Seznam bezpečných zemí pro vycestování se dnes [1.7.] pro české občany rozšířil o nových osm mimounijních států. Konkrétně jde o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Česko tyto země vybralo z již navrženého seznamu EU, který schválily všechny unijní země.

Při výběru bezpečných zemí Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR] zohledňovalo jejich oblíbenost pro české turisty i zázemí ambasád pro případ pomoci při další vlně epidemie nového koronaviru. MZV ČR posuzovalo epidemiologickou situaci v zemi, vzájemnou míru turismu, fungování českých ambasád i možnost reciprocity.

„V případě Černé Hory a Srbska bude možnost vzájemného cestování reciproční. To znamená bez testů a dalších podmínek. U ostatních šesti mimoevropských zemí zatím není splněná podmínka reciprocity. Vstup Čechů na jejich území je většinou omezen,“ říká k výběru bezpečných zemí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček [ČSSD].

Za dva týdny budou členské země EU jednat o dalším rozvolňování a je dost pravděpodobné, že se seznam bezpečných zemí rozšíří o další státy. Ze zemí na unijním seznamu vycházejí členské státy při tvorbě svého národního seznamu bezpečných zemí.

Výběr bezpečných zemí má svá pravidla

Zařazením na seznam se snaží úřad ulehčit situaci Čechům, kteří se přesto z dané země vracejí, protože například splňují nějakou výjimku. Dále také chtějí motivovat vybrané státy, aby se k nám začaly chovat stejně. To znamená, aby umožnily cestování i pro naše občany bez podmínek.

„Cestování cizinců z těchto zemí do ČR proto zatím umožněno nebude, jsme ale připraveni velmi pružně reagovat na změnu situace, tedy na zavedení reciprocity,“ vysvětlil ministr.

Na unijním seznamu je aktuálně uvedeno 15 zemí. Jde o Alžírsko, Austrálii, Kanadu, Gruzii, Japonsko, Černou Horu, Maroko, Nový Zéland, Rwandu, Srbsko, Jižní Koreu, Thajsko, Tunisko a Uruguay. Na seznamu je také Čína, ovšem pouze s podmínkou recipročních kroků čínských úřadů.

Konzulární jednatelství budou ve vybraných destinacích

Od dnešního dne [1.7.] začínají v nejoblíbenějších letoviscích českých občanů fungovat i takzvaná konzulární jednatelství. Ta jsou jakousi prodlouženou rukou českých ambasád. Dnešním dnem zahajuje svou činnost konzulární jednatelství v chorvatském Splitu a bulharském Burgasu. V případě vyššího zájmu zřídí MZV ČR konzulární jednatelství ještě v severní části Chorvatska ve městě Rijeka. Letos se ale neotevře konzulární jednatelství v Barceloně.

„Neočekáváme vysoký počet turistů z Česka směřujících do Španělska,“ uvedl ministr.

Podle něj MZV ČR letos plánuje pokračovat v rozšiřování i takzvaných honorárních konzulátů. Ty prostřednictvím státních příslušníků dané země poskytují služby českým občanům v nouzi, například asistenci. Letos přibyli honorární konzulové například na Tenerife a Madeiře.

Bezpečné cestování: Call centrum a systém DROZD

Stejně jako každý rok by ani letos neměli čeští turisté vyrážet do zahraničí bez informování se o podmínkách příjezdu do vybrané země. V současné době doporučují odborníci sledovat situaci na webových stránkách MZV pravidelně i v průběhu cesty, protože podmínky se stále mění. Důležitý je i kontakt na pracovníky MZV ČR na lince konzulárního call centra [+420 224 183 200].

„Covid-19 spuštění tohoto call centra urychlil. Ukázalo se, že jde o velmi funkční nástroj a mnoho dotazů lze řešit z Prahy. Systém totiž automaticky přesměruje hovor do Prahy,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

Všichni, kdo plánují strávit dovolenou v zahraničí, by se pak měli přihlásit do systému DROZD. Registrace je zdarma a pracovníci MZV ČR s registrovanými občany v případě potřeby komunikují. Zasílají jim SMS zprávy o vyhlášených opatřeních a další aktuality týkající se cílové destinace.

Je zřejmé, že lidé jsou po pandemii opatrnější. K dnešnímu dni máme v systému DROZD registrováno tisíc Čechů v Chorvatsku. Loni to byly touto dobou jen dvě stovky,“ vysvětluje Tomáš Petříček.

Pro plnou bezpečnost je pak nejenom na letní dovolenou, ale na jakýkoliv výjezd za hranice Česka, nutné uzavřít cestovní pojištění. Tomu je letos třeba věnovat více pozornosti. Podmínky pojišťoven se při krytí léčebných výloh souvisejících s nákazou covid-19 různí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here