Odvolání Jaromíra Maška z PNHB vzbuzuje i nesouhlas

0
2135

Dnes přebírá vedení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod [PNHB] po řediteli Jaromírovi Maškovi zástupce primáře Jiří Konrád. Jaromíra Maška ministr Adam Vojtěch [za ANO] odvolal po 14 letech v pozici ředitele PNHB minulý pátek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] minulý pátek odvolal ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromíra Maška. Jako důvod uvedl především nespokojenost s aktivitou PNHB při realizaci reformních kroků v oblasti péče o duševní zdraví.

„Rozhodnutí ministra je v souladu s postojem Psychiatrické společnosti ČLS JEP k probíhající reformě psychiatrické péče. Odvolání je účinné ke dni 16. února 2020,“ uvedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

To potvrdil i předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Pavel Mohr: „ČLS JEP jako odborný garant probíhající reformy psychiatrické péče považuje za klíčové, aby reforma psychiatrické péče pokračovala za jednoznačné podpory managementů jednotlivých poskytovatelů, v této oblasti je totiž osobní aktivní přístup ředitelů nutnou podmínkou pro úspěch reformy.”

Důvody odvolání ředitele PNHB

Ministr Adam Vojtěch své rozhodnutí odvolat z pozice ředitele PNHB Jaromíra Maška vysvětlil těmito slovo: „Z mého pohledu je nutné, aby se ministerstvem přímo řízené psychiatrické nemocnice skutečně aktivně zapojovaly do reformních procesů. Je nutné společně hledat cesty, jak modernizovat péči o naše pacienty v oblasti duševního zdraví, a v této oblasti od nemocnic očekáváme velmi aktivní přístup. K tomu však v případě pana ředitele nedocházelo.“

Podle něj v posledním roce PNHB na základě rozhodnutí ředitele odmítala pacienty k ochrannému léčení. A to i na ochranné léčby sexuologické, pro které má v rámci svých kapacit specializovanou péči. […] Problémy se podle úřadu projevovaly i ve spolupráci s Centrem duševního zdraví, kdy kroky pana ředitele vedly k jeho faktické destabilizaci. Podle MZ ČR ředitel Mašek neplnil dříve dojednanou koncepci Královéhradeckého kraje týkající se akutních dětských pacientů.

Sám Jaromír Mašek své odvolání pro Českou tiskovou kancelář komentoval takto: „O důvodech, které k tomu pana ministra vedly, jsem se dozvěděl až v den svého odvolání. Nechci je komentovat, protože respektuji rozhodnutí pana ministra, je to jeho odpovědnost. Děkuji všem zaměstnancům naší psychiatrické nemocnice za skvělou spolupráci po celých uplynulých více než 14 let, kdy jsem měl tu čest stát v jejím čele. Svému nástupci předávám nemocnici ve velmi dobré kondici ekonomické i personální a věřím v její další úspěšné fungování a rozvoj, na čemž se chci nadále podílet alespoň v pracovní pozici sekundárního lékaře psychiatra.”

Podle informací redakce hlavní důvod odvolání ředitele Jaromíra Maška měly být jeho “zpátečnické” názory. A to toho druhu, že pro reformu psychiatrické péče neexistuje žádný právní rámec. A zároveň není jasné, jak budou financována centra duševního zdraví ve chvíli, kdy jim vyprší podpora z fondů Evropské unie.

Místní jsou proti nebo vyjadřují pochyby

Podle Havlíčkobrodského Deníku většina zaměstnanců nemocnice s krokem Adama Vojtěcha nesouhlasí. Deník se ale jen s jednou výjimkou odvolává na anonymní zdroje. Tou výjimkou je lékařka nemocnice Barbora Pachlová: „Rozhodně s odvoláním nesouhlasíme.“

Na internetu se k odvolání Jaromíra Maška vyjadřují i lidé z oboru.

„Pan ministr zdravotnictví odvolal ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška. V PNHB jsem kdysi skoro šest let pracoval. Vzpomínám na to přes vše dobré i špatné rád. Myslím, že pan ředitel byl člověk na svém místě. Erudovaný, zkušený a pokorný. Pan ministr zdravotnictví plní spíše objednávku někoho jiného. Stručně řečeno jde o to zničit fungující systém a dostat peníze z jedné kapsy do druhé. Lukrativní pozemky prodat developerům a realitním magnátům. To vše pod zástěrkou reformy péče o duševně nemocné, které si současná koalice ANO a ČSSD bere jako rukojmí,“ uvedl například bývalý zaměstnanec nemocnice Jakub Tauber.

Nesouhlasné reakce míří na reformu psychiatrické péče, jejich častým motivem jsou i spekulace o pozemcích nemocnice. Byť ty se nezdají být tím, co by stálo za odvoláním ředitele Jaromíra Maška.

„…právě nadešla další fáze reformy. Jmenuje se odstraníme ty schopné a úspěšné. Pan ministr odvolal pana ředitele PNHB. Po 14 letech úspěšného vedení. …reakcí kolegů je plný internet. Tak vám jen všem přeji, abyste nemuseli zažít důsledky reformy psychiatrie na vlastní kůži. Zažila jsem desítky let ve zdravotnictví, ale takhle mizerné vyhlídky ne,“ uvedla například Marcela Kotnová, která pracuje v psychiatrické léčebně.

Mnozí z diskutujících napadají přitom snahu ministerstva přesunout část pacientů z ústavů do komunitní či domácí léčby. Podle MZ ČR reforma péče o duševní zdraví ale je prioritou Vlády České republiky. Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti péče o duševně nemocné, posílení komunitní péče, kultivace nemocničního prostředí a destigmatizace. V Česku je v 21 psychiatrických nemocnicích asi 8 900 lůžek pro dospělé. Déle než půl roku je v nich hospitalizováno přes 1 000 lidí, pro asi čtvrtinu z nich by byla podle MZ ČR komunitní péče vhodnější. A navíc by byla i méně nákladná.

Změny v české psychiatrii

Vzhledem k tomu, že Jaromír Mašek byl ředitelem nemocnice 14 let, jedná se o další z významných změn v oblasti psychiatrie v ČR. V polovině loňského října po nátlaku rezignoval na funkci předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti ČLS JEP Jaroslav Matýs. Zároveň opustil i pracovní skupinu pro dětskou a dorostovou psychiatrii k reformě psychiatrické péče v Česku.

Matýse kritizovali lidé s poruchami autistického spektra a rodiče těchto dětí, ale i MZ ČR za jeho výroky v rozhovoru, které mířily na aktivistku Gretu Thunbergovou.

„Obsah rozhovoru je v příkrém rozporu s trvalým úsilím výboru PS o kultivaci veřejného prostoru, zcela ignorující jeho upřímnou snahu o změnu stigmatizujících postojů a stereotypů vůči duševně nemocným, včetně jejich zobrazení v médiích,“ uvedl tehdy Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here