Elektronické cigarety kouří čím dál více mladých lidí

1
1096
elektronicke_cigarety_f
Foto: Pixabay.com

Obliba užívání elektronických cigaret u české mládeže roste. Zatímco v roce 2018 užívalo elektronické cigarety ve věkové skupině 15 až 24 let 7,5 procenta populace, loni tento počet stoupl na 10,7 procenta. Další problém je, že mládež inhaluje jak elektronické cigarety, tak zároveň kouří i klasické cigarety.

Výše uvedená data poskytuje aktuální Výzkum o užívání tabáku a alkoholu v ČR v roce 2019 ze Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Podle něj loni v Česku užívalo elektronické cigarety celkem 4,9 procenta osob. Denně užívá elektronickou cigaretu zhruba 2,1 procenta uživatelů, více muži než ženy.

SZÚ: Uživatelé elektronické cigarety celkem [denní a příležitostní]

Největší podíl uživatelů elektronických cigaret je ve věkové skupině 15-24 let. Výsledky výzkumu také ukázaly, že v denním užívání již mezi věkovými skupinami tak velké rozdíly nejsou. Další zjištění výzkumu je, že téměř polovina [45,7 %] uživatelů elektronických cigaret současně kouří i klasické cigarety. Přes polovinu [53,5 %] jich pak užívá elektronické cigarety s nikotinem.

Světový den bez tabáku upozorní na kouření u dětí

Lékaři upozorňují, že užívání tabáku a alkoholu je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti lidí v České republice. Podle informací z Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním stojí za 20 procenty celkového úmrtí právě kouření [6 % alkohol]. Tabakismus má pak vedle závažných dopadů na zdraví člověka a jeho okolí i významné dopady do nákladů na zdravotní péči.

Elektronické cigarety “kouří” téměř 5 % Čechů

V porovnání s rokem 2018, kdy elektronickou cigaretu užívalo celkem 4,6 % osob, došlo loni k nárůstu uživatelů. A to jak u žen, tak i u mužů na hodnotu 4,9 procent. Vykřičníkem je ale podle výsledků průzkumu mladá generace, která si užívání e-cigaret zřejmě oblíbila. V porovnání s rokem 2018 totiž významně stouply počty uživatelů ve věkové skupině 15-24 let a to ze 7,5 % na 10,7 % v roce 2019. Nedobrou zprávou je i to, že více než 45 procent těchto mladých uživatelů jsou zároveň i uživateli klasických cigaret. Celkem 18 procent uživatelů ve věku 15 až 24 let před užíváním elektronické cigarety nikdy nekouřilo.

USA zvyšují věkovou hranici na nákup tabáku a e-cigaret

Průzkum dále ukázal na to, že více než polovina [53,5 %] uživatelů elektronických cigaret užívá elektronické cigarety s nikotinem. Bez nikotinu je užívá cca 27 procent uživatelů. Někteří uživatelé [14,2 %] pak kombinují užívání elektronických cigaret s nikotinem a bez nikotinu. Mezi uživateli elektronické cigarety s nikotinem je 55,8 procenta současných kuřáků tabáku. Co se týče obsahu náplně do elektronické cigarety, tak téměř 60 procent uživatelů s nikotinem používá náplně s jeho obsahem 4-9 mg/1 ml.

Kuřáci holdují elektronickým i klasickým cigaretám

Výsledky průzkumu ukázaly, že elektronické cigarety kuřáky návyku na klasické cigarety zbavit nedokáží. Téměř polovina [45,7 %] uživatelů elektronických cigaret totiž uvádí, že současně kouří i klasické cigarety. Zhruba 37 procent uživatelů jsou pak bývalými kuřáky klasických cigaret a 17,3 procenta uživatelů před užíváním e-cigaret nikdy nekouřilo. Místo bydliště, vzdělání ani pohlaví nemá na způsob užívání elektronických a klasických cigaret vliv. Naopak zastoupení užívání obou typů cigaret se mění se vzrůstajícím věkem. A to ve prospěch kouření klasických cigaret.

Elektronické cigarety společnost více toleruje

Zajímavé jsou i výsledky výzkumu, proč uživatelé po elektronické cigaretě sáhnou. Více než třetina uživatelů [35,4 %] se pro elektronické cigarety rozhodla kvůli větší toleranci jejich okolí. Zhruba 28 procent je zase přesvědčena, že užívání elektronické cigarety je pro jejich zdraví méně škodlivé. Zhruba čtvrtina uživatelů elektronických cigaret se snaží se svou závislostí prostřednictvím elektronických cigaret skoncovat. Případně alespoň snížit počet vykouřených cigaret. Další důvod k užívání elektronické cigarety bývá touha experimentovat [23,6 %]. To potvrzují více ženy než muži. Důvod je ale i nepřítomnost zápachu, lepší chuť nebo absence ranního kašle. U nejvyšší věkové skupiny nad 65 let je jednoznačně nejsilnějším motivem snaha o ukončení kouření běžných cigaret.

V USA provedli transplantaci plic kuřákovi e-cigaret

Z výsledků průzkumu je zřejmé, že česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření tvoří zhruba pětinu. Většinou se však jedná o kuřáky, kteří současně kouří i cigarety. Výlučně jiné tabákové výrobky kouří cca šest procent kuřáků mužů a jen procento kuřaček žen. Téměř 14 procent kuřáků si balí své vlastní cigarety. Naprostá většina dává přednost cigaretám vyrobeným průmyslově.

Kouření zabíjí všude stejně

Užívání tabáku a pití alkoholu je ve většině vyspělých států pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterým lze ale předcházet. Tabakismus způsobuje vážná a velmi bolestivá onemocnění [nádory, infarkty, mrtvice, nemoci dýchacích cest, aj.] Kouření má vliv na celkovou míru nemocnosti a úmrtnosti populace a ovlivňuje střední délku života. Potřeba je si uvědomit, že na zdraví člověka má škodlivý vliv nejen samotná spotřeba tabáku, ale i expozice tabákovému kouři.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here