Lokální ohniska nákazy covid-19 výrazně zkreslují objektivní pohled na celkovou situaci šíření nákazy v Česku, tvrdí odborníci. Česko má přitom aktuálně dvě lokální ohniska nákazy. Je to Důl Darkov na Karvinsku s více než 130 nakaženými a Praha s několika místy komunitního výskytu.

I vzhledem k současnému nízkému celoplošnému výskytu nových případů covid-19, odborníci už nyní vyjadřují obavy z podzimního nástupu epidemie chřipky a současného výskytu nemoci covid-19. Nutné je podle nich zvýšit na maximum proočkovanost obyvatel. Problém je, že míra proočkovanosti v ČR je dlouhodobě velmi nízká, kolem osmi procent.

„Zejména u chronicky nemocných lidí by souběh chřipky a covid-19 mohl být velkým problémem a zátěží pro zdravotní systém,” uvedla pro ZdraveZpravy hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Podle ní by možnost očkování měly využít zejména ty skupiny, kterým očkování hradí zdravotní pojišťovny, ale i zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. Podporu očkování proti chřipce by dle jejího názoru měli zvážit také zaměstnavatelé.

Čeští senioři zanedbávají očkování proti chřipce

Odborníci dále upozorňují na dodržování preventivních kontrol a návštěv u praktických lékařů, ale i specialistů, kde už se není čeho obávat. Také již nepovažují za potřebná celoplošná restriktivní opatření. Naopak je nutné včasně reagovat na lokální výskyty infekce covid-19. To znamená, otestovat osoby v ohnisku nákazy, vyhledat jejich kontakty a případně nařídit karanténu. Takovým způsobem zdravotníci, hygienici a armádní pracovníci úspěšně potlačili šíření nemoci covid-19 například v Plzeňském kraji či na Karlovarsku v chebské nemocnici. V jejím případě došlo k nakažení 289 osob, ale to i včetně rodinných příslušníků zdravotníků a pacientů.

V Dole Darkov a v Praze

Aktuální statistiky potvrzují, že infekce se nyní rozšířila hlavně v Dole Darkov a stálý problém s šířením nemoci má Praha. V Dole Darkov v Moravskoslezském kraji byl covid-19 doposud potvrzen u 132 osob.

„Nákaza se vyskytla ve všech provozech OKD, nejenom u těch, co fárají, ale i u pracovníků v nadzemních provozech. Celkem se infekce potvrdila u 120 pracovníků a 12 rodinných příslušníků,“ říká Jarmila Rážová.

Dodává, že zdravotní stav žádného z infikovaných nevyžaduje hospitalizaci na lůžkovém oddělení, průběh nemoci je u nakažených lehký nebo dokonce bez příznaků. Centrum nákazy je podle hygieniků dobře lokalizováno a v současné době již pod kontrolou. 18. května hygienici v místě nákazy plošně otestovali jak tamní pracovníky, tak i jejich kontakty a rodinné příslušníky.

Druhým a dlouhodobým ohniskem nákazy je hlavní město Praha, jak potvrzuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

„V Praze máme několik menších ohnisek nákazy, i když ne tak masivních jako v Dole Darkov. Jde o komunitní přenosy. Je to signál pro občany Prahy, aby byli obezřetní a skutečně dodržovali preventivní opatření,“ uvedl v této souvislosti ministr Adam Vojtěch.

Covid-19 již nelze posuzovat celoplošně, tvrdí odborníci

K 31.5. by mělo být podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistky [ÚZIS] v Česku zhruba 9 430 nakažených. Odborníci jsou přesvědčeni, že celoplošné sledování nárůstu počtu nemocných, stejně jako reprodukční číslo [R = udává kolik osob dále v průměru nakazí jeden nakažený] už nemá takovou vypovídací hodnotu jako v prvních týdnech epidemie. Příkladem toho dnes může být právě situace v Praze a na Karvinsku, jak vysvětluje ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

„Vyřadíme-li tyto dvě lokality vyjde reprodukční číslo pro celou Českou republiku 0,8, průměr pro celou zemi je asi 1,08. Odhad pro pražskou populaci je kolem hodnoty 1,13,“ vysvětluje.

Dodává, že pokud by se hodnota R v březnu pohybovala na hodnotě 1,08, pak by to bylo varující. Nyní je však situace odlišná. Má tak neurčitou vypovídací hodnotu. V současné době je více než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel celkem ve 13 okresech. Vývoj v posledních dnech navíc významně ovlivňují lokální ohniska.

„V Praze je třeba zvýšené ostražitosti, protože je zde vysoké riziko komunitního přenosu a R pro Prahu je aktuálně 1,13. Naše chování a přijatá opatření musí vést hlavně k ochraně zranitelné skupiny naší země,“ upozorňuje Ladislav Dušek.

Jaká jsou aktuální data k výskytu covid-19

Dobrá zpráva je, že stoupá počet vyléčených z infekce covid-19. K dnešnímu dni je jich zhruba 66 procent, stejnému trendu se těší i počty hospitalizovaných. Těch je k dnešku 150 a klesá i podíl zemřelých s infekcí covid-19, jejich podíl je kolem 3,5 procenta. Nepřibývají ani počty nově diagnostikovaných v seniorní skupině 65+, kterých je od počátku epidemie v ČR asi 20 procent, v kategorii 75+ se podíl nakažených pohybuje kolem jedenácti procent.

„Po celou dobu epidemie se jejich podíl pohybuje kolem deseti procent. V květnu byl podíl zranitelných pacientů ještě nižší než v předchozím období, což je pozitivní zpráva,“ vysvětluje Ladislav Dušek.

Faktem ale stále zůstává, že pravděpodobnost úmrtí s infekcí covid-19 ve vyšším věku je o něco vyšší, než v mladších kategoriích [nízká pravděpodobnost]. Podle Ladislava Duška avšak aktuální čísla potvrzují, že vysokou šanci na vyléčení z nemoci mají i naši seniorní občané.

Odborníci připravují aktualizaci pandemického plánu

Podle ministra Adama Vojtěcha ministerstvo zdravotnictví pracuje na aktualizaci pandemického plánu. Vzniká i jednotný národní doporučený postup pro léčbu pacientů s covid-19. Ministr uvedl, že čeští lékaři už mají dostatek zkušeností s léčbou, aby mohli postup léčby vypracovat. Což by mělo spolu se zvýšenou proočkovaností pomoci zvládnout případnou druhou vlnu epidemie covid-19.

Podle informací z úřadu se u nás k léčbě covid pozitivních pacientů nejčastěji nasazuje hydroxychlorochin [celkem u 664 pacientů]. Poté Lopinavir/Ritonavir [22 pacientů], rekonvalescentní plazma [19 pacientů] a favipiravir [12 pacientů]. Veřejnosti velmi dobře známý léčivý přípravek remdesivir byl nasazen čtyřem pacientům, stejně tak tolicizumab. Vždy jde však o experimentální léčbu. Její podání je podmíněno písemným souhlasem pacienta. Oficiálně doposud není k dispozici žádný registrovaný lék na covid-19.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here