákonu o ochraně veřejného zdraví ustanovení, podle kterého hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny.

Gottvaldová takové vzdělání nemá a požadavek na něj pro hlavního hygienika má za přežitek. Uvedla, že nerezignuje a další postup je v kompetenci vedení státní služby.

„K rezignaci toho času nevidím důvod, další postup v personálních otázkách je plně v kompetencích státní služby,” uvedla.

Požadavek specializovaného lékařského vzdělání podle Gottvaldové může být hodnocen jako přežitek v době nedostatku lékařů a změny vzdělávacího systému.

„Tato aktivita by mohla být považována za anachronismus v dosavadním dlouhodobém vývoji, kdy postupem času veškeré správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví byly umožněny konat i nelékařům. A to právě i z důvodu nedostatku lékařů v systému, a kdy byla zrušena hygienická fakulta a vytvořena celá řada studijních programů v oblasti veřejného zdraví pro nelékaře,” doplnila Eva Gottvaldová.

Ministr zůstává neutrální

Eva Gottvaldová vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka. Když Senát a prezident Miloš Zeman sněmovnou schválenou podobu zákona o ochraně veřejného zdraví potvrdí, svou funkci by měla opustit do roka. Ministr Adam Vojtěch k návrhu, který předložila šéfka zdravotnického výboru Věra Adámková [ANO] a další poslanci, vyslovil na jednání Výboru pro zdravotnictví PS PČR neutrální stanovisko. Dle svých slov chtěl nechat rozhodnutí na poslancích.

„Většinový názor napříč politickým spektrem byl, že má být ta změna učiněna,” řekl.

Podle něj by ale Eva Gottvaldová aktuálně neměla odcházet. A to i s ohledem na to, že se řeší okolnosti epidemie nového typu koronaviru v Číně.

„Bude záležet na ní, jak se rozhodne,” dodal.

Připomněl, že novela počítá s ročním přechodným obdobím. Po něm bude muset faktický stav odpovídat novým požadavkům na hlavního hygienika.

„Pokud bude novela schválena v Senátu, bude tam roční období na adaptaci na tu zákonnou úpravu. Aby se našel člověk, který bude splňovat lékařské vzdělání,” upřesnil.

Nástupkyně Evy Gottvaldové

Jako možnou nástupkyni Evy Gottvaldové uvedl server Seznam Zprávy, který o budoucím konci Evy Gottvaldové ve funkci informoval jako první, ředitelku Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Květoslavu Kotrbovou. Upřesnil, že ji opakovaně kontaktoval, ale ona na jejich dotazy [zatím] nereagovala.

Květoslava Kotrbová v minulosti vedla Katedru veřejného zdravotnictví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na stejné univerzitě od roku 2003 působí na katedře klinických a preklinických oborů i Věra Adámková.

Z hlediska personálních souvislostí je funkce Hlavního hygienika ČR významná i z toho důvodu, že je to právě hlavní hygienik, na jehož návrh je třeba jmenován a odvoláván ředitel Státního zdravotního ústavu [SZÚ] v Praze, jímž je aktuálně Pavel Březovský.

Hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví je Gottvaldová od července 2016. Na přípravě návrhu ustanovení, který vyžaduje lékařské vzdělání se specializací se podílel předchůdce Gottvaldové ve funkci. Nynější místopředseda odborné Společnosti hygieny a komunitní medicíny Vladimír Valenta.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here