Novým majitelem Lužické nemocnice v Rumburku na Děčínsku by se měl v nejbližších týdnech stát Ústecký kraj. Ten vyhrál výběrové řízení, v němž za nemocnici nabídl 63 milionů korun. Kraj má v plánu v provozování nemocnice jako zdravotnického zařízení pokračovat.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 20. dubna rozhodlo, že se kraj výběrového řízení zúčastní. Radě poté uložilo, aby předložila nabídku za 63 milionů korun, tedy částku, na kterou byla nemocnice oceněna. Podle insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové budou následující kroky směřovat k dokončení prodeje.

„Očekávám, že mi Ústecký kraj označí právní subjekt, který bude schopen ode mne nemocnici převzít,“ uvedla ve svém sdělení.

Podle ní má kraj nyní 40 dní na to, aby podepsal kupní smlouvy a doplatil zbytek ceny. Zatím zaplatil povinnou kauci ve výši 3,5 milionu korun. Poté by měla nemocnice přejít pod příspěvkovou organizaci Rumburk, středisko Krajské majetkové. Správkyně doplnila, že nabídek bylo více, jejich počet ani hodnoty ale zatím nemůže specifikovat.

Ústecký kraj: Nemocnice má vydělávat

Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček [KSČM] se k vítězství ve výběrovém řízení vyjádřil následovně.

„Budeme tam nadále provozovat zdravotní činnost a doufáme, že se nám podaří výrazně zlepšit obyvatelům Šluknovského výběžku zdravotní péči,“ uvedl s tím, že cílem kraje je také to, aby nemocnice začala do dvou let vydělávat.

„Předpokládáme, že minimálně dva až tři roky bude provoz ztrátový,“ upřesnil.

Dodejme, že v minulých měsících se uvažovalo o tom, že nemocnici převezme společnost Krajská zdravotní. Ta to však odmítla, protože podle svého nedávného vyjádření nechce provozovat zařízení, které by nehospodařilo v kladných číslech.

V této souvislosti pak zmiňme i poděkování insolvenční správkyně zaměstnancům nemocnice za trpělivost v době, kdy byl osud nemocnice nejistý.

„Uvědomuji si vaši dosavadní trpělivost i odhodlání, s jakým jste překonali poslední rok. Pro vás to bylo období, kdy jste čelili více nejistotám – o budoucnost své práce v nemocnici i o rizika spojená s nákazou covid-19,“ uvedla.

V úpadku od loňského srpna

Společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., jejímž jediným akcionářem je město Rumburk, vykázala za rok 2018 ztrátu 52 milionů korun. Se ztrátou hospodařila i loni. Vedení města už dříve oznámilo, že nemá peníze na zaplacení závazků nemocnice, protože by to ohrozilo jeho běžný chod. O úpadku nemocnice rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo 200 milionů korun, se totiž nepodařilo najít strategického partnera.

Nemocnice v Rumburku omezila provoz a je na prodej

Nemocnici mohli zájemci koupit jako celek nebo pouze její části. O vítězi výběrového řízení měla rozhodnout nejvyšší nabídnutá cena. Nemocnice se podle vyhlášky o výběrovém řízení prodávala obálkovou metodou, obálky s nabídkami museli zájemci doručit do 30. dubna do 16:00. Zájemců o koupi objektů bylo více.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here