Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Žádosti o dotaci na nová centra duševního zdraví lze předkládat do 17. 4. 2020. Maximální možná dotace pro jedno centrum je stanovena na 14,9 milionu korun.

Připraveny jsou finanční prostředky pro devět Center duševního zdraví [CDZ]. Žádosti o dotace mohou předkládat poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. Jednou z podmínek získání dotace je, aby zajistili pilotní provoz CDZ v trvání 18 měsíců. Podpora vzniku CDZ je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR v roce 2013. Aktuální výzva na předkládání žádostí o dotace není první výzvou, která byla na podporu vzniku CDZ vyhlášena.

Podle MZ ČR není v současné době běžné, aby služby, které mají CDZ poskytovat, zajišťoval jeden subjekt. Proto se mohou do dotačního programu hlásit kromě jednotlivých subjektů obstarávající celý provoz daného CDZ i takzvané spolupracující subjekty. Tedy na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb. A to na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů ale musí být samostatným žadatelem o dotaci. V případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Co je cílem reformy

Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života. A to tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. Podle MZ ČR jsou CDZ zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni. Naopak pobývají doma, fungují, pokud možno samostatně a jsou i aktivně zapojeni do společnosti.

„Služby poskytované centry duševního zdraví, představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují její kvalitu, péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Podle něj důkaz toho, že služby komunitní péče, kterých jsou příkladem právě CDZ, skutečně fungují, je fakt, že se díky aktivitám v rámci reformy psychiatrické péče loni podařilo převést do přirozeného prostředí 1 663 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.

Loni v listopadu vznikla i nová vládní Rada pro duševní zdraví, která má řešit Národní akční plán pro duševní zdraví 2030. Pracovat má i na akčním plánu prevence sebevražd či plánu pro Alzheimerovu chorobu. Její starostí je i financování politiky duševního zdraví.

Až sto center duševní péče

Současná výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších devět CDZ. Ty by měly doplnit stávající síť 30 CDZ. Cílem reformy je pak pro zajištění optimální dostupnosti péče v následujících letech, vytvoření sítě až sto CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé ČR. V rámci programu CDZ I a CDZ II bylo již otevřelo 21 Center duševního zdraví. Z toho pět center duševního zdraví již ke konci ledna 2020 ukončilo pilotní provoz.

 • CDZ Havlíčkův Brod [viz. video v příspěvku]
 • CDZ Brno-město
 • CDZ Přerov
 • CDZ Praha 9
 • CDZ Praha 10
 • CDZ Mladá Boleslav
 • CDZ Strakonice
 • CDZ Tábor
 • CDZ Plzeň
 • CDZ Cheb
 • CDZ Karlovy Vary
 • CDZ Hradec Králové
 • CDZ Trutnov
 • CDZ Pardubice
 • CDZ Jihlava
 • CDZ Brno-venkov
 • CDZ Opava
 • CDZ Kroměříž
 • CDZ Uherské Hradiště
 • CDZ Praha 6
 • CDZ Podskalí

Pilotní provoz center duševního zdraví je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here