Neplodnost mužů způsobuje mnoho důvodů

0
1668
neplodnost
Foto: Pixabay.com

Mužská neplodnost může mít i jiný důvod než nedostatek spermií nebo jejich špatnou pohyblivost. Schopnost reprodukce je totiž ovlivněna i poruchami, které se u chlapců objevují už v raném věku nebo v době dospívání. Lékaři tyto poruchy umí odstranit za předpokladu, že o nich ale vědí.  

Podle lékařů mají rodiče pečovat o reprodukční zdraví svých dětí už od raného věku. To znamená v případě jakýchkoliv podezření nebo nálezů vyhledat odbornou péči. Urologové dokáží odhalit a napravit lecjaká onemocnění od časného dětství. V léčbě usilují především o zachování maximální fertility [plodnosti] do budoucna, ale i o to, aby pacienti neměli problémy navazovat kontakty a započali spokojený sexuální život.

Raný věk: Hypospadie, nesestouplé varle

V raném dětství ovlivňují budoucí schopnost reprodukce u chlapců nejčastěji dvě poruchy. A to takzvaná hypospadie a nesestouplé varle. Hypospadie je anatomická porucha vývoje močové trubice. Jde o vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu. Druhou, častější komplikací, je pak nesestouplé varle, kdy varle není v šourku.

„Operační stažení do šourku je třeba provést brzy. Ideálně do dvanácti až osmnácti měsíců věku. U části pacientů pomocí laparoskopie. Zda je třeba přidat i hormonální léčbu a zlepšit tak vyzrávání zárodečných buněk, prozatím poslední dostupné studie nerozhodly,“ vysvětluje dětský urolog Radim Kočvara.

Dodává, že Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze v této věci nastartovala dlouhodobou studii zaměřenou právě na vývoj nesestouplých varlat od raného kojeneckého věku.

Dospívání: Neplodnost způsobí i varikokéla

I v období dospívání se u chlapců mohou objevit zdravotní komplikace, které významně ovlivní jejich budoucí úspěchy v reprodukci. Takzvaná varikokéla postihuje až 15 procent dospívajících chlapců. Naštěstí jen menší část z nich však bude potřebovat operační zákrok.

„Na počátku dospívání se objevuje varikokéla, při které se vrací krev žilami zpět k varleti a jeho žíly v šourku se tak rozšiřují. I když postihuje až 15 procent chlapců, jen menší část z nich bude potřebovat operaci za účelem zachování dobré plodnosti,“ říká Radim Kočvara.

Doplňuje, že na základě nejnovějších metaanalýz byl prokázán pozitivní účinek operace pro funkci varlete a byl doporučen správný způsob operační léčby. Dětští urologové ale stále bádají nad zpřesněním výběru chlapců, kteří operaci potřebují již v dospívajícím věku. A těch, kteří ji mohou podstoupit až v dospělosti.

„Dalším onemocněním, které nejčastěji přináší období adolescence, je torze varlete [přetočení, pozn.red.], čímž je akutně ohrožena jeho výživa, a tedy i funkce. Takový stav vyžaduje okamžité operační řešení,“ upozorňuje Radim Kočvara.

Připomíná také, že samovyšetřování varlat by mělo být u mladistvých samozřejmostí. Zejména pro včasné odhalení zhoubného nádoru, který se již v tomto věku objevuje. I když relativně vzácně.

Dospělost: Sexuální dysfunkce a neplodnost

V období mužské dospělosti už řeší urologové a andrologové u svých pacientů spíše konkrétní problémy. Nejčastěji jde o neplodnost nebo problémy v sexuálním životě.

„Doménou andrologie je řešení sexuálních dysfunkcí. Poměrně velkou skupinou mužů, o kterou se staráme, jsou muži z neplodného páru. Jde o multidisciplinární přístup, ale v rámci péče o mužského pacienta je dominantní právě vyšetření andrologem,“ vysvětluje urolog a androlog Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Libor Zámečník.

Mužská neplodnost podle jeho slov buď navazuje na některá onemocnění dětského věku, nebo jde o problémy vzniklé v dospělosti. Může jít například o infekce močových cest, způsobených pohlavně přenositelným onemocněním. Až u 40 procent mužů z neplodného páru je tím zásadním důvodem již zmíněná varikokéla.

„Spontánní početí mužům ale často nedovolují také anatomické odchylky ve stavbě penisu, nebo sexuální dysfunkce, ať už erektilní, nebo ejakulatorní,“ upozorňuje.

Péče androloga spočívá podle jeho slov ve vyšetření, konzervativní nebo operační léčbě, dispenzarizaci [průběžném sledování] muže z neplodného páru a doporučení nejlepšího postupu ve spolupráci s ostatními členy týmu.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Dodejme, že Urologická klinika 1. LF UK a VFN získala na konci loňského roku reakreditaci Evropského výboru pro urologii [UEMS] pro vzdělávání lékařů se specializací pro obor urologie. Akreditaci udělil Urologické klinice 1. LF UK a VFN European Board of Urology při UEMS [Unie evropských lékařů specialistů] a v ČR ji dosud mají jen další dvě fakultní urologická pracoviště. Toto osvědčení spolu se specializovanou péčí o mužskou plodnost, cizelovanými léčebnými postupy, vědeckým studiím a analýzám řadí činnost kliniky mezi špičku i ve světě. Klinika má od roku 2008 také evropskou akreditaci pro obor dětská urologie, kterou získala jako jedna z prvních v Evropě.

„Získat evropskou akreditaci pro edukaci v oboru urologie nebo dětské urologie znamená kromě poskytnutí velkého objemu detailních informací o pracovišti do robustní žádosti evropského výboru také přijmout komisi, která hodnotí dodržování náročných evropských standardů při poskytování diagnostické a léčebné péče urologických onemocnění našich pacientů,“ vysvětluje přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Tomáš Hanuš.

Komise porovnává národní požadavky s evropskými a zaměřuje se na úroveň technologického vybavení pracoviště, které musí být špičkové a musí odpovídat soudobým potřebám lékařské vědy. Součástí akreditace jsou pohovory komise s vedoucími lékaři kliniky, ale i s lékaři teprve zařazenými do specializační přípravy, takzvanými rezidenty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here