Evropská komise přispěje na očkování 300 milionů dětí

0
414
na_ockovani
Foto: Gavi, the Vaccine Alliance

Evropská komise [EK] přislíbila poskytnout mezinárodní Globální alianci pro očkování a imunizaci příspěvek ve výši 300 milionů eur [cca 8 mld. Kč]. Gavi aliance získá peníze pro roky 2021 až 2025. Peníze mají jít na očkování dětí.

Globální aliance pro očkování a imunizaci [Gavi, the Vaccine Alliance] je neziskové celosvětové partnerství veřejného a soukromého sektoru se sídlem v Ženevě. Jeho cílem je mobilizace financí pro efektivní vakcinaci v průmyslově vyspělých i rozvojových zemích.

„Očkovací látky mohou zachránit životy pouze tehdy, pokud budou k dispozici pro všechny, kdo je potřebují. Což platí zejména v nejzranitelnějších komunitách a nejzranitelnějších regionech světa,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zdůraznila, že i proto je důležitá podpora aliance Gavi. Podle EK do srpna 2019 pomohla aliance Gavi zabránit 13 milionům úmrtí prostřednictvím běžné vakcinace pro více než 760 milionů lidí. Zároveň se spolupodílela na podpůrných kampaních v 74 zemích s cílem imunizovat více než 960 milionů lidí.

[Pozn. red: Na obrázku je rodina ve zdravotnickém středisku AlRawdhah v hlavním městě Jemenu v Sana’a. V zemi dlouhodobě zmítané náboženskou válkou má být nově naočkováno cca milion dětí proti rotavirům, které způsobují nejtěžší formy průjmů. Rotaviry mají přitom fatální dopady zejména na děti do pěti let. Autor fotografie: Amira Al-Sharif]

Peníze půjdou na očkování pro 300 milionů dětí

V souvislosti s podporou aliance uvedla eurokomisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová, že zlepšení přístupu dětí k účinným očkovacím látkám mělo mezi lety 2000 až 2017 zásadní význam pro snížení celosvětové úmrtnosti dětí téměř o polovinu.

Od příspěvku ve výši 300 milionů eur si EK slibuje:
  • Naočkovat 300 milionů dětí a zachránit až osm milionů životů.
  • Zajistit úspěšný přechod některých zemí k samofinancování.
  • Mobilizovat finanční prostředky ve výši 3,6 miliardy USD v rámci vnitrostátních programů spolufinancování a očkovacích programů financovaných z vlastních zdrojů.
  • Dodat více než 3,2 miliardy dávek očkovacích látek pro záchranu života do 55 zemí.
  • Prostřednictvím vakcinace usnadnit 1,4 miliardy kontaktů mezi rodinami a zdravotnickými službami.
  • Ve spolupráci s celosvětovou iniciativou k vymýcení dětské obrny provádět obvyklé programy s inaktivovanými očkovacími látkami právě proti dětské obrně.
  • Financovat zásoby očkovacích látek pro použití v případě nouze, aby se zabránilo vzniku nebezpečných ohnisek.

Globální aliance pro očkování a imunizaci je jednou z dvanácti celosvětových iniciativ v oblasti zdraví. Ty se zavázaly k lepší spolupráci v rámci celosvětového akčního plánu pro zdravý život. Ten byl zahájen na Valném shromáždění OSN v září 2019.

Příspěvek je součástí Globální reakce na koronavirus

Podpora aliance je součástí evropské Globální reakce na koronavirus. V jejím rámci EK již 4. května alianci Gavi přislíbila podporu 1,5 miliardy eur, včetně 488 milionů eur na zavedení očkovací látky, jakmile bude k dispozici. V rámci Globální reakce na koronavirus bylo dosud získáno 9,8 miliardy eur. Česká republika přispěla 750 tisíci eur. Úplný seznam dárců a výše darů jsou k dispozici zde.

Aktuální příslib příspěvku ve výši 300 milionů eur EK učinila za předpokladu, že nový víceletý finanční rámec EU, a zejména nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, budou přijaty obecně v souladu se směry navrženými Evropskou komisí. Dodejme, že 2. června Komise navrhla navýšit finanční prostředky pro nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na období 2021–2027 na 86 miliard EUR v cenách roku 2018 [96,4 miliardy EUR v běžných cenách], včetně 10,5 miliardy EUR z nového nástroje na podporu oživení „Next Generation EU”.

 –DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here