Pražský hrad a jeho areál se v pondělí 25. května po dvouměsíční odstávce otevře veřejnosti. Správa Pražského hradu navíc oznámila, že při příležitosti Dne dětí [1.6.] budou od pátku 29. května do pondělí 1. června 2020 zdarma přístupné všechny návštěvnické prostory a okruhy na Pražském hradě.

Vstup na Pražský hrad bude od 29.5. do 1.6. bez kontrol a zdarma. To znamená, že všichni si budou moci projít Starý královský palác, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Rožmberský palác, expozici Příběhu Pražského hradu, Svatovítský poklad i výstavu v Královském letohrádku zdarma. Cena vstupného pro rodinu s dvěma dětmi [rodinné vstupné] vyjde obvykle na 700 Kč.

Pražský hrad nabízí příležitost dětem a mládeži

Podle odborníků je to jedinečná příležitost vzdělat děti, jimž byly od 11. března z nařízení vlády uzavřeny školy. Ačkoli se děti měly a mají vzdělávat takzvaně distančně, praxe ukázala, že skutečně se vzdělávala jen hrstka z nich. Distanční výuka narazila na malou schopnost většiny českých pedagogů se novému typu výuky přizpůsobit. V mnoha případech i na neochotu se novému způsobu pokusit přizpůsobit. Většina pedagogů se tak omezila pouze na zaslání, často jednou týdně, úkolů pro děti a rodiče e-mailem. Aniž by děti jakkoli aktivně prostřednictvím nových technologií [distančně] vzdělávala. Čest pedagogům nakonec zachránilo jen několik málo výjimek, tedy těch škol a pedagogů, kteří od začátku do konce omezení škol neztratili přímý kontakt se studenty.

Pro úplnost dodejme, že distanční způsob výuky v podání českých učitelů zklamal podle květnového průzkumu společnosti Tutor i samotné děti. V něm 60 procent žáků a studentů základních a středních škol uvedlo, že jim distanční výuka nevyhovuje. Označily ji za horší než klasickou školní docházku. Více než 40 procent dotazovaných dětí se chtělo vrátit do školy co nejdříve, respektive ještě před koncem letošního školního roku.

Bezpečnostní opatření na Pražském hradě

Pražský hrad při svém otevření 25. května upraví i bezpečnostní opatření u vstupů do jeho areálu a objektů.

„S přihlédnutím k aktuálnímu stavu, kdy je zásadně omezen turistický ruch a Česká republika znovu kontroluje provoz na svých hranicích, jsou dočasně upravena bezpečnostní opatření při vstupu do areálu Pražského hradu,“ vysvětluje důvody pro rozvolnění bezpečnostních opatření Správa Pražského hradu.

V praxi to znamená, že budou dočasně zrušeny plošné kontroly všech návštěvníků, které byly v posledních letech kvůli obavám z teroristického útoku významně posíleny. Pracovníci Policie ČR budou návštěvníky areálu Pražského hradu kontrolovat spíše jen namátkově.

„Proto by na návštěvu Pražského hradu neměli přicházet s většími zavazadly, zakázáno je u sebe nosit jakékoliv nebezpečné předměty,“ upozorňuje Správa Pražského hradu.

Jedná se o jedinečnou příležitost

Odstranění nepříjemných kontrol při vstupu do areálu Pražského hradu je další důvod, aby rodiče s dětmi, ale i mládež zvážila jeho návštěvu. Díky aktuálně omezenému turismu je navíc dost pravděpodobné, že se v sálech či zahradách Pražského hradu nebudou návštěvníci potýkat s davy zahraničních návštěvníků. Podle odborníků se jedná o jedinečnou příležitost znovu si projít Pražský hrad relativně v klidu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here