Děti, které jsou dostatečně informované o zdravém způsobu života, jsou v životě spokojenější, zdravější a méně náchylné k rizikovému chování. V dospělém životě mají méně duševních i fyzických zdravotních problémů. Potvrdila to mezinárodní studie HBSC z Univerzity Palackého v Olomouci.

Výsledky studie, které se zúčastnilo devět tisíc dětí z celkem 230 škol z celé České republiky, ukázaly, že zdravotní stav dětí je přímo ovlivněn mírou jejich informovanosti a znalosti o zdraví a zdravém životním stylu. Školáci, kteří se o své zdraví nezajímají a neorientují se v něm, vykazují vyšší náchylnost k fyzickým i duševním poruchám. Častěji se potýkají s psychosomatickými obtížemi, depresí a i svůj zdravotní stav a životní spokojenost hodnotí mnohem hůře než děti s alespoň průměrnou orientací v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.

Studie dělí děti do tří skupin

Studie dělí mládež ve věku mezi 13 až 15 lety z hlediska úrovně zdravotní gramotnosti do tří skupin. První skupinou jsou děti, které mají velmi nízké obecné povědomí o svém zdraví a zdravém životním stylu. Tuto skupinu tvoří zhruba 20 procent školáků. Druhou a největší skupinu tvoří děti, jejichž znalosti o zdraví jsou průměrné. Těch je něco přes 60 procent. Třetí zhruba 20% skupinou jsou děti, jež se v informacích ohledně zdraví a vše kolem něj orientují velmi dobře a získané informace využívají i ve svém životě.

„Děti s nižší úrovní zdravotní gramotností jsou na chvostu statistik ve všech ukazatelích. Markantní je vztah mezi nízkou gramotností a stravovacími návyky,“ říká vedoucí výzkumného týmu z UP Michal Kalman.

Děti s nízkou informovaností o zdravém způsobu života podle něj jedí málo ovoce a zeleniny. Vynechávají snídaně a častěji pijí energetické nápoje.

Obézními se v Česku stávají už i předškolní děti

Pohyb, spánek a návykové látky

Úroveň zdravotní gramotnosti u dětí má i přímou souvislost s jejich pohybovými aktivitami, ale třeba i s dostatkem kvalitního spánku. Výsledky studie ukázaly, že děti s nízkou zdravotní gramotností se méně hýbou, cvičí a mají výrazně méně pohybových aktivit.

České děti se málo hýbou a přibývají na váze

Často vykazují i nedostatek spánku, který je pro zdraví člověka nezbytný. Spánek je jeden z nejdůležitějších faktorů pro zdravou činnost mozku. Důvod je, že když člověk spí, tak odpočívá a relaxuje.

„Máme povinnost, chceme-li zdravě žít, dopřát svému mozku odpočinek. Tedy po období námahy volíme i klid a relaxaci,“ upozornil v rozhovoru Spánek je důležitý pro zdravou činnost mozku pro ZdraveZpravy.cz český neurofyziolog Josef Syka.

Za poruchy spánku může i modré světlo z telefonů

Ale zpátky k průzkumu. Děti z třetí skupiny, to znamená děti s nízkou mírou zdravotní gramotnosti, mají podle Michala Kalmana zároveň i větší náklonost k rizikovému chování, jako je užívání návykových látek.

„U českých dětí s nízkou úrovní zdravotní gramotnosti je až dvojnásobně vyšší šance, že se opakovaně opijí nebo budou experimentovat s marihuanou. Riziko, že se z nich stanou pravidelní kuřáci, je dokonce téměř trojnásobné,“ říká.

Světový den bez tabáku upozorní na kouření u dětí

Zdravější jsou děti z ekonomicky stabilnějších rodin

Zajímavé zjištění je, že vyšší úroveň zdravotní gramotnosti mají děti z lépe situovaných rodin. Díky svému stabilnějšímu rodinnému zázemí lépe pečují o své zdraví a lépe se i orientují v negativních dopadech na vlastní zdraví i zdraví svého okolí. Takových dětí je více než čtvrtina [25,2 % oproti 15,9 % dětí z méně majetných rodin]. Studie v této souvislosti přitom vyloučila vliv velikosti místa, lokality, odkud děti pocházejí.

„Rozdíl mezi městem a venkovem není v úrovni zdravotní gramotnosti dětí nijak patrný,“ říká Michal Kalman.

Asi nikoho příliš nepřekvapí, že o něco lépe hodnotí své znalosti v oblasti zdraví dívčí část dětské populace. Do skupiny s nízkou zdravotní gramotností patří zhruba 20 procent chlapců a 16 procent dívek. Naopak o něco více si chlapci věří co do porovnávání informací o zdraví z různých zdrojů v poměru 19,8 % ku 17,3 % dívek. Dívky jsou obecně zdatnější v dodržování pokynů od lékařů a dalších zdravotníků, v poměru 39,5 % ku 43,1 procentům.

Zdravotní gramotnost neboli Health Literacy

Zdravotní gramotnost, anglicky Health Literacy, je schopnost nejenom porozumět informacím o zdraví, ale dokázat si je i vyhledat a propojit je se svým vlastním životním stylem. Základem zdravotní gramotnosti jsou teoretické dovednosti. To znamená mít správné informace o zdraví, o tom, co je zdraví prospěšné a co mu naopak prospěšné není. Nedílnou součástí zdravotní gramotnosti jsou ale i dovednosti praktické. Díky nim je člověk schopen pochopit a dodržet pokyny a doporučení od lékařských pracovníků. Součást zdravotní gramotnosti je i schopnost se v podávaných zprávách zorientovat a dokázat posoudit a odhadnout důležitost sdělení.

Významnou součástí je i schopnost sebehodnocení, tedy umět posoudit vliv vlastních činů na své zdraví, ale i zdraví svého okolí. Rodiče dětí by si proto měli uvědomit, že k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví je třeba děti vést již od raného věku. Naučené vzorce chování si totiž, a to nejenom z oblasti zdraví a zdravého životního stylu, přenášejí do dospělosti. A jak prokázala studie, děti s vyšší znalostí zdravotní problematiky, jsou v životě spokojenější. Proč? Protože jsou zdravější.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here